04134329357

مخزن کندانس و چاله کندانس

مخزن کندانس و چاله کندانس

مخزن کندانس و چاله کندانس؛ مخزنی که بخار تقطیر شده (کندانس) به آن وارد میگردد مخزن کندانس و چاله ای که مخزن کندانس در آن قرار میگیرد چاله کندانس نامیده میشود.

با توجه به اینکه بخار تولیدی در واقع آبی است که پمپاژ و تصفیه شده است، املاح آن حذف و گاز زدایی گردیده و با گرفتن گرمای بیشتر تبدیل به بخار شده است، بنابراین حاوی انرژی می باشد و بسیار با ارزش است و تا جایی که امکان دارد باید آن را مجددا مورد استفاده قرارداد ( البته برخی از موادرد برگرداندن کندانس به دلیل آلودگی، مثل مسائل گند زدایی و استرلیزاسیون و یا سیستمهایی که بخار مستقیما تماس با مواد شیمیایی و محصولات پلیمری دارد، و یا هذینه بر بودن آن ممکن است انجام نگیرد) حجم این مخزن باید به گونه ای باشد که بتواند حداقل ۱۵ دقیقه آب دیگ را تامین کند.

مخزن کندانس و چاله کندانس

مخزن کندانس و چاله کندانس

چاله کندانس چیست؟

بخشی از موتورخانه تولید بخار (دیگ بخار ) است که پایین تر از سطح نصب دیگ بخار بوده و مخزن کندانس آنجا قرار میگیرد ممکن است سوال در ذهن پیش آید که آیا این چاله همیشه لازم می باشد؟

در جواب باید گفت که بخارات تقطیر و کندانس شده باید حتی الامکان بصورت ثقلی به مخزن کندانس وارد شوند بنابراین در حالتی حفر چاله کندانس ضرورت پیدا میکند که مبدل های حرارتی بخار در ترازی هم سطح دیگ بخار قرار داشته باشند و کندانس نتواند به صورتی ثقلی وارد آن شود. محاسبه عمق چاله کندانس و ارتفاعی که مخزن کندانس بایستی داشته باشد بستگی به دمای آب درون مخزن کندانس، NPSHREQ پمپ و تلفات خط مکش پمپ دارد.

پمپ کندانس

وظیفه این پمپ انتقال کندانس حاصل از تقطیر بخار به دی اریتور برای هوازدایی میباشد. دبی این پمپ برابر دبی دیگ بخار بعلاوه آب جبرانی خواهد بود( اگر آب تغذیه به این مخزن میریزد) میتوان دبی این پمپ را دوبرابر دبی دیگ در نظر گرفت تا زمان بین روشن و خاموش شدن (on/off) آنها بیشتر شود (۲٫۴ GPM/1,000Lbs./Hr) اگر فقط کندانس برگشتی به این مخزن وارد میشود دبی پمپ کندانس را میتوان سه برابر کندانس برگشتی گرفت.