04134329357

آرشیو مطالب

دیگ بخار ۱ تنی

دیگ بخار ۱ تنی دیگ بخار ۱ تنی جهت بهره برداری در صنایع کوچک مانند صنایع غذایی با حجم کم که نیاز به ۱۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت در تولیدات خود مورد نیاز است مورد استفاده قرار میگیرد. دیگ بخار ۱ تنی مطابق استاندارد ۴۲۳۱ و در فشار کاری ۶ تا ۲۰ بار بصورت فایر تیوب […]

دیگ پخت ضایعات

دیگ پخت ضایعات دیگ پخت ضایعات کشتارگاهی برای بازیافت فرآورده های جانبی حیوانات ( ABPs) صنایع کشاورزی و مواد غذایی تهیه شده است. روزانه هزاران تن ضایعات کشتارگاهی تولید می گردد که برای محیط زیست آلودگی ایجاد می نماید. با بازیافت این ضایعات علاوه بر اینکه مانع آلودگی می شویم بلکه تولیدات حاصل از بازیافت […]

استریلایزر

دستگاه استریلایزر کاملاً مونتاژ شده و برای اتصالات نهایی ساده می باشد. مطابق با الزامات کد مخازن تحت فشار ASME ساخته می شوند.

ایردرایرهای انحلالی

ایردرایرهای انحلالی درحضور آب تغییر حالت داده و حل می شود و حلال حاصل تخلیه میگردد؛ در نتیجه هم آب جدا می شود و هم مقداری از جاذب. در این روش از مواد شیمیایی برای جذب آب و حل شدن با آن استفاده می شود.

دیگ قطعه ای
تجهیزات دیگ بخار- سئوالات متداول

دیگ که هم از بادبزن دمشی، و هم از بادبزن مکشی استفاده مینماید را میتوان از نظر میزان هوای مصرفی و گازهای احتراق، آنچنان تنظیم نمود که فشار کوره، بطور تقریبی در مقدار یک اتمسفر ثابت بماند.

سئوالات متداول- دیگهای لوله خمیده

ین نوع دیگ ها، دارای چرخش طبیعی میباشند که در آب و بخار آب، در انتداد لوله های شیب دار به بالا، بطرف سر لوله جلو، واقع ارتفاعی بالاتر از سر لوله عقب، حرکت کرده و از طریق سر لوله، به استوانه ی بخار میرسد. سپس آب، از طریق پایین بر ها، در سر لوله عقب جاری، و جهت تکمیل دوره چرخشی به لوله های شیبدار وارد میشود.

سئوالات متداول درباره دیگ

چنانچه تخلیه این دیگ و سایر دیگ های در حال کار به خط مشترکی وصل باشد، کلیه شیر های این خط را که مربوط به دیگ های در حال کار میشود، باید بست. چنانچه دیگ های دیگر مربوط به سر لوله مشترک، در حال کار باشند، شیرهای قطع کننده بخار مربوط به آنها را باید بست و شیر چکه ای بین آنها را باید باز نمود.

سئوالات متداول دیگ های فولادی

گزارش تنشی باید توسط مهندسین حرفه ای مجرب در طراحی مخازن تحت فشار تهیه شود. این گزارش بطور کلی دارای سه بخش تجزیه و تحلیل گرمایی، تجزیه و تحلیل ساختمانی، وارزیابی خستگی میباشد

سئوالات متداول در خصوص دیگ های بخار و آبگرم

دیگ بخار عبارتند از یک مخزن بسته تحت فشار که در آن سیال برای استفاده در خارج از آن توسط اعمال مستقیم گرمای ناشی از احتراق سوخت ( جامد، مایع، گاز) و یا انرژی برقی یا هسته ای گرما میبیند و تولید بخار می کند.