04134329357

کوره هوای گرم

کوره هوای گرم

کوره هوای گرم برای گرمایش در سالنهای تولید، سوله ها، فضای پرتردد و امثالهم مورد استفاده قرار میگیرد و برای انتخاب نوع کوره هوای گرم باید تلفات حرارتی را محاسبه نمود ولی در سوله ها و در مناطق معتدل می توان بصورت سر انگشتی برای هر متر مکعب از فضا ۷۰ کیلو کالری در ساعت ظرفیت حرارتی در نظر گرفت.

 • جنس محفظه احتراق کوره می تواند هم از جنس استیل و هم فولادی باشد.
 • حداقل قطر دودکش کوره هوای گرم ۱۵ سانتیمتر است.

کوره هوای گرم از نوع گرم کننده مستقیم

 1. کوره گرم کننده مستقیم با سوخت گاز باید مطابق الزامات مندرج در استاندارد ANSI Z 21.48 آزمایش شود و مورد تایید قرار گیرد.
 2. کوره گرم کننده مستقیم با سوخت مایع باید مطابق الزامات مندرج  در استاندارد UL-729 آزمایش شود و مورد تایید قرار گیرند.
 • نصب کوره گرم کننده مستقیم در فضای های زیر مجاز نیست:
 1. راهرو های دسترسی سالن های اجتماعات، تئاتر و سینما
 2. راهروهای خروج اضطراری سالنهای اجتماعات، تئاتر و سینما
 3. نصب کوره هوای گرم مستقیم باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام گیرد:
 • حداقل فاصله تا نزدیکترین دیوار ۱۵ سانتیمتر
 • حداقل تا مواد سوختنی ۳۰ سانتیمتر
 • ترموستات کنترل دستگاه باید در همان فضای نصب کوره، یا در فضای مجاور آن که باز شو غیر قابل بسته شدن داشته باشد قرار گیرد.
 • فضای دسترسی در جلو دستگاه و محل مشعل آن باید دست کم ۴۵ سانتیمتر و در اطراف دستگاه دست کم ۳۰ سانتیمتر پیش بینی شود.

کوره هوای گرم با گردش هوا

کوره هوای گرم با گردش هوا و سوخت مایع باید مطابق الزامات UL727  باشد.

کوره هوای گرم با گردش هوا و برقی باید مطابق الزامات UL1096 باشد.

سطح مقطع آزاد و بدون مانع هر یک از کانالهای هوای تازه، برگشت و رفت نباید از یک سانتی متر مربع برای هر وات ظرفیت کوره کمتر باشد.

 • نصب کوره هوای گرم با گردش هوا در فضاهای زیر مجاز نیست:
 • راهرو های دسترسی سالنهای اجتماعات، تئاتر و سینما
 • راهرو های خروج اضطراری سالنهای اجتماعات، تئاتر و سینما
 • تامین هوای تازه یا برگشت هوای کوره از فضاهای زیر مجاز نیست:
 • حمام؛ توالت و دستشویی؛آشپزخانه؛گاراژ؛ فضاهای باخطر