04134329357

شیر اصلی دیگ بخار

از این شیر در صنایع مختلف برای مصارف عمومی قطع و وصل یا تنظیم جریان استفاده میگردد . در دیگ های بخار این شیر بعنوان شیر اصلی مسیر خروجی بخار دیگ مورد استفاده قرار میگیرد

سهولت نگهداری و قابلیت کار طولانی موثر و کار آمد نتیجه طرح ساده ، مواد اولیه مرغوب و استاندارد بالای تولید در این شیرها است

مواد

بدنه از جنس چدن یا فولاد ( بسته به فشار کارکرد )

اجزاء آببندی seat قطعه شماره ۱  و Disk قطعه شماره ۲ از جنس آلیاژ برنز و یا Stainless Steel قطعه شماره ۳ محور از Stainless Stell

پکینگها و واشرهای آببندی از مواد غیر آز بستی با خاصیت آببندی بالا

نصب

این شیر در قسمت فوقانی دیگ و ابتدای خط مصرف بخار نصب میشود لازم به ذکر است که نصب باید بگونه ای صورت پذیرد که فلکه شیر کاملا رو به بالا قرار گیرد

هنگام نصب بر روی فلنجهای اتصال ورودی و خروجی حتما عمود بودن دو محور ورودی و خروجی در نظر گرفته و واشر هایی که برای آببندی فلنجها بکار میروند حتما تمامی سطح فلنج را بپوشانند

اگر در مجموعه ای چند دیگ بخار بصورت سری بکار گرفته شده است لازم است که بعد از خروجی شیر اصلی هر دیگ یک عدد شیر کیطرفه مناسب نصب شود که در صورت افت فشار هر دیک از برگشت بخار به دیگ و ایجاد شوکهای ضربه ای به بدنه شیر و خود دیگ بخار جلوگیری شود

نگهداری

این شیر دائما در حالت باز میباشد مگر هنگام آبگیری اولیه یا راه اندازی و تست دیگ و احتیاج به عملکرد خاصی برای نگهداری ندارد

عیب یابی و تعمیر

اگر از بین محور و قطعه رو بند پکینگ ( قطعه شماره ۴ ) نشتی و عدم آببندی مشاهده شه براحتی با سفت کردن مهره های رو بند پکینگ ( قطعه شماره ۵ ) بطور همزمان و یکنواخت میتوان از ادامه نشت جلوگیری کرد

در صورت عدم آببندی مهره های روبند پکینگ را باز نموده و با اضافه نمودن پکینگ تلفون قطعه شماره ۶ ( بصورت چهار گوش طنابی ) و مجددا نصب و محکم کردن قطعه رو بنند پکینگ از نشتی جلوگیری نمایند

شیر اصلی ( چدنی )

فلنج با ابعادی متفاوت از ابعاد نشان داده شده بالا نیز در صورت درخواست ساخته میگردد