۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

آرشیو مطالب

بخار فلاش

بخار فلاش بخار فلاش چیست و چرا باید از آن استفاده نمود بخار فلاش از کندانس داغ متصاعد شده و زمانی که فشار کندانس کاهش می یابد. حتی آب در دمای محیط اتاق (۲۰ درجه  سانتی گراد) می تواند به جوش آید. اگر و تنها اگر فشار به اندازه کافی کاهش یابد. در واقع می […]

کنترل کننده های مدرن سطح

نقش مهم کنترل کننده های مدرن سطح در بویلرهای بخار در عملکرد بدون خطر بویلرها و امکان ایجاد مشکلات جدی در صورت کارکرد نادرست، بویلرهای بخار مدرن امروزی به کنترل های سطح با تکنولوژی بالا مجهز شده اند.

دیگ بخار ۲ تنی

دیگ بخار ۲ تنی دیگ بخار ۲ تنی در صنایع کوچک مانند صنایع غذایی با حجم متوسط که نیاز به ۲۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت در تولیدات خود مورد نیاز است مورد استفاده قرار میگیرد. دیگ بخار ۲ تنی مطابق استاندارد ۴۲۳۱ و در فشار کاری ۶ تا ۲۰ بار بصورت فایر تیوب و وت بک […]

دیگ بخار ۱ تنی

دیگ بخار ۱ تنی دیگ بخار ۱ تنی جهت بهره برداری در صنایع کوچک مانند صنایع غذایی با حجم کم که نیاز به ۱۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت در تولیدات خود مورد نیاز است مورد استفاده قرار میگیرد. دیگ بخار ۱ تنی مطابق استاندارد ۴۲۳۱ و در فشار کاری ۶ تا ۲۰ بار بصورت فایر تیوب […]

دیگ پخت ضایعات

دیگ پخت ضایعات دیگ پخت ضایعات کشتارگاهی برای بازیافت فرآورده های جانبی حیوانات ( ABPs) صنایع کشاورزی و مواد غذایی تهیه شده است. روزانه هزاران تن ضایعات کشتارگاهی تولید می گردد که برای محیط زیست آلودگی ایجاد می نماید. با بازیافت این ضایعات علاوه بر اینکه مانع آلودگی می شویم بلکه تولیدات حاصل از بازیافت […]

استریلایزر

دستگاه استریلایزر کاملاً مونتاژ شده و برای اتصالات نهایی ساده می باشد. مطابق با الزامات کد مخازن تحت فشار ASME ساخته می شوند.

ایردرایرهای انحلالی

ایردرایرهای انحلالی درحضور آب تغییر حالت داده و حل می شود و حلال حاصل تخلیه میگردد؛ در نتیجه هم آب جدا می شود و هم مقداری از جاذب. در این روش از مواد شیمیایی برای جذب آب و حل شدن با آن استفاده می شود.

دیگ قطعه ای
تجهیزات دیگ بخار- سئوالات متداول

دیگ که هم از بادبزن دمشی، و هم از بادبزن مکشی استفاده مینماید را میتوان از نظر میزان هوای مصرفی و گازهای احتراق، آنچنان تنظیم نمود که فشار کوره، بطور تقریبی در مقدار یک اتمسفر ثابت بماند.

دریچه ها -هیدرو استاتیک -مهارها

یک دریچه بیضی گون، امکان ایجاد بزرگترین سطح جهت ورود به داخل دیگ را با برداشتن کمترین مقدار از ورق، میسر میسازد. قطر بزرگ بیضی باید در راستای عرضی یا به بیان دیگر، در راستای محیطی پوسته واقع گردد.