04134329357

مبدل سرمایش با هوا

مبدل سرمایش با هوا

مبدل سرمایش با هوا از هوا به عنوان سیال خنک کننده استفاده می کند تا یک سیال دیگر را که به آن سیال فرآیـــندی گفته می شود و داخل لوله ها جریان می یابد،خنک کند

بهمین دلیل از فن برای حرکت در آوردن هوا و عبور آن از روی لوله هــا استفاده می گردد. فنها می توانند در دو نوع دمشی و مکشی بر روی مبدل نصب شوند.

به جهت اینکه هوا سیالی با ضریب رسانش کوچکی می باشد باید برای بهبود انتقال گرما از لوله های پره دار استفاده شود و از طرفی هم گرمای ویژه آب حدود چهار برابر هوا و چگالی آن در دما و فشار اتمسفر در حدود ۸۰۰ برابر هوا می باشد.

بنابراین برای یک بار حرارتی مشخص و افزایش دمای مشخص سمت سیال خنک کننده جرم هوای مورد نیاز برای استفاده به عنوان سیال خنک کننده چهار برابر جرم آب مورد نیاز به عنوان سیال خنک کننده و حجم هوای مورد نیاز ۳۲۰۰ برابر حجم آب خواهد بود.

همین موضوع نشان میدهد نسبت به مبدلهای مشابه که از آب استفاده میشود باید حجم بزرگتری داشته باشد.

مزایا   

 1. بر خلاف آب، هوا سیالی همیشه در دسترس است. در مناطق بیابانی که دسترسی به آب فراوان وجود ندارد، بهـترین گزینه استفاده از این نوع مبدل است.
 2. تجهیزات جانبی هم چون لوله کشی و سیستم پمپاژ که برای آب مورد نیاز است در مبدل سرمایش با هوا وجود ندارد که خود باعث کاهش هزینه می شود.
 3. بر خلاف آب هوا سیال رسوب گذاری نیست و اغلب نیازی به تمیز کاری سطح بیرونی لوله ها که در معرض هوا قرار دارند، وجود ندارد.
 4. گاهی پساب حاصل از مبدل هایی که از آب استفاده می کنند سبب ایجاد آلودگی های حرارتی و حتی شیمیایی در محیط می شوند ولی مبدل سرمایش با هوا این مشکلات را ندارد.
 5. از آنجایی که هوا سیال خورنده نیست در نتیجه انتخاب جنس لوله ها بستگی به سیال فرآیندی دارد ولی در مورد مبدلهایی که از آب به عنوان خنک کننده استفاده می گردد این چنین نیست و خاصیت خورندگی آب در انتخاب جنس لوله ها موثر می باشد.
 6. هزینه تعمیر و نگهداری به مراتب کمتر از مبدل سرمایش با آب می باشد.

معایب

 1. ضریب رسانش، چگالی و ظرفیت گرمایی هوا بسیار کمتر از مقدارهای متناظر با آب است و این عامل موجب می گردد برای یک بار حرارتی مشخص، مبدل سرمایش با هوا حجم بسیار بیشتری اشغال نماید.
 2. لوله های مبدل باید پره دار باشند که این مسئله باعث افزایش قیمت لوله ها و دشواری ساخت آنها میگردد.
 3. فن ها تجهیزاتی پر سر و صدا می باشند و موجب آلودگی صوتی در محیط می گردد.
 4. هزینه ساخت دو تا چهار برابر هزینه مبدل لوله پوسته متناظر است.
 5. مبدل سرمایش با هوا نمی توان نزدیک موانعی همانند درخت و ساختمان که جلوی گردش هوا را می گیرد قرار داشته باشد.