04134329357

نکات اجرایی سیستم هوای فشرده

نکات اجرایی سیستم هوای فشرده

نکات اجرایی سیستم هوای فشرده و رعایت آنها الزامی می باشد.

 • برای تعمیرات و سرویس دستگاه ها، فضای مناسب اطراف دستگاهها و نیز جرثقیل ثقفی حتی الامکان پیش بینی شود.
 • روشنایی مناسب باید در کمپرسورخانه در نظر گرفته شود.
 • لوله های عمودی باید در انتهای خود یک شیر جهت خارج کردن رطوبت تقطیر شده داشته باشند.
 • انشعابات همیشه از سمت بالایی یا کناری لوله های اصلی گرفته می شوند.
 • خروجی تجهیزات باید کمی بالاتر از انتهای لوله عمودی در نظر گرفته شوند در غیر این صورت آب تقطیر شده به تدریج به داخل تجهیزات راه می یابد.
 • عبور لوله ها روی دیوارها باید در ارتفاع مناسب (حداقل سه متری) اجرا گردد.
 • لوله ها باید از نوع فولادی بدون درز باشند.
 • فشار تست تا فشار ۲۰۰psig باید حداقل ۳۰۰psig و در فشار های بالاتر باید ۱٫۵ برابر فشار کاری باشد.
 • مدت زمان تست ۱ ساعت و سیال تست هوا و یا گاز ازت نی باشد.
 • به منظور انجام تست باید تمام سرهای باز با فلنج کور مسدود شوند.
 • در پایینترین نقاط باید شیر تخلیه نصب گردد.
 • کلیه شیرهای تخلیه از نوع ball valve دنده ای و حداقل pn16 باشند.
 • کلیه لوله ها و ساپورتهای داخل کانال باید سند بلاست و ضد زنگ شوند.
 • رنگ لوله ها باید مطابق استاندارد باشد بر اساس usace  رنگ بدنه لوله ها باید زرد رنگ و رنگ فلش های روی آن باید مشکی باشد و علامت comp.air نوشته شود.
 • کلیه تبدیل ها از نوع خارج از مرکز باشد و قسمت صاف آن در زیر قرار گیرد.
 • در انتهای شیب لوله ها و در زیر لوله ها تله برای تخلیه آب از سیستم نصب گردد.
 • زیر تمامی مخازن هوای فشرده باید تراپ مناسب جهت تخلیه آب پیش بینی شود.
 • پیمانکار مجری موظف است که کلیه نقشه های اجرایی را کنترل و در صورت تداخل و یا ایرادی در آنها سریعاً بصورت کتبی به دستگاه نظارت اعلام نماید.
 • پیمانکار مجری موظف به روش جوشکاری WPS را تهیه و تایید دستگاه نظارت برساند.
 • پیمانکار مجری موظف است قبل از هر گونه عملیاتی داخل لوله ها را تمیز نماید تا از ورود هر گونه مواد خارجی به شیر آلات و دستگاه ها ممانعت به عمل آید.
 • پیمانکار مجری باید برای عملیات اجرایی سیستم هوای فشرده از افراد ماهر و برای عملیات جوشکاری از افرادی که دارای مجوز رسمی هستند استفاده نماید.