04134329357

بادزن ها

بادزن ها

بادبزن ها و فن ها ، برای اساندارد ASME دسته بندی طبق فشار ویژه که نسبت فشار خروجی به فشار مکش است بصورت زیر جهت تمایز بادزن ها، بلوئر ها و کمپرسورها صورت گرفته است.

توضیحات بادزن ها

هنگامی که هوارسانی توسط کانال انجام می شود،بادزن های لوله محوری و یا سانتریفیوژ را میتوان مورد استفاده قرارداد.

بادزن پروانه ای

در مواردی که سیستم کانال وجود نداشته و مقاومت کمی در مقابل جریان هوا وجود دارد، بادزن پروانه ای میتواند به کار برده شود. در عین حال هنگامی که تجهیزات آماده نصب برای کاربردهایی که احتیاج به شبکه کانال ندارند مورد استفاده قرار میگیرند اغلب بادزن های سانتریفیوژ بکار برده میشود.

استفاده از فن ها و بادبزن های جریان محوری برای مواردی که احتیاج به حجم زیادی از هوا داریم و صدای زیاد بادزن نیز در درجه دوم اهمیت قرار دارد، مناسب خواهد بود.

نتیجه

اینگونه بادزن ها اغلب برای تهویه مطبوع و تجدید هوای بخشهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. این بادزن های دارای سرعتهای بالا میباشند.

احتیاج به پره هایی دارند تا هنگامی که تحت فشارهایی که برای سانتریفیوژ عادی است، کار میکنند دارای بهترین بازده باشند. در عین حال این بادزن ها میتوانند بدون پره های هادی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

بادزن های سانتریفوژ

بادزن های سانتریفوژ به دلیل بیصدا بودن و عملکرد مناسبش در فشارهای بالا، در بیشتر کاربردهای تهویه مطبوع به منظور فراهم نمودن شرایط آسان بکار برده میشود.

علاوه بر این دهانه ورودی بادزن سانتریفوژ را میتوان به وسائلی که سطح مقطع بزرگ دارند وصل کرد، درحالی که دهانه تخلیه آن را میتوان به وسائلی که سطح مقطع بزرگ دارند وصل کرد.

درحالی که دهانه تخلیه آن را میتوان به کانالهای نسبتا کوچک متصل نمود. برای برآورده ساختن احتیاجات سیستم توزیع هوا میتوان جریان هوا را تغییر داد، این عمل با تنظیمات ساده محرک بادزن یا تنظیم وسایل کنترل صورت میگیرد.

بادزن های سانتریفوژ با پره های انحناء ، به جلو در سرعتهای کم، ظرفیتهای کم و فشارهای استاتیکی زیاد، دارای حداکثر بازده میباشند. در عین حال بادزن های پروانه ای حداکثر بازده را در سرعتها و ظرفیت های بالا و فشارهای استاتیکی پایین خواهد داشت.

مشخصات توان مصرفی بادزن های گوناگون طوری است که امکان دارد یک نوع از بادزن ها تحت بار اضافی قرار گرفته و یا اینکه تحت چنین بار اضافی واقع نگردد. بادزن سانتریفوژ با پره های انحناء به جلو ممکن است تحت بار اضافی قرار بگیرند و یا اینکه تحت چنین بار اضافی واقع نشوند.

تمامی انواع بادزن ها و فن ها را میتوان برای تخلیه مورد استفاده قرار داد. بادزن های دیواری بر علیه مقاومت صفر یا بر علیه مقاومت کم، عمل میکنند.

بنابراین همیشه از نوع پروانه ای میباشند. بادزن های پروانه ای در داخل کلاهک های روی بام یا اطاقک های روی بام استقرار میابند. بادزن های تخلیه ای که دارای هود هستند و بادزن های تخلیه ایستگاه مرکزی عموما از نوع سانتریفوژ میباشند.

انواع بادبزن ها

بادبزن ها با پره های خم رو به جلو خمیده

دارای راندمان کمتری نسبت به بادزن های آیروفویلی و خم رو به عقب هستند. (راندمان آنها حدودا ۵۵ تا ۶۵ درصد است) در بین بادزن های سانتریفوژ نیاز به کمترین سرعت برای به حرکت در آوردن حجم معینی هوا را دارند. جهت انحناء پره ها در جهت حرکت است.

 کاربرد

برای سیستم های گرمایی کم فشار، سیستم های ونتیلاسیون، تهویه مطبوع( از تهویه مطبوع خانگی تا کوره های هوا گرم) از آنها استفاده میشود.

بادزن های با پره های آیروفویلی

این نوع بادزن ها دارای بالاترین راندمان در بین بادزن های سانتریفوژ بوده و راندمان آنها تا۸۷٪ میرسد. قابلیت کارکرد در سرعتهای متوسط و بالا را دارند.

کاربرد

برای سیستم های ونتیلاسیون، تهویه مطبوع، گرمایش و هوای تمیز صنعتی که صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار مهم است از آنها استفاده میشود.

بادزن های با پره های  خم رو به عقب غیر خمیده

این نوع بادزن ها دارای راندمان کمتری از بادزن های آیروفویلی بوده و حداکثر راندمان آنها تا ۸۰٪ میرسد.

کاربرد

برای سیستم های ونتیلاسیون،تهویه مطبوع، گرمایش و صنعتی که پره ها ممکن است در محیط هایی که خوردگی مکانیکی ویا شیمیایی دارند از آنها استفاده میشود.

بادزن های با پره های خم رو به عقب خمیده

راندمان دارای آنها تا ۸۳٪ می رسد. قابلیت کارکرد در سرعت های متوسط و بالا را دارند.

کاربرد

برای سیستم های ونتیلاسیون، تهویه مطبوع، گرمایش و مصارف صنعتی که پره ها باید قابلیت کارکرد در محیطهایی که هوای عبوری تمیز و یا کثیف باشد را داشته باشند.

بادزن ها با پره های شعاعی

این بادزن ها دارای راندمان نسبتا کمی بوده و حداکثر تا ۷۵٪ میرسد. دارای دوام زیادی بوده و از طرفی ارتعاش کمتری دارند.

کاربرد

برای مصارف با دبی کم تا متوسط و فشارهای کم تا زیاد استفاده میشوند در خیلی از مصارف سطح پره ها را پوشش دهی میکنند که باعث افزایش مقاومت در مقابل خوردگی های مکانیکی و شیمیایی و همچنین هوایی که دارای ذرات زیادی مانند براده های چوب و فلزات استفاده میشوند.

بادزن ها با پره های نوک شعاعی

راندمان این بادزن ها حداکثر تا ۷۵٪ میرسد.

کاربرد

قابلیت کارکرد در دورهای متوسط تا زیاد را دارند برای مصارف هوای آلوده که دارای ذرات زیادی هستند بهترین گذینه هستند دارای مقاومت خوبی در مقابل خوردگی مکانیکی هستند و همچنین هوایی که دارای رطوبت زیادی است.

پارامترهای مهم در انتخاب بادزن

  • الف- فشار استاتیک بادزن
  • ب- دبی هوای بادزن
  • ج- نوع کاربری
  • د- سطح صدا( در بادزن های خانگی بین ۵۵ تا ۷۰ دسیبل و در هواکش های صنعتی بین ۷۰ تا۱۰۰ دسیبل است)در یک فاصله یک تا سه متری و با زاویه ۴۵ درجه نسبت به خروجی هواکش اندازه گیری میشود.
  • هـ – بازده( معمولا بین۵۰٪ تا ۷۵٪ میباشد)
  • و- دور بادزن
  • ز- توان مصرفی بادزن

روابط بادزن های سانتریفوژ

پارامترهای مهم بادزن ها که دبی، هد(فشار) و توان میباشد با تغییر دور بادزن، قطر بادزن و چگالی سیال تغییر میکند اینک تاثیر تغییر عوامل فوق را برسی میکنیم.

دبی جرمی بادزن

رابطه تغییردبی جرمی یک بادزن سانتریفوژ با چگالی، قطر و دور می باشد.

با توجه به فرمول میباشد تغییرات دبی یک بادزن با چگالی و دور نسبت مستقیم دارد.

دبی حجمی بادزن

دبی حجمی یا هوادهی یا ظرفیت هوادهی یک بادزن با تغییر قطر و دور بادزن بصورت ذیل است و تغییر چگالی هوا در آن نقشی ندارد.