04134329357

مقابله با فجایع دیگهای موتورخانه

مقابله با فجایع دیگهای موتورخانه

طرح های مقابله با فجایع دیگهای موتورخانه ما را در برابر اتفاقات ناگوار و گاها جبران ناپذیر حفظ نموده و حتی موجب عمکرد خوب دیگ ها و افزایش طول عمر آنها شود.

دیگهای بخار دستگاههای حساسی هستند که نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند و فجایع بویلر بخار غیر قابل جبران خواهد بود.

اگر فشار بخار افت کند حتی اگر مقصر نباشید و کاری هم از دستتان بر نیاید سرزنش خواهید شد اما باید برای دفاع از عمکرد خود جوابهای قانع کننده ای داشته باشد.

یکی از فجایع که بسیار شایع آتش سوزی است خصوصاَ اگر واحد شما آتش خاموش کن نداشته باشد باید تمام احتمالات را برای اتفاقات ناگوار بررسی و در نظر بگیرید.

فجایع دیگ بخار

لیستی از اتفاقات ناگوار و فجایع موتورخانه

 • بارش بارانی شدید و ایجاد سیل و امکان ورود آب به محل موتورخانه و اختلال سوخت رسانی
 • طوفان شدید و امکان شکسته شدن پنجره ها و آسیب به سقف موتورخانه و آسیب جدی دودکش دیگ
 • وجود گرمای شدید با آمدن فصل تابستان و افزایش دما در موتورخانه بصورتی که استارترهای موتورخانه دچار ضافه بار وشده و تربپ می خورند و از کار افتادن فن ها طوری که تحمل برای اوپراتور قابل تحمل نباشد.
 • بارش سنگین برف و عدم رسیدن سوخت و یخ زدگی سقف بویلرخانه و مسدودی مدخل های هوای احتراق.
 • کاهش شدید دما و امکان تخ زدن سیستم هایی که در هوای خنک کار کنند.
 • قطع برق
 • قطعی آب به دلیل خرابی خطوط انتقال لوله و نیاز به استفاده از آب جبرانی
 • انفجار دیگ بخار و آب و بخار و مواد شیمیایی و حتی نفت و گاز کوره به دلیل ترکیدگی لوله ها در حال نشت باشند.
 • نزدیکی کارخانه و واحد شما به کارخانه مواد شیمیایی که احتمالا گاز خطرناکی تولید می کنند.

ثبت وقایع

اسنادی شامل اطلاعات مفید و ابزاری که به متصدیان موتورخانه ها امکان گرفتن تصمیمات مقتضی را فراهم میکند.

منابع مختلف اطلاعاتی در اختیار اپراتورها قرار دارد اما تنها منابع قابل اطمینان ثبت وقایع می باشد که توسط واحدهای مجهز به کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی پیشرفته هستند که همه وقایع را ثبت می کنند.

یک واحد بویلر ( دیگ خانه) باید دارای کتاب ثبت وقایع قابل استناد باشد حتی بصورت دست نویس زیرا این اطلاعات می تواند ما را از فجایع نجات دهد.

انواع ثبت وقایع جهت مقابله با فجایع دیگهای موتورخانه

 1. ثبت اوپراتور بصورت کاغذی برای ثبت امور با تشریح کامل در شیفت های کاری مختلف و تایید مسئول شیفت.
 2. ثبت عملیات تصفیه آب
 3. ثبت وقایع نت
 4. ثبت مشخصات بازدید کنندگان
 5. ثبت پیمانکاران
 6. نمودارهای دستگاههای ثبت کننده

چک لیست موتورخانه شامل چه مواردی باید باشد

 • دمای هوای خروجی گرم کن هوا
 • بازرسی های سالانه
 • دمای تخلیه مبدل حرارتی
 • دمای آب ورودی بویلر
 • دمای آب خروجی بویلر
 • دبی آب دیگ بخار
 • فشار بوستر پمپ : جهت کنترل فشار پمپ کندانسیت
 • فشار گاز مشعل بویلر بخار
 • فشار نفت یا گازوئیل در مشعل یا حجم زغال
 • دما و فشار آب شهری
 • مواد قابل احتراق
 • دمای هوای احتراق
 • فعالیتهای پیمانکاران بویلر خانه
 • دمای و فشار مخزن کندانس
 • کنترل فشار مخزن دی اریتور یا هوا زدا
 • فشار درام
 • فشار آب تغذیه
 • دمای آب تغذیه
 • کنترل وضعیت دودکش
 • کنترل سیگنال شعله
 • کنترل میزان سوخت مصرفی و دمای سوخت
 • کنترل سطح سوخت ( گاز و …
 • کنتر گاز
 • فشار گاز
 • اتفاقات
 • فشار آب جبرانی
 • کنتور آب جبرانی
 • دمای هوای خارج
 • اکسیژن
 • دمای دود باز چرخانده شده
 • فشار آب سختی گیر
 • اکسیژن موجود در گاز دودکش
 • سوخت موجود در گاز دودکش
 • دمای دودکش
 • فشار و دمای خروجی سوپر هیتر
 • TDS آب جبرانی و کندانس و آب تغذیه بویلر
 • آنالیز احتراق
 • آزمایش حسگرهای مشعل
 • آزمایشات هیدرواستاتیک
 • تست شیرهای اطمینان
 • آنالیز آب و PH آب
 • کنترل کارکرد صحیح تابلو برق و بخش آژیر خطر
 • کنترل لول کنترلها و لول سوئیچ ها

محاسبات سوخت مصرفی، بخار تولیدی یا خروجی و درصد آب جبرانی باید در اسناد ثبت وقایل وارد گردد.

اینها همگی مواردی هستند که برای مقابله با فجایع دیگهای موتورخانه لازم می باشند.