04134329357

آرشیو مطالب

دیگ بخار – راه اندازی- فروش دیگ بخار

دیگ بخار که به تازگی نصب شده قبل از راه اندازی باید کاملا تمیز شده و با آب پر شود همچنین شستشوی اشغال سیستم های سوخت، محل دیگ بخار، قبل از اولین استفاده خیلی مهم می باشد.