04134329357

موتورخانه بخار

موتورخانه بخار

موتورخانه بخار یک مکانی است که در آن دیگ بخار، مخزن کندانس، دی اریتور،پمپ های تغذیه و کندانس، سختی گیر، سیستم های تصفیه آب و سایر تجهیزات سیستم تولید بخار در آنجا قرار می گیرد.

مقررات و نکاتی در رابطه با موتورخانه بخار جهت قرار گیری و کارکرد دستگاهها وجود دارد که باید در موتورخانه بخار کاملاً رعایت شده و همچنین اصول ایمنی بایستی در آن باید لحاظ گردد.

فلودیاگرام سیستم موتورخانه بخار

ابتدا آب خام وارد دستگاههای مبادله کننده یونی شده و پس از آنکه املاح آن گرفته شد، وارد مخزن کندانس می شود و در مخزن کندانس آب سرد (آب نرم) ورودی با بخار تقطیر شده (کندانس) برگشتی مخلوط شده سپس توسط پمپ کندانس برای گاززدایی به دی اریتور پمپاژ گردیده و در دی اریتور توسط تزریق مستقیم بخار دمای آب و فشار جزئی بخار آب افزایش می یابد.

بنابر این گازهای آن جدا شده و خارج می گردد سپس این آب به قسمت مخزن دی اریتور، که در قسمت پایینی آن قرار دارد، وارد می شود آنگاه به وسیله پمپ تغذیه به داخل دیگ هدایت می شود و پس از آن بخار شده و برای مصرف به قسمتهای مورد نظر هدایت می شود.

سیکل کنترلی بدین صورت است که هنگامی که دیگ بخار شروع به تولید بخار می کند سطح آب آن کاهش می یابد این کاهش بوسیله کنترل کننده سطح آب دیگ حس شده و فرمان آبگیری به پمپ تغذیه داده می شود.

با شروع آبگیری دیگ بخار، سطح آب مخزن دی اریتور کاهش می یابد این کاهش بوسیله کنترل کننده سطح آب دی اریتور حس شده و فرمان آبگیری به پمپ کندانس داده می شود بهمین صورت با شروع آبگیری مخزن دی اریتور سطح آب مخزن کندانس کاهش می یابد این کاهش بوسیله کنترل کننده سطح آب مخزن کندانس حس شده و فرمان آبگیری به شیر خروجی مبادله کننده های یونی داده می شود و آبگیری انجام می شود.

 

فلو دیاگرام موتورخانه بخار

فلو دیاگرام موتورخانه بخار

دیگ های بخار

دیگ بخار عمدتاً فولادی بوده و بخاطر خطرات بلقوه ای که در ارتباط با آنها وجود دارد ( منجمله انفجار دیگ بخار به دلیل بدون آب ماندن) بیان می شود.

پمپ تغذیه دیگ بخار

وظیفه این پمپ انتقال آب جبرانی و آب حاصل از کندانس برگشتی به داخل دیگ می باشد.