04134329357

میکروتوربین ها

میکروتوربین ها

میکروتوربین ها مولدهای توربین گازی خیلی کوچکی هستند که تفاوت های خاصی دارند.

اکثر ژنراتورها محدود به سرعت ۳۶۰۰rpm هستند که می توانند برق با فرکانس ۶۰hz تولید کنند. این محدوده در اروپا ۳۰۰۰rpm و ۵۰hz است.

 

میکرو توربین ها

راندمان توربین های گازی در سرعت های بالا بهینه است. برق تولید میکروتوربین ها AC بوده و توسط مبدلهایی آنها را DC تبدیل می کنند.

با این کار ارتباط بین سرعت و فرکانس قطع می شود بنابراین توربین می تواند با بهینه ترین سرعت کار کند.

نتیجه گیری

سازنده های این نیروگاه های مستقل که اندازه بعضی از آنها به بزرگی یک میز است . اطلاعات نحدودی درباره آن منتشر می کنند. آنها جای گیر نبوده و سر و صدای کمی دارند .

میکرو توربین ها محصول خط تولید بوده و اندازه های معمول آنها ۶۰kw  و ۳۰ است و تا جایی که من می دانم بزرگترین سایز آن ۲۵۰kw است.

دود اگزوز آنها هم بسیار گرم بوده و می تواند وارد بویلرگرمای اتلافی شود اما اکثر آنها به عنوان ژنراتور اضطراری بوده و بازیافت حرارت اتلافی ندارند.