04134329357

قیمت بویلر بخار

قیمت بویلر بخار

قیمت بویلر بخار به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از :

 • استاندارد بودن ( استاندارد ۴۲۳۱ )

 • سطح بخار و کیفیت طراحی

 • جنس لوله های بکار رفته

 • سطح حرارتی

 • ضخامت لوله ها

 • نوع ورق ( متالوژی)

 • ضخامت شبکه

 • ضخامت کوره

 • ضخامت بخش رپر

 • ضخامت بدنه ( شل)

 • نوع کوره ( کورگیت  یا ساده )

 • تنش گیری ( ضخامتهای بالای ۳۰ میلیمتر)

 • نوع و کیفیت جوشکاری

 • بازرسی های صورت گرفته (NDT)

 • تستهای انجام شده

 • ضریب ایمنی

 • نوع و کیفیت تجهیزات و لوازم کنترلی

 • نوع شیر آلات

 • نوع تابلو ( PLC یا معمولی و برند اقلام )

 • نوع عایق کاری و جنس کاور

 • مدت زمان گارانتی ارائه شده توسط سازنده دیگ

 • نحوه خدمات دهی ( خدمات پس از فروش )

 • بیمه

 • نوع ساختار کلی دیگ ( WATER TUBE یا FIRE TUBE )

 • دما و فشار مورد نیاز در دیگ بخار

 • نوع پمپ

 • نوع مشعل

سطح حرارتی یا سطح گرمایی دیگ بخار عبارتند از سطح داخلی دیگ که در احتراق قرار دارد مانند کوره، لوله ها و … می باشد.