04134329357

آرشیو مطالب

دیگ قطعه ای
تجهیزات دیگ بخار- سئوالات متداول

دیگ که هم از بادبزن دمشی، و هم از بادبزن مکشی استفاده مینماید را میتوان از نظر میزان هوای مصرفی و گازهای احتراق، آنچنان تنظیم نمود که فشار کوره، بطور تقریبی در مقدار یک اتمسفر ثابت بماند.

دریچه ها -هیدرو استاتیک -مهارها

یک دریچه بیضی گون، امکان ایجاد بزرگترین سطح جهت ورود به داخل دیگ را با برداشتن کمترین مقدار از ورق، میسر میسازد. قطر بزرگ بیضی باید در راستای عرضی یا به بیان دیگر، در راستای محیطی پوسته واقع گردد.

سئوالات متداول- دیگهای لوله خمیده

ین نوع دیگ ها، دارای چرخش طبیعی میباشند که در آب و بخار آب، در انتداد لوله های شیب دار به بالا، بطرف سر لوله جلو، واقع ارتفاعی بالاتر از سر لوله عقب، حرکت کرده و از طریق سر لوله، به استوانه ی بخار میرسد. سپس آب، از طریق پایین بر ها، در سر لوله عقب جاری، و جهت تکمیل دوره چرخشی به لوله های شیبدار وارد میشود.

سئوالات متداول درباره دیگ

چنانچه تخلیه این دیگ و سایر دیگ های در حال کار به خط مشترکی وصل باشد، کلیه شیر های این خط را که مربوط به دیگ های در حال کار میشود، باید بست. چنانچه دیگ های دیگر مربوط به سر لوله مشترک، در حال کار باشند، شیرهای قطع کننده بخار مربوط به آنها را باید بست و شیر چکه ای بین آنها را باید باز نمود.

سئوالات متداول دیگ های فولادی

گزارش تنشی باید توسط مهندسین حرفه ای مجرب در طراحی مخازن تحت فشار تهیه شود. این گزارش بطور کلی دارای سه بخش تجزیه و تحلیل گرمایی، تجزیه و تحلیل ساختمانی، وارزیابی خستگی میباشد

سئوالات متداول در خصوص دیگ های بخار و آبگرم

دیگ بخار عبارتند از یک مخزن بسته تحت فشار که در آن سیال برای استفاده در خارج از آن توسط اعمال مستقیم گرمای ناشی از احتراق سوخت ( جامد، مایع، گاز) و یا انرژی برقی یا هسته ای گرما میبیند و تولید بخار می کند.

نکات اجرای دودکش و مقررات مربوطه

حداقل قطر دودکش وسایل گاز سوز ۱۰ سانتی متر است و چنانچه محاسبات کمتر از قطر مذکور باشد حداقل همان ۱۰ سانتیمتر باید رعایت شود.

نکات اجرایی سیستم هوای فشرده

پیمانکار مجری باید برای عملیات اجرایی سیستم هوای فشرده از افراد ماهر و برای عملیات جوشکاری از افرادی که دارای مجوز رسمی هستند استفاده نماید.

املاح

املاح موجود در آب یکی از عمده ترین مشکلات و موارد مربوط به آب می باشد که همه ساله میلیونها دلار در جهان صرف نگهداری و تعمیرات تجهیزات و لوله کشی های آسیب دیده و در دیگهای بخار و آبگرم از آن میشود.