04134329357

فروش دیگ آبگرم با شرایط

فروش دیگ آبگرم با شرایط

فروش دیگ آبگرم با شرایط پرداخت آسان

فروش دیگ آبگرم با شرایط ، ویژه فصل پاییر با شرایط سهل جهت خریداران محترم

 فروش دیگ های آبگرم بصورت ۲۰ درصد نقد و ما بقی بصورت ۴ فقره چک با فواصل یکماه

تلفن  فروش : ۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

علاوه بر شرایط ویژه فروش دیگ آبگرم این شرکت آماده تهاتر بصورت توافقی با تمامی پروژه ها و در اقسا نقاط ایران می باشد.