04134329357

علل ممکنه ایرادات پمپ های سانتری فیوژ

علل ممکنه ایرادات پمپ های سانتری فیوژ

 1. پمپ فاقد مایع می باشد

 2. NPSH موجود ناکافی است

 3. NPSH موجود ناکافی است و یا گاز در خط مکش پمپ وجود دارد

 4. وجود هوا در خط مکش، پمپ کاملا از مایع پر نشده است

 5. وجود محل تجمع هوا در خط مکش

 6. وجود نشتی در خط مکش پمپ

 7. نفوذ هوا از طریق پکینگ ها یا مکانیکال سیل ها

 8. لوله آب بند مکانیکال سیل مسدود است

 9. مشکل در پکینگ و یا مکانیکال سیل ها

 10. ورودی خط مکش از مایع پر نمیباشد

 11. تشکیل گردابه در مکش پمپ

 12. بسته یا نیم باز بودن شیر مکش پمپ

 13. گرفتگی یا کثیف بودن صافی مکش پمپ

 14. انسداد در مسیر مکش پمپ

 15. افت فشار بسیار زیاد در مسیر مکش پمپ

 16. گیر کردن پروانه پمپ

 17. زانوهای مکش پمپ در صفحات موازی با شفت هستند

 18. بکار بردن دو عدد زانوی ۹۰ درجه پشت سر هم در خط مکش، که این موضوع باعث چرخش سیال در ورود به پمپ میشود

 19. انتخاب پمپی با سرعت بسیار زیاد

 20. سرعت پمپ خیلی بالاست

 21. سرعت پمپ خیلی پایین است

 22. جهت چرخش پمپ اشتباه است

 23. نصب معکوس پروانه پمپ

 24. کالبیره نبودن ابزار آلات

 25.  قطر پروانه پمپ کمتر از مقدار مورد نیاز است

 26.  قطر پروانه پمپ بیشتر از مقدار مورد نیاز است

 27. انتخاب پمپ با هد غیر متعارفی

 28. کار کردن پمپ با بسته بودن شیر خروجی و باز بودن شیر بای پس

 29. کار کردن پمپ در پایینتر از حداقل مقدار دبی مورد نیاز

 30. هد استاتیک بیشتر از هد ماکزیمم

 31. افت اصطکاکی در خط رانش بیشتر از مقدار محاسبه شده است

 32. هد کلی سیستم بیشتر از طراحی پمپ است

 33. هد کلی سیستم کمتر از هد طراحی پمپ است

 34. بکار گرفتن پمپ در یک دبی بسیار زیاد

 35. بکار گرفتن پمپ در یک دبی بسیار کم

 36. نشتی در شیر یکطرفه

 37. فاصله خیلی کم بین پروانه پمپ و پوسته پمپ

 38. کار کردن پمپ های موازی نامناسب

 39. چگالی مخصوص سیال با طراحی مغایرت دارد

 40.  ویسکوزیته سیال با طراحی مغایرت دارد

 41.  سایش خیلی زیاد در کلرانس های داخلی

 42. انسداد در خط بالانس

 43. نوسان در خط مکش

 44. جسم خارجی در پروانه پمپ

 45. هم مرکز نبودن شفت پمپ و موتور

 46. فونداسیون بقدر کافی سفت نیست

 47. شل بودن پیچ های فونداسیون

 48. شل بودن پیچ های موتور یا پمپ

 49. زیر صفحات فلزی بقدر کافی گروت وجود ندارد

 50. نیروی اضافی بر روی نازل خروجی پمپ

 51. نصب نامناسب لرزه گیر

 52. راه اندازی پمپ بدون گرم شدن اولیه

 53. قطعات داخلی ، پنکینگ ها، بوش ها،‌بلبرینگ ها و …بصورت مناسبی در جای خود قرار نگرفته اند

 54. تابیدگی شفت پمپ

 55. روتور موتور بالانس نیست

 56. شل بودن قطعات روی شفت

 57. شفت خارج از مرکز میچرخد

 58. پمپ در نزدیکی سرعت بحرانی خود میچرخد

 59. بلندی زیاد شفت یا کم بودن قطر شفت

 60. رزونانس بین سرعت کارکرد و فرکانس طبیعی فونداسیون، صفحات فلزی زیر پمپ یا لوله ها

 61. اصطکاک بین قسمت متحرک و ثابت

 62. نفوذ تکه های فلزی و سخت در داخل پمپ

 63. گسست نا مناسب

 64. نصب گسست ناکافی

 65. محکم نبستن پیچ های هوزینگ پمپ

 66. جنس پمپ برای سیال پمپ شونده مناسب نیست

 67. عدم وجود روانکار( روغن یا گریس مناسب)

 68. شفت یا بوش شفت دچار زنگ زدگی شده است

 69. نوع پکنگ برای این شرایط کاری مناسب نیست

 70. پکینگ بصورت نا مناسبی جا زده شده است

 71. گلند پکینگ ها خیلی سفت شده است بطوری که اجازه نشت کم آب برای روانکاری آن را نمیدهد

 72. فاصله زیاد بین محل نشیمن شفت و خود شفت  که باعث میشود پکینگ ها به داخل پمپ وارد شوند

 73. کثیفی سیل آب بندی

 74. عدم وجود مایع خنک کن کافی در مواردی که قسمت پکینگها با مایع خنک شونده خنک می شود

 75. استفاده از مکانیکال سیل غلط

 76. نصب نامناسب مکانیکال سیل

 77. نیروی تراست اضافی بر روی پمپ

 78. نیروی محوری زیاد

 79. نوع نامناسب روغن یا گریس

 80. وجود روغن یا گریس اضافی در قسمت های گردنده

 81. فقدان روانکار

 82. نصب نامناسب بلبرینگها

 83. کثیف شدن بلبرینگ ها و نفوذ جرم به داخل آنها

 84. وجود رطوبت در داخل روانکار

 85. خنک شدن زیاد از حد بلبرینگ ها بواسطه اضافی بوذن مایع خنک کننده