04134329357

هدف ازعایقکاری

هدف از عایقکاری

هدف از عایقکاری در تاسیسات عبارتند از :

 1. کنترل دما
 2. کنترل صدا
 3. کنترل کندانس
 4. صرفه جویی در مصرف انرژی
 5. ایمنی

انواع عایق ها

دسته بندی عایق ها از نظر ساختار

۱-عایق الیافی

پشم شیشه، پشم سنگ،پشم سرامیک و سیلیکات آلمینیوم

۲- عایق های اسفنجی

پلی اوزتان، پلی استایرن و الاستومرها از این طیف هستند

۳-عایق های دانه ای

مشخصات عایق ها

پشم شیشه

عایق های فایبر گلاسی برای محدوده کاری   و سرعت داخلی تا حداقل۵۰۰۰ fpm (25.4 m.sec ) و دمای  کاربرد دارند البته صفحات فایبر گلاس قادر به کار در دمایتا  هستند.

این نوع عایق ها بایستی الزامات UL 181 (Class 1Air ducts) و نیز ایمنی های مربوط به آتش سوزی مطابق NFPA 90A و NFPA 90B را رعایت کنند.

عایق هاس فایبر گلاسی کانال ها به سه گروه ۱-پتویی ۲- صفحه ای ۳- قابل انعطاف تقسیم میشوند.

اگر سیستم های عایق کاری کانال ها با الیاف شیشه مطابق استاندارد UL181 ، ۹۶ _ASTM G 22،  ۹۶ _ASTM G 21 ساخته شود در مقابل رشد باکتری ها و قارچ ها مقاومت میکند.

عایق کاری در تاسیسات

در تاسیسات به منظور جلوگیری از اتلاف و متعافبا اتلاف سوخت دستگاها، مخازن، لوله ها و نیز جلوگیری از یخزدگی احتمالی بایستی عایقکاری شوند.

دستگاه ها، مخازن، لوله ها شامل آیتمهای زیر میباشند:

 1. لوله های آب گرم کننده (رفتو برگشت)
 2. لوله های آب سرد کننده (رفت و برگشت)
 3. لوله های بخار و برگشت کندانسیت
 4. لوله های آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی
 5. لوله های آب آشامیدنی(به منظور جلوگیری از ایجاد کندانس)
 6.  لوله های سوخت رسانی مایع
 7. منابع انبساط (بازو بسته)
 8. مبدل های حرارتی ( مخزن کویلدار، دوجداره و لوله و پوسته ای و…)
 9. دیگ ها( بخار و آبگرم و روغن و…)
 10. دودکش دیگ ها
 11. کانال های هوارسانی ( هوای گرم و هوای سرد)

ضخامت عایق با فرمول

 • محاسبه و انتخاب عایق ها از طریق فرمول

برای محاسبه ضخامت عایق در یک محیط ایستا که دمای محیط T  و دمای سیال داخل Ti و ضریب انتقال حرارت عایق k و شعاع لوله r باشد و از ضخامت لوله (یا کانال و…)  و مقاومت ناشی از جداره و نیز مقاومت ناشی از تشکیل رسوب روی لایه داخلی صرف نظر کنیم ( با این فرضیات میتوان مسئله را حل نمود از طرفی ضخامت عایق کمی بیش از مقدار واقعی بدست می آید که به نوعی خود ضریب اطمینانی است.

انتخاب ضخامت عایق ها با استفاده از جداول

ضخامت عایق لوله های آبگرم مصرفی، آب داغ کننده،‌ آب سرد کننده،‌آب خنک کننده،‌بخار، کندانسیت بخار، آب آشامیدنی از جداول زیر قابل استخراج است.

حداقل ضخامت عایق برای محافظت مناسب برای کاربردهای صنعتی در جدول ارائه شده است ضخامت های درج شده در این جدول بر اساس شرایط مفروض زیر محاسبه و تنظیم شده است:

۱- کاربرد خارج از ساختمان(Outdoor service)

۲- دمای اولیه آب داخل لوله

۳- دمای هوای محیط –

۴- جنس لوله، فولاد نرم با ظرفیت گرمایی   و چگالی

۵- قابلیت هدایت گرمایی طبق جدول مقادیر قابلیت هدایت گرمایی بر اساس سطح گرم  و سطح سرد  (دمای هوای محیط) محاسبه شده اند

۶- دوره زمانی سپری شده در حالت بدون یخ یا تا ده درصد (حجمی) یخ حدودا ۱۲ ساعت در صورت تغییر هر یک از شرایط درج شده، محاسبات جداگانه ای برای ضخامت لازم است.