04134329357

چیلرهای جذبی

چیلرهای جذبی

چیلرهای جذبی و عملکرد آنها

در چیلرهای جذبی لیتیوم برومایدی، مبرد آب و جاذب لیتیوم بروماید است با توجه به اینکه دمای جوش آب نسبت مستقیم با فشار آن دارد اگر فشار آب افزایش یابد، دمای جوش هم افزایش یافته و اگر فشار کاهش یابد.

دمای جوش آنهم متعاقبا کاهش می یابد مثلا در شرایط استاندارد و متعارفی، دمای جوش ۱۰۰ و در فشار atm 5/0 به دمای جوش ۸۱۱ و در فشارmmHg 6 (0087/0 اتمسفر) آب در حدود ۴ میجوشد، اساس کار چیلرهای جذبی براساس کاهش فشار آب بنا نهاده شده است .

بدین صورت که با کاهش فشار مخزن حاوی آب (اواپراتور) توسط پمپ خلاء تا حدود mmHg 6 آب در ۴ میجوشد.

بنابراین اگر لوله هایی حاوی مایعی در جریان، با دمای بیشتر از ۴ در داخل مخزن فوق قرار داده شود، یک منبع گرم برای آب محسوب شده و آب با گرفتن گرمای آن به جوشش در آمده و تبخیر می شود.

بنابراین آبی که وارد اواپراتور شده، سرد می شود که به آن آب سرد شده با Chilled Water گفته می شود که برای سرد کردن بکار میرود.

جهت افزایش راندمان سیستم و افزایش تبخیر آب یک دستگاه پمپ بنام پمپ مبرد اضافه می کنند این پمپ آب درون اواپراتور را روی کویل های داخلی اواپراتور می ریزد و شدت تبخیر آب را زیاد می کند.

آبی که تبخیر شده بایستی از اواپراتور خارج شود در اینجا از یک مخزن دیگر که مرتبط با اواپراتور است و جذب کننده یا ابزور بر گفته می شود و حاوی یک محلول مایع به نام لیتیوم بروماید (که دارای قدرت زیاد جذب بخار آب بوده و سمی و قابل انفجار نیست و همچنین ایجاد ترکیبات مضر برای محیط زیست نمی کند) است استفاده می کنند.

در ابزروربر پمپی به نام پمپ محلول برای اسپری کردن محلول لیتیوم بروماید و افزایش قدرت جذب کنندگی آن اضافه می کنند که مطابق شکل محلول را سیرکوله می کند،

با توجه به تبخیر آب در اواپراتور و جذب آن توسط محلول لیتیوم بروماید، این محلول رقیق می شود و خاصیت جذب کندگی آن کاهش می یابد.

بنابراین برای افزایش قدرت جذب آن، محلول رفیق لیتیوم بروماید را توسط پمپ به داخل قسمتی به نام تغلیظ کننده یا ژنراتور می فرستند در ژنراتور بوسیله حرارت (حرارت مستقیم توسط شعله با حرارت توسط بخار و یا آب داغ) بخار آب موجود در محلول لیتیوم بروماید تبخیر شده و به کندانسور می رود.

در کندانسور بخارات توسط آب برج خنک کن کندانس و تقطیر می شود و وارد اواپراتور میشود دمای بخارات تقطیر شده ورودی به اوپراتور بیش از دمای آب برج خنک کن است ولی از آنجایی که فشار مطلق اوپراتور پایین است.

بنابراین به دلیل وارد شدن آب با فشار بالا به قسمت فشار پایین، بخشی از آب ورودی بخار شده و حرارت لازم برای تبخیر را از خود می گیرد و خود را خنک می کند در اواپراتور مبرد (آب مقطر) بر روی سطوح لوله های اواپراتور از طریق نازلهایی پاشیده می شود چونکه دمای جوشش آب حدود ۴ درجه سانتی گراد است.

پس آب سیرکولاسیون ورودی به اواپراتور که دمایی حدود ۱۲ درجه سانتی گراد دارد نقش یک منبع گرمایی را برای آب بازی می کند و آب با گرفتن گرمای آن تبخیر میشود و دمای آب سیرکولاسیون تا ۶ درجه پایین می آید گرمای نهان تبخیر آب در این دما ۸۹/۲۴۸۴ کیلوژول بر کیلوگرم است.

اجزاء اصلی چیلرهای جذبی

اواپراتور Evaporator

شامل یک مجموعه لوله یکبار گذر یا چند بار گذر، یک تشت مبرد و یک هدر پاشش می باشد. مبرد آب از طریق پمپ مبرد پمپاز شده و توسط نازلهایی روی لوله هایی حاوی سیالی که می خواهد خنک شود پاشیده شده و توسط تبخیر مبرد اب سیال درون لوله خنک خواهد شد.

فشار این مخزن آبزوربر حدودmmHg ۶ می باشد، مجموعه اواپراتور و آبزوربر درون یک پوسته قرار دارند و معمولا قسمت پایین چیلر را تشکیل می دهد.

ابزوربر (Absorber)

مانند اواپراتور شامل یک مجموعه لوله های یکبار گذر یا چند بار گذر، هدر پاشش و قسمت پائینی پوسته که مانند یک تشت ذخیره محلول است می باشد.

محلول لیتیوم بروماید بر روی سطح لوله های ابزوربر از طریق نازلهای ویژه ای پاشیده می شود و بخار مبرد آب مقطر را که در اواپراتور ایجاد گردیده بصورت دائم جذب می کند حرارت ناشی از حل شدن بخار آب در محلول جاذب در ناحیه ابزوربر آزاد می گردد و توسط آب خنک برج که در داخل لوله های ابزوربر جریان دارد به خارج از چیلر منتقل می شود.

آب برج خنک کن از میان لوله هایی که در داخل ابزوربر قرار دارد جریان یافته و محلول لینیوم بروماید روی این لوله ها پاشیده شده و خنک کاری محلول و متعاقبا قدرت جذب بخار را افزایش می دهد.

ژانراتور Generator

ابزوربر با جذب دائم بخارات آب رقیق می شود. در ابزوربر یا جاذب محلول رقیق شده توسط پمپ محلول پس از گذشتن از مبدل حرارتی به ژنراتور منتقل میگردد.

این محلول بر روی سطح لوله های ژنراتور جریان یافته و گرم میشود (انرژی حرارتی از طریق بخار و یا آب داغ تامین میگردد) در نتیجه بخشی از مبرد تبخیر گردیده و از محلول رقیق جدا میگردد.

غلظت محلول رقیق افزایش یافته و به محلول غلیظ تبدیل میگردد. حجم بخار تولید شده در ژنراتور بسته به میزان بار سرمایی مورد نیاز کنترل می گردد.

تقلیظ کننده با ژنراتور معمولا دارای یک دسته لوله های یکبار گذر(هنگامی که از بخار استفاده شود و یا لوله هایی چند  بار گذر هنگامی که از آب داغ استفاده شود) می باشد،

آب داغ معمولا دارای دمای ۱۲۶ درجه سانتیگراد می باشد، مجموعه ژنراتور و کندانسور در یک پوسته و در قسمت فوقانی چیلر قرار میگیرند و فشار این قسمت معمولا یک mmHg50 است .

مقدار بخار لازم در ژنرانور در چیلرهای جذبی یک اثره حدودlb/hr.ton 17-18  و در ژنراتور در چیلرهای جذبی دو اثره حدودlb/hr.ton 7/9-5/10 و در ژنراتور در چیلرهای جذبی تک اثره حدودp.m/ton 75/3

میباشد.

مقدار آب گرم لازم در ژنراتور چیلرهای جذبی دو اثره حدودgpm/ton  ۱ میباشد.

کندانسور condenser

بخار مبره تولید شده در ژنراتور از روی سطوح لوله های کندانسور (لوله هایی که آب برج خنک کن پس از عبور از لوله های ابزوربر وارد آنها می شود) عبور کرده و تقطیر میگردد.

کندانسوز شامل یک دسته لوله یکبار یا چند بار گذر میباشد که آب خنک کاری (برج) در آن جریان داشته و باعث کندانس شدن بخارات خروجی از ژنراتور که به کندانسور آمده است می شود.

گرمای ناشی از عمل تقطیر که حدود ۸۲/۲۳۹۲ کیلو ژول بر کیلوگرم میباشد به آب در گردش برج منتقل می گردد، آب مقطر ایجاد شده در سینی زیر کندانسور جمع و به اواپراتور بر می گردد.

پمپ محلول Solution Pump

چیلرهای جذبی دارای یک یا دو پمپ محلول که زیر پوسته پائینی نصب می شود هستند و نقش آن پاشش محلول لینوم بروماید بر روی لوله های آب برج خنک کن عبوری از داخل ابزوربر و افزایش کارایی چیلر میباشد.

پمپ ابزوربر (Absorber Pump)

این پمپه که به پمپ ژنراتور معروف است. وظیفه آن انتقال محلول رقیق لیتیوم بروماید به ژنراتور برای تغلیظ میباشد

پمپ مبرد  (Refrigeration Pump)

معمولا اکثر چیلرها دارای یک پمپ مبرد که زیر پوسته پایینی نصب میشود هستند و وظیفه آن سیرکولاسیون مبرد به آب پاش های اوپراتور و پاشیدن روی لوله های اواپراتور جهت افزایش کارایی چیلر میباشد.

مبدل حرارتی (heat exchanger)

مبدل حرارتی برای بهبود کارایی سیستم بوسیله انتقال حرارت از محلول غلیظ خروجی از ژنراتور به آبزوربر به محلول نسبتا خنک و رقیق خروجی از آبزوربر به ژنراتور میباشد. لیتیوم بروماید گرم غلیظ خروجی از ژنراتور حرارت خود را توسط یک این مبدل به لینیوم بروماید رفیق خروجی از ابزوربر میدهد بدین ترتیب حرارت لازم برای گرم کردن لینیوم

باید رقیق و متعاقبا تبخیر آب آن کم شده و بنابراین کارایی سیستم افزایش می یابد.

پمپ خلا (Vaccum pump)

جهت ایجاد خلاء و تخلیه هوا و هرگونه گازهای غیر قابل کندانسی از سیستم هر چیلری به یک پمپ تخلیه مجهزمی شود. حداقل یکبار تخلیه در هر هفته پیشنهاد می شود.

لیتیوم بروماید

لیتیوم بروماید یک نمک جاذب رطوبت است این ماده می تواند آب بسیار زیادی را به خود جذب کند و حل نماید.

یون لیتیوم در محلول لیتیوم بروماید با مولکولهای آب پیوند قدرتمندی تشکیل میدهد که باعث ایجاد اثر چربی می گردد. غلظت مورد استفاده لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی بین ۵۸ تا ۶۲ درصد است.

این محدوده بیشترین کارایی را برای جذب بخار آب ایجاد می کند،لیتیوم بروماید بسیار خورنده است (مخصوصا در مجاورت اکسیژن) و میتواند فلزات مختلفی را که در چیلرهای جذبی به کار میرود تخریب نماید،

تنظیم شیمیایی محلول و کنترل خوردگی به منظور جلوگیری از بروز اشکال در تجهیزات از اهمیت زیادی برخوردار است.

برای تعیین شرایط محلول لیتیوم بروماید از نظر شیمیایی، محلول باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نمونه برداشته شده از سیستم باید معرف شرایط محلول در تمام دستگاه باشد تا تزریق لیتیوم بروماید به سیستم، به درستی برآورده شود.

فرمول شیمیایی لیتیوم بروماید LiBr بوده با وزن مولکولی ۸۵۶/۸۶ درصد وزنی ترکیب ۰۱/ ٪۹۲ برم و ۹۹/۷ ٪ لیتیوم، وزن مخصوص در۲۵ درجه سانتی گرد ۴۶۴/۳ کیلوگرم در لیتر، نقطه ذوب ۵۴۹ درجه سانتی گراد، نقطه جوش ۱۲۶۵ درجه سانتی گراد است.

جهت کاهش خورندگی لیتیوم بروماید از یک ماده خنثی کننده (Inhibitor ) عمومالینیوم کرومات استفاده میشود.

لیتیوم کرومات خورندگی محلول را بیش از ۸۰٪ کاهش می دهد به مقدار معین اضافه می شود این ماده ضمن ترکیب با کربن استیل بر روی جداره و سطوح بدنه ترکیبات محافظی بصورت فیلم ایجاد می کند که مانع از خورندگی می شود اصطلاحا کوتینگ محافظ ایجاد می نماید.

در آخر هر فصل کاری بهتر است از محلول نمونه برداری شود و بعد از تست محلول در آزمایشگاه نسبت به تنظیم PH که معمولا ۵/۹ تا ۵/۱۰ توصیه می شود و همچنین تنظیم مقدار لیتیوم کرومات بعنوان افزودنی اقدام شود.

از تماس مستقیم لینیوم بروماید با پوست بدن باید جلوگیری شود و در صورت آغشته شدن آن را با آب خوب بشویید.

گرمای ویژه محلول لیتیوم بروماید کم می باشد و از نظر کمک به راندمان حرارتی چیلر بسیار قابل اهمیت است کوچک بودن گرمای ویژه در حالی که گرمای ویژه آب زیاد می باشد کمک بسیاری به راندمان بالای دستگاه می کند.

علت اصلی استفاده از محلول لیتیوم بروماید به عنوان جاذب در چیلرهای جذبی، پایین بودن فشار نسبی بخار آب در آن است که این به معنی بالا بودن خاصیت جذب بخار آب می باشد.

مواد ضد خوردگی که به لیتیوم بروماید اضافه می شود می تواند لیتیوم کرومات ((li2cor4 باشد در اینحالت رنگ معلول بصورت زرد در می آید و یا لیتیوم مولیبدات(Li2mob4 )  باشد که در این حالت محلول بصورت سفید رنگ در می آید.

کریستالیزاسیون لیتیوم بروماید

محلول و مایع بودن لیتیوم بروماید تابع غلظت و دمای آن می باشد برای هر غلظتی حداقل دمایی که در آن دما لیتیوم بروماید مایع است وجود دارد کمتر از آن دما لیتیوم بروماید متبلور شده و به حالت جامد در می آید که به این حالت کریستالیزاسیون گفته می شود.

بنابر این پدیدہ کریستالیزاسیون به غلظت لیتیوم بروماید و دمای آن مربوط می شود در چیلرهای جذبی به منظور افزایش راندمان سیستم، با توجه به اینکه محلول لیتیوم بروماید خروجی از ابزوربر نسبتا خنک و از طرفی محلول لیتیوم بروماید خروجی از ژنراتور نسبتا داغ می باشد یک مبدل حرارتی سر راه این دو جریان قرار میدهند.

حال اگر به هر دلیلی دمای محلول خروجی از ابزوربر خنک تر از حد معمول و یا محلول لیتیوم بروماید خروجی از ژنراتور غلیظ تر گردد پدیده کریستالیزاسیون اتفاق می افتد.

اگر آب برج خنک کن بیش از حد خنک شود، چونکه لوله های آب برج ابتدا وارد ابزربر می گردند ممکن است باعث خنک شدن بیش از نیاز محلول خروجی از ابزربر شود و پدیده کریستالیزاسیون اسید بوجود آید.

بنابر این باید دمای آب خروجی از برج همواره ثابت باشد بدین منظور ممکن است از یک شیر سه راهه موتوری  ترموستاتیک (نوع تقسیم کننده) استفاده شود و یا توسط تغییر دور فن برج دمای آب خروجی برج را ثابت نگه داشت.

اگر مقدار انرژی ورودی (شعله، بخار ، یا آب داغ) به ژنراتور هم زیاد شود تغلیظ لیتیوم بروماید بیش تر مورد نیاز شده و ممکن است پدیده کریستالیزاسیون به وجود آید.

تقسیم بندی چیلر از نظر نوع انرژی ورودی به ژنراتور

چیلرهای جذبی با تغذیه بخار

در این چیلرها منبع گرمایی (در ژنراتور) توسط یک خط بخار تأمین می شود چیلرهای جذبی با تغذیه بخار بیشتر در واحدهایی که دارای تغذیه بخار و بویلر بخار جهت مصارف گوناگون هستند (مانند نیروگاهها، پالایشگاهها، پتروشیمی ها، بیمارستانها و…) استفاده میشود.

در واحدهای مسکونی، تجاری و اداری به علت هزینه های اضافی جهت خرید دیگ بخار، تجهیزات تولید و ایستگاه فشار بخار، تجهیزات کندانس و هزینه تعمیرات دوره ای تجهیزات جانبی توصیه نمی شود.

به همین دلیل از چیلرهای جذبی دو مرحله ای با تغذیه گاز شهری (شعله مستقیم) در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و حتی واحدهای صنعتی استفاده می شود.

این چیلرها از ظرفیت ۴۵ تا ۱۵۰۰ تن تبرید ساخته و عرضه می شوند. مقدار دبی آب خنک کاری برج برای این نوع چیلرها حدودا ۴٫۱ تا ۴٫۵ گالن بردقیقه هر تن تبرید چیلر است. مقدار بخار لازم در ژنراتور چیلرهای جذبی تک اثره و دو اثره به ترتیب حدود ۱۸ و ۱۰ پوند بر ساعت بر تن تبرید چیلر میباشد.

 چیلرهای جذبی با تغذیه آب گرم

چیلرهای جذبی با آب گرم در صنایعی استفاده می شود که دارای واحد بازیافت انرژی و حرارت هستند.

زمانیکه بخار توسط قسمتهای مختلف مصرف می شود انرژی آن کم شده و به آب گرم تبدیل می شود بنابراین می توان انرژی باقیمانده در آب گرم را برای مصارف مختلف دیگری همچون تولید برودت استفاده نمود.

مثلا در نیروگاه های حرارتی مقدار زیادی انرژی، در بخار خروجی از توربین های بخار وجود دارد. از این انرژی می توان برای گرم کردن آب و رساندن دمای آن به حدود ۸۵ تا ۹۰ و انتقال آن به ژنراتور چیلرهای جذبی آب گرم استفاده نمود و برودت مورد نیاز قسمتهای مختلف را به این وسیله تأمین کرد.

در غیر اینصورت استفاده از انرژی حرارتی برای ایجاد آب گرم و افت انرژی در انتقال آب گرم توجیه اقتصادی ندارد.

این نوع چیلرها عموما تک اثر بوده و دارای ضریب عملکرد ۶۸/۰ تا ۷۵/۰ میباشد.

مقدار آب گرم لازم در ژنراتور چیلرهای جذبی تک اثره و دو اثره به ترتیب حدود ۳٫۷۵ و ۱ گالن بر دقیقه بر تن تبرید چیلر میباشد.

چیلرهای جذبی شعله مستقیم

این نوع چیلرها عموما دو اثره بوده در این نوع چیلرهای جذبی، حرارت حاصل از احتراق گاز و یا سوخت مایع باعث گرم شدن محلول لیتیوم بروماید در ژنراتور و در نتیجه تغلیظ محلول می شود.

در این سیستم نیاز به دیگ بخار ، دیگ آب گرم و یا آب داغ نمیباشد حذف  تجهیزات مذکور کاهش زیادی در میزان سرمایه گذاری اولیه و کاهش هرینه تعمیر و تگهداری را در آینده در پی خواهد داشت برخی از این نوع چیلرها می توانند در تابستان به عنوان چیلر و در زمستان به عنوان دیگ آب گرم مورد استفاده قرار گیرند.

در چیلرهای جذبی شعله مستقیم گاز سوز محلول لیتیوم بروماید بعد از اینکه از بخش ابزوربر وارد محفظه ژنراتور می گردد .

توسط یک مشعل که با گاز شهری کار میکند به این محلول گرما داده و این عمل باعث جداسازی بخارهای آب از مایع جاذب لیتیوم بروماید میشود این چیلرها از ظرفیت ۴۰ تن تبرید تا ۷۰۰تن  تبرید ساخته و عرضه می شوند.

مقدار آب خنک کاری برج حدودا ۴٫۲ تا ۴٫۴ گالن بر هر تن تبرید چیلر است مصرف گاز حدودا Nm3/hr7/0 به ازای هر تن تبرید چیلر میباشد.

برخی از چیلرهای جذبی شعله مستقیم این قابلیت را دارند که تابستان علاوه بر سرمایش، تأمین آبگرم مصرفی و در زمستان برای گرمایش و تأمین آب گرم مصرفی از آنها استفاده کرد .

بدین صورت که در ژنراتور محلول لیتیوم بروماید رقیق توسط شعله گرم شده و بخار آب از آن جدا می شود .

بخار به درون اواپراتور رفته و حرارت خود را به آب (گرمایش و مصرفی) می دهد سپس به ابزوربر می رود و با لیتیوم بروماید غلیظ مخلوط می شود

در حالتی که از چیلر برای سیکل گرمایش در زمستان استفاده می شود.

مقدار حرارت تولیدی حدود، kcal/h6/2 به ازای هر تن تبرید چیلر خواهد بود و در این حالت مقدار گاز مصرفی حدودا Nm3/hr73/0 به ازای هر تن تبرید است

معمولا در چیلرهای تناژ پایین، کمتر از ۲۵۰ تن تبرید فشار گاز  مناسب خواهد بود ولی در تنازهای بالاتر فشار بالاتر psig ۲لازم است.

به جهت، حرارت بسیار بالا در قسمت ژنراتور دما بالای چیلرهای گازسوز کنترل دقیق و بکارگیری تجهیزات کنترل مناسب حائز اهمیت می باشد.

جنس قطعات چیلرها باید مطابق استاندارد باشند. شرکت ابارا چیلرهای خود را مطابق استانداردهای زیر می سازد:

لوله های کندانسور و ابزوربر معمولا از نوع ساده مسی و لوله های ژنراتور از نوع مسی و فین دار مطابق استانداردASTM B280

جنس بدنه از نوع فولاد ST 37  نورد شده یکپارچه مطابق استاندارد JIS G3101

تیوب شیت ها از نوع فولاد مطابق استاندارد DIN 17165, DIN 17155

استاندارد ساخت مطابق ASTM/SECTION VIII Rules for construction of Pressure Vessel Div 1

اکسپند لوله مطابق استاندارد Air tool

صفحات المینیتور از جنس Stainless Steel

سیکل چیلر جذبی در حالت گرمایش و تأمین آبگرم مصرفی

در حالت گرمایش فقط ژنراتور درجه حرارت بالا در مدار بوده و بقیه سیستم ها از قبیل ژنراتور دما پایین، ابزوربر . کندانسور عملکردی ندارند.

محلول در ژنراتور دما بالا آب گرم شده بجوش می آید و بخار تولید می کند بخار تولیدی به اواپراتور رفته و آب جاری در آن را گرم می کند  بخار مایع شده و با محلول رفیق خروجی از ابزوربر مخلوط شده و به

سوی ژنراتور درجه حرارت بالا حرکت می کند و این سیکل بطور پیوسته تداوم میابد.

در ضمن گرمایش ژنراتور درجه حرارت بالا بصورت یک دیگ که تحت خلاء کار می کند عمل می کند

در صورتیکه درجه حرارت آب گرم خروجی ۶۵ درجه سانتیگراد باشد، فشارmmHgA۴۰۰ و دمای دود تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد می رسد در حالت گرمایش حداکثر می توان دما را نا ۹۵ درجه سانتیگراد رساند

تقسیم بندی چیلرها از نظر تعداد ژنراتورها

 چیلرهای جذبی تک اثره

چیلر های جذبی تک اثره قدیمی ترین چیلرهای جذبی در دنیا می باشند. که کمترین باز دهی را در قیاس با سایر انواع چیلرهای جذبی دارا میباشند.

چیلرهای جذبی تک اثره دارای یک ژنراتور هستند و تنها از یک منبع گرمایی استفاده می شود.

این نوع چیلر ها در میان کلیه مدلهای چیلر های جذبی حتی با بهترین طراحی دارای ضریب عملکرد ۷۵ /۰ می باشد.

در حالی که در مدلهای شعله مستقیم ضریب عملکرد ۱٫۲ بوده که نشان دهنده مصرف انرژی کمتر و در نتیجه هزینه راهبری ارزانتر می باشد

چیلرهای جذبی تک اثره به ازای هر تن تبرید حدودا kg/h ۸ بخار نیاز دارند

وجود مقادیر لازم بخار با فشار یک اتمسفر و یا آب داغ بالای ۱۰۰ درجه سانتی گراد اصلی ترین پیش نیاز استفاده از چیلرهای جذبی تک اثره میباشد.

البته تولید و انتقال بخار با دبی مورد نیاز مستلزم نصب تجهیزات میباشد.

در صورت مهیا نبودن خطوط و ایستگاه های تقلیل فشار و یا دیگهای آب داغ تحت فشار یا منبع انبساط بسته استفاده از چیلرهای تک اثره توصیه نمیگردد.

چیلرهای جذبی دو اثره

در سیکل چیلرهای دو اثره از دو ژنراتور استفاده می شود محلول لیتیوم بروماید رقیق از محفظه ابزوربر توسط دو لوله به دو ژنراتور جداگانه به نامهای ژنراتور دما بالا و دما پایین هدایت می شود وجود یک ژنراتور اضافی باعث می شود .

از انرژی بخار آب جدا شده از لیتیوم بروماید در چرخه کار کرد چیلر استفاده شود و همین موضوع علت مصرف کمتر انرژی و در در نتیجه افزایش ضریب عملکرد چیلرهای جذبی دو اثره نسبت به تک اثره می باشد.

میزان بخار مصرفی در چیلرهای دو اثره با حدود ۵۰ در صد مصرف بخار در چیلرهای تک اثره میباشد. فشار بخار مصرفی در چیلرهای دو اثره psig40 تا psig۱۴۰ولی معمولا ۱۱۴psig یا ۸ اتمسفر است.

ضریب عملکرد چیلرهای جذبی دو اثره حدود ۱ تا ۱٫۲ بوده که تقریبا دو برابرضریب عملکرد چیلرهای تک اثره می باشد امروزه بیش از ۹۵ درصد چیلرهای جذبی نصب شده در دنیا را چیلرهای جذبی دو اثره تشکیل می دهند.

چیلرهای جذبی بخار دو اثره اخیرا ساخته شده اند که به ازای هر تن تبرید تنها kg/h5/3 تا kg/h5/4 (lb/h۸ تا lb/h ۱۰) بخار نیاز دارند.

مشخصات فوق بر اساس قشار بخار ۸ بار دمای آب خنک کننده ورودی و خروجی به ترتیب ۳۲ و ۳۸ و اختلاف دمای آب مدار سرد کننده ۶ صادق هستند.