04134329357

پمپ ها

پمپ ها

پمپ ها در سیستم های گرمایش مرکزی نقش مهمی را ایفا میکند و موجب به گردش در آوردن آب(سیرکوله کردن) می گردد لذا محاسبه و انتخاب درست و بهینه پمپ نسبت به نوع استفاده و ظرفیت میتواند به عملکرد صحیح سیستم کمک کند و از طرفی نیز موجب کاهش مصرف انرژی شود.

با داشتن بار حرارتی ساختمان میتوان دبی آب پمپ را بدست آورد و همچنین با داشتن طول دورترین مسیر لوله کشی و افت فشارهای تجهیزات می توان هد پمپ را بدست آورد انتخاب و نصب و اجراء درست و مناسب پمپ مستلزم شناخت کافی از آن و نیز دانستن قوانین و روابط حاکم بر آن است.

پمپ

پمپ ها

پمپ ها دارای انواع متفاوتی هستند و هر کدام برای استفاده های خاص طراحی و ساخته می شوند. پمپ ها عموماً به دو دسته کلی تقسیم میگردند که عبارتند از :

 1. پمپ دینامیکید
 2. پمپ جابجایی

مهمترین پمپ دینامیکی، پمپ سانتریفیوژ می باشد.

انواع پمپ های جابجایی شامل :

 1. پمپ پیستونی

 2. پمپ دیافراگمی

 3. پمپ دنده ای

 4. پمپ اسکرو

 5. پمپ بادامکی

 6. پمپ روتاری با پروانه لغزنده

پمپ سانتریفیوژ :

پمپ سانتریفیوژ یکی از پر کاربردترین پمپ ها، محصوب می گردد. به دو دسته تک مکش و دو مکش تقسیم می شوند.

مزایای پمپ سانتریفیوژ :

 1. نسبت به بقیه ارزانتر است.

 2. سبکی

 3. سادگی و تنوع جنس

 4. نوع پروانه و محفظه

 5. هزینه کم تعمیرات

 6. کار در دور بالا

 7. قابلیت اتصال مستقیم به الکتروموتور ها

 8. جریان خروجی یکنواخت

 9. دبی بالا

 10. اشغال فضای کم

 11. کاربرد وسیع از جمله در صنایع شیمیایی، کاغذ سازی، صنایع غذایی، لبنیات، آب و فاضلاب و …

معایب پمپ سانتریفیوژ :

از مهمترین معایب این پمپ ها این است که نمی توانند بیش از ۷۶۰ سانتی استوک باشد( گران روی مایعی )

پمپ های خطی :

پمپ های خطی برای دبی های کم و متوسط و هدهای کم بکار میروند. پمپ های موتورخانه های کوچک، پمپ های مبدل های آبگرم مصرفی و پمپ برگشت آنها از پمپ خطی می باشد.

دبی پمپ :

به مقدار گذر آب در یک زمان مشخص دبی پمپ می گویند.

هد پمپ :

مجموع مقاومت های سیستم لوله کشی در مقابل حرکت آب را هد می گویند که می بایست پمپ ها بر این مقاومت ها غلبه کنند.

کوپلینگ

کوپلینگ یک وسیله مکانیکی است که به منظور انتقال گشتاور از شافت محرک به شافت محرک از طریق اتصال میان آنها مورد استفاده قرار میگیرد.

 1. کوپلینگ صلب
 2. کوپلینگ انعطاف پذیر