04134329357

کنترل کننده خودکار فشار ورودی

تجهیزات دیگ بخار ، بویلر بخار ، کنترل کننده خودکار فشار ورودی (Excess Pressure Control Valve)

دامنه عملکرد

از شیر کنترل خودکار فشار ورودی جهت خنثی کردن فشار اضافی یک سستم ، در رنج تنظیمی مورد نظر استفاده میشود این دستگاه با دامنه تنظیم فشار از ۱-۱۰bar

و۱۴٫۵-۱۴psi در سایز DN125 و DN150 بر اساس استانداردهای DIN و با فشار نامی PN16 تا PN25 و در سایز ۶ بر اساس استاندارد های ANSI و کلاس کاری Class 150 یا Class300 . نهایت دمای یا   ۳۵۰ درجه سانتی گراد یا ۶۶۲ تولید میشوند این تیپ کنترل فشار برای خطوط مایعات گازهای غیر قابل اشتعال و بخار مورد استفاده قرار میگیرد

طرز کار

دستگاه کنترل فشار تیپ ۲۳-۳۵ فشار ورودی شیر را به صورت خودکار کنترل میکند تا فشار خط در رنج تنظیم شده به صورت ثابت باقی بماند این شیر در حالت نرمال بسته بوده و با افزایش فشار ورودی به تدریج باز میشود این شیر جهت استفاده در سیالهای عمومی به استثنایگازها قابل اشتعال مناسب می باشد جهت صحیح جریان سیال به وسیله فلش بر روی بدنه آن نشان داده شده است با باز یا بسته شدن پلاگ و تغییر موقعیت آن منجر به کنترل فشار ورودیشیر میشود و این کار توسط یک سیستم پایلوت جانبی شیر امکان پذیر می باشد