04134329357

فروش دیگ بخار با شرایط پرداخت آسان

فروش دیگ بخار با شرایط پرداخت آسان

خرید دیگ بخار دیگ بخار دست دوم نه تنها خطراتی را دارد بلکه در صورت مطالعه دقیق حتی صرف اقتصادی هم ندارد، لذا این شرکت جهت رعایت حال کارفرمایان محترم اقدام به فروش دیگ بخار با شرایط پرداخت آسان نموده تا از با این کار مانع از خرید دیگ دست دوم گردد

همانطور که مشتریان محترم میدانند دیگ بخار دستگاهی است که در تمام صنایع کاربرد دارد و کارفرمایان باید در خرید این دستگاه بسیار دفت کنند.

متاسفانه به دلیل بالا بودن قیمت دیگهای بخار باعث شده تا خریداران به سمت خرید دیگ بخار دست دوم روی آورند که این امر از جانب کارشناسان و صاحب نظران این صنعت اقدامی خطرناک و مشکل آفرین برای کارفرمایان می باشد.

از جمله ایرادات که میتوان نام برد وجود ترکهای مویی در ساختمان دیگ بوده که به سختی قابل تشخیص می باشد.

ترک های مویی در دیگ بخار