04134329357

مشخصات لازم آب دیگ های بخار

مشخصات لازم آب دیگ های بخار

جهت آشنایی با مشخصات لازم آب دیگ های بخار به جداول زیر توجه فرمایید.

مشخصات آب دیگ بخار-ph

آب دیگ بخار

مشخصات آب دیگ بخار1-ph

دارندگان و مصرف کنندگان دیگ های بخار پوسته ای معمولاَ از آب خام زلال استفاده میکنند و برای تغذیه آب دیگ بخار، آب را با استفاده از ستون های رزین تبادل یون تصفیه می کنند.

آب تغذیه FEED WATER

دستگاههای تصفیه آب مورد استفاده اکثر قریب به اتفاق از نوع رزین کاتیونی سیکل سدیم می باشند که با آب نمک احیاء می شوند.

نکات مهم و اثر گذار در بهبود تصفیه آب

  1. پس از خسته شدن رزین که سختی آب خروجی دستگاه تصفیه بالا می رود در انجام و زمان عمل شستشوی معکوس ( بک واش ) دقت لازم بعمل آید تا همه املاح و مواد معلق که روی رزین است از محیط دستگاه تصفیه خارج گردد.
  2. برای احیاء رزین از آب نمک غلیظ و کاملاَ زلال استفاده شود.
  3. لازم است آب نمک ابتدا در یک مخزن تهیه و پس از ته نشینی آب نمک زلال به مخزن آب نمک دستگاه تصفیه آب منتقل شود.
  4. آب خام در حدود ۱۰PPM اکسیژن دارد.
  5. آب تصفیه شده هم در حدود PPM 10 اکسیژن دارد، تقریباَ همه اکسیژن آب تصفیه شده باید در دی اریتور حذف شود.
  6. درجه حرارت آب تغذیه در دی اریتور باید حدالامکان به نقطه جوش نزدیک شود تا مقادیری از اکسیژن در دی اریتور فرار می کنند از طریق تزریق مواد شیمیایی به آب دیگ بخار خنثی شوند.
  7. سختی آب خروجی دستگاه تصفیه، سختی و اکسیژن آب خروجی دی اریتور را حداکثر هر چهار ساعت یک بار آزمایش کنید و به محض مشاهده سختی، دستگاه تصفیه آب را جهت احیاء از مدار خارج کنید.