04134329357

کلکتورها و کنتورها

کلکتورها و کنتورها

کلکتورها باید در ارتفاعی از کف نصب شوند که دسترسی به شیرها به آسانی میسر باشد و دماسنج و فشارسنج ها در معرض دید مستقیم قرار گیرند در پایین ترین نقطه هر کلکتور یک شیر تخلیه از نوع کف فلزی(Globe Valve) به قطر نامی  باید نصب شود. حداقل قطر نامی کلکتورها باید باشد.

کنتورها

انواع دبی

دبی حداکثر (Q max)

بیشترین دبی است که کنتور میتواند در یک فاصله زمانی کوتاه بدون خرابی و بدون افزایش در خطای مجاز ۲±٪ و افت فشار شبکه کار کند.

شروع دبی(Q st )

کنترهای سرعتی به میزان اصطکاک قطعات متحرک کنتور و در کنترهای حجمی به شکار فرار آب از بین جز، تشخیص دهنده و محفظه کاری بستگی دارد.

دبی حداقل (Q min)

حداقل جریانی است که در آن منجنی عملکرد کنتور وارد محدوده مجاز ۵±٪میشود.

دبی انتقال (Q t)

مقدار دبی است که در آن خطای عملکرد کنتور از محدوده مجاز۵±٪ به محدوده مجاز۲±٪ وارد میشود.

دبی اسمی(Q n)

مقدار دبی است که کنتور در شرایط عمومی یا به عبارت دیگر در شرایط کاری پیوسته و متناوب بدون تجاوز از خطای مجاز ۲±٪ کار میکند و معمولا برابر با نصف دبی حداکثر است.

تقسیم بندی کنتورها

تقسیم بندی کنتورهای آب بر اساس دقت عملکرد و کلاس کاری

 • کنتور کلاس A

این نوع کنتورها دارای دقت کم در اندازه گیری جریان هیدرولیکی میباشند و دامنه کارکردشام ۶۰ تا۱۵۰ لیتر بر ساعت میباشد. این به این معنی است که کنتور مذکور در صورت گذر دهی حداقل ۶۰ لیتر وحداکثر ۱۵۰ لیتر آب در یک ساعت با یک خطای مورد قبول نتیجه قرائت صحیحی را نشان میدهد.

 • کنتور کلاسB (دقت متوسط)

این نوع کنتورها دارای دقت متوسط در اندازه گیری جریان هیدرولیکی میباشند و دامنه کارکردشان ۳۰تا۱۲۰ لیتر بر ساعت میباشد.

 • کنتور کلاس C (دقت خوب)

این نوع کنتورها دارای دقت خوب در اندازه گیری جریان هیدرولیکی میباشند و دامنه کارکردشان ۱۵ تا۵/۲۲ لیتر بر ساعت میباشد.عمده کنتورهای خانگی از این نوع میباشند.

 • کنتور کلاس D (دقت بسیار خوب)

این نوع کنتورها دارای دقت بسیارخوبی در اندازه گیری جریان هیدرولیکی میباشند و دامنه کارکردشان ۲۵/۱۱ تا۲۵/۱۷ لیتر بر ساعت میباشد.

تقسیم بندی کنتورهای آب براساس سایز یا اندازه

به طور کلی میتوان کنتورهارا بر اساس سایز یا اندازه آنها به دو گروه زیر تقسیم بندی نمود:

 • کنتورهای سایز پایین(خانگی)
 • کنتورهای سایز بالا(حجیم)

معمولا کنتورهای با سایز کمتراز ۵۰ میلیمتر (۲اینچ) را سایز پایین یا خانگی و کنتورهای با سایز ۵۰ میلیمتر (۲اینچ) و بیشتر را حجیم یا سایز بالا مینامند.

تقسیم بندی کنتورهای آب براساس تماس قطعات با آب

کنتورهارا بر اساس چگونگی تماس قطعات با اب میتوان به سه گروه زیر دسته بندی نمود:

 • کنتورهای نوع تر
 • کنتورهای نوع نیمه تر یا نیمه خشک
 • کنتورهای نوع خشک

معیارهای انتخاب کنتور

 • مشخصات فیزیکی و شیمیائی آن
 • شرایط هیدرولیکی آب در محلی که کنتور نصب میشود
 • حداکثر و حداقل درجه حرارت کاری کنتور
 • حداکثر فشاری کاری کنتور
 • اندازه دهانه های ورودی و خروجی کنتور یا سایز کنتور
 • طور کنتور
 • دقت کاری یا کلاس کنتور
 • افت فشار ناشی از وجود کنتور در شبکه
 • طول عمر کنتور

استانداردهای موجود در خصوص کنتورها

 • استاندارد )ISO ۴۰۶۴ (ISO
 • جامعه اقصادی اروپا EEC (استاندارد کنتور آب سرد ۳۳/۷۵ E.C و استاندارد کنتور آب گرم ۳۳/۷۹ E.E.C)
 • انجمن کارهای آبی آمریکاAWWA

حریم مجاز کنتورهای آب و فواصل آنها بایکدیگر

در صورتی که چنتا کنتور بطور موازی از هم نصب شده باشند جهت جلوگیری از ایجاد اثرات نامناسب به لحاظ امواج مغناطیسی کنتورها اجرا و کنترل گردد.

انشعاب

مجموعه لوله،‌ شیرآلات،‌ اتصالات، کنتور آب و دیگر اجزا که جهت انتقال جریان آب از لوله اصلی به مستغل نصب میشود را “انشعاب” گویند.

مستغل

هر گونه ملک اعم از باغ،‌ زمین محصور،‌ ساختمان تجاری، ساختمان مسکونی، ساختمان های مختلط تجاری- مسکونی(که صاحب،‌ مالک یا مستاجر آن باشد).

انشعاب قطر پایین

انشعاب با قطر کمتراز ۲ اینچ را گویند.

انشعاب با قطربالا

انشعابات قطر ۲ اینچ به بالا را گویند.

نصب انشعابات خانگی

نصب انشعابات خانگی از خطوط اصلی شبکه آب توسط اسباب و ادوات زیر انجام میگیرد:

 1. کمربند انشعاب( زینچه)
 2.  شیر انشعاب
 3. لوله و اتصالات رابط
 4.  شیر قطع و وصل
 5. محفطه شیر قطع و وصل
 6. بوشن قطع و وصل
 7.  کنتور
 8. شیر یکطرفه
 9. حوضچه کنتور
 10. دریچه کنتور

لازم به توضیح است که قطر متعلقات انشعاب، ارتباط مستقیم با قطر مجوز انشعاب دریافت شده از شرکت آب و فاضلاب دارد. اقطار متداول در انشعابات خانگی  و و۱ اینچ میباشد و ابعاد حوضچه آن ۳۰ در ۴۰ سانتیمتر بوده و برای قطر انشعابات بیشتر ابعاد ۴۰ در ۵۰ سانتیمتر و یا بیشتر خواهد بود.