04134329357

مقایسه در انواع منابع انبساط

مقایسه در انواع منابع انبساط بصورت جدول زیر می باشد:

 

مقایسه در انواع منابع انبساط

ردیف پارامتر منبع انبساط باز منبع انبساط بسته منبع انبساط ترکیبی
۱ ابعاد و حجم کوچک بزرگ متوسط
۲ محدودیت دما و فشار دارد ندارد ندارد
۳ هزینه نصب و راه اندازی و نگهداری کم متوسط زیاد
۴ خوردگی و زنگ زدگی دارد ندارد ندارد
۵ سر ریز کردن آب دارد ندارد
۶ امکان یخ زدگی دارد ندارد ندارد
۷ تلفات انرژی زیاد کم خیلی کم
۸ مقدار لوله کشی زیاد کم کم
۹ محدودیتهای فیزیکی و سازه ای دارد ندارد ندارد
۱۰ امکان برگشت آب در اثر قطع آب ندارد دارد ندارد
۱۱ اجرای سیستم کنترلی کم متوسط زیاد

 

 1. در ساختمانهای مرتفع اگر منبع انبساط باز به طرز موثری غایق بندی شوند و جنس آن نیز در برابر خوردگی مقاوم باشد و در اثر حرارت اتاقکی نصب شود که امکان یخ زدگی آن وجود نداشته باشد بر سایر منابع انبساط ترجیح دارد.
 2. جنس مخزن انبساط بایستی از نوعی باشد که در برابر خوردگی مقاوم باشد.
 3. مخزن باید بر روی پایه در جای خود محکم شود.
 4. مخزن انبساط می بایست با عایق حرارتی پوشانده شود.
 5. اگر آبگیری منبع انبساط باز توسط شناور انجام شود جنس شناور باید مقاوم در برابر خوردگی باشد.
 6. لوله سر ریز و تخلیه منبع انبساط باز باید تا موتورخانه ادامه یابد.
 7. جهت سیرکولاسیون آب درون مخزن انبساط باز لوله برگشت در نظر می گیرند بطوریکه لوله ها را به کلکتور برگشت دیگ نصب می کنند.
 8. روی لوله های رفت و برگشت مخزن انبساط باز و نیز لوله سر ریز هیچگونه شیری نباید نصب شود.
 9. کلیه لوله های متصل به منبع انبساط باز باید عایق کاری شود.
 10. در منابع سرد سیر که امکان یخ زدگی آب وجود دارد از مخازن انبساط بسته استفاده می کنند.
 11. در ساختمانهای با ارتفاع کم از منبع انبساط بسته استفاده می کنند.
 12. هر سیستم گرمایشی نیاز به منبع انبساط دارد.
 13. در سیستمهای آبداغ از منبع انبساط بسته استفاده می کنند.