04134329357

سئوالات متداول

سئوالات متداول که در صنعت تاسیسات بخصوص بخش گرمایش وجود دارند بصورت زیر می باشد:

دیگ بخار چیست؟

دیگ بخار عبارتند از یک مخزن بسته تحت فشار که در آن سیال برای استفاده در خارج از آن توسط اعمال مستقیم گرمای ناشی از احتراق سوخت ( جامد، مایع، گاز) و یا انرژی برقی یا هسته ای گرما میبیند و تولید بخار می کند.

دیگ بخار پر فشار چیست؟

دیگ بخار پر فشار، بخار آب با فشار بالاتر از ۱۵psi تولید می کند.

دیگ بخار پر فشار کوچک چیست؟

دیگ بخار پر فشاری که قطر داخلی پوسته برابر ۱۶ اینچ حجم ناخالص دیگ بخار بجز عایق کاری و پوشش خارجی ۵ فوت مکعب و فشار ۱۰۰ psig.

دیگ بخار نیرو چست؟

دیگ بخار نیرو عباتند از یک دیگ بخار آب یا بخار های دیگر که در فشار بالاتر از ۱۵psig کار می کند و اندازه از دیگ کوچک تجاوز می نماید. این نوع دیگ شامل دیگ آبگرم گرمایش یا دیگ های ابگرم مصرفی که در فشار بالای ۱۶۰psi یا دمای ۲۵۰ درجه فارنهایت کار میکند، نیز می شود.

دیگ آبگرم گرمایشی چست؟

دیگ ابگرم گرمایش از دیگی که برای فراهم آوردن آب گرم مورد نیاز گرمایش یک فضا بکار می رود. باید توجه داشت آب خروجی از سیستم گرمایش دوباره به دیگ باز می گردد. چنانچه دیگ در فشار بالاتر از  ۱۶۰psi یا دما ۲۵۰ درجه فارنهایت کار کند دیگ پرفشار و در غیر این صورت کم فشار گویند.

دیگ آبگرم مصرفی ؟

دیگ آبگرم مصرفی، آبگرم تولید می نماید که برای استفاده در کارهای شستشو، تمیزکاری و غیره بکار میرود.

اسب بخار دیگ چیست؟

اسب بخار دیگ بخار عبارتند از انرژی لازم جهت تبخیر ۳۴٫۵ پوند بر ساعت آب ۲۱۲ درجه فارنهایت به بخار اشباء خشک است. بدینصورت اسب بخار دیگ بخار معادل ظرفیت خروجی ۳۳۴۷۵BTU/HR می باشد. در گذشته یک اسب بخار معادل ۱۰ فوت مربع از سطح گرمایی دیگ قلمداد می شد.

علامت NB و شماره ای که در زیر آن می باشد و اغلب بر روی دیگ ها نصب می شود چیست؟

هیئت ملی بازرسان دیگ و مخازن تحت فشار می باشد و نشانه نظارت بر محصولات تولیدی می باشد.

سطح گرمایی در دیگ به چه معناست؟

سطح داخل دیگ که در معرض در معرض احتراق قرار دارد. این سطح بطور معمول بر اساس مساحت اجزایی از دیگ شامل : لوله ها، آتشدان، پوسته ها، صفحه-لوله ها و سطح سر لوله ها می باشد.

ظرفیت خروجی دیگ بر چه مبنایی است؟

 • برای دیگ بخار تبخیر واقعی بر مبنای پوند بر ساعت و برای دیگ آبگرم فشار و دمای داده شده، ظرفیت خروجی بر حسب بی تی یو بر ساعت روی دیگ حک می شود
 • سطح حرارتی بر حسب فوت مربع
 • اسب بخار دیگ

دیگ یکسره فوق بحرانی چیست؟

دیگی است که در بالای فشار بحرانی ۳۲۰۶/۲PSIA و دمای اشباء ۷۰۵/۴ فارنهایت کار کند و سیال آن به هنگام کار در فشار و دمای کامل به هیچ وجه دارای چرخش نیست. سیال در آن مجراها پیوسته و پشت سر هم به دما و فشار مورد نظر رسانده می شود و بهمین علت کلمه یکسره در مورد این نوع دیگ ها بکار میرود.

چه محدود کننده هایی جهت فشار بر روی دیگ طبق مقررات ASME لازمند؟

 1. کلید قطع مربوط به فشار عملیاتی
 2. کلید کنترل حد بالای فشار
 3. حداقل یک شیر ایمنی فنردار

چه عاملی موجب ضربه قوچ میگردد و به چه شکلی میتوان تصحیح کرد؟

ضربه قوچ، عبور لخته های پر سرعت آب از داخل یک لوله بخار، ضربه لخته های فوق بر روی خم یا زانو های لوله می تواند باعث گسیختگی لوله شود. لخته ها یا قطرات آب، ناشی از وجود فضاهای آب در خطوط بخار می باشد که به اندازه کافی از آب تخلیه نشده است و همچنین به دلیل سریع بازکردن شیرهای بخار می باشد.

تامین دریچه های تخلیه کافی در نقاط پایینی خطوط بخار از بوجود آمدن فضاهای آب جلوگیری می کند. شیرهای روی خطوط سرد محتوی بخار باید به آرامی باز شوند.

 کدام عوامل نا مطلوب زمان مهار سیستم های لوله کشی بخار وجود دارند؟

 • ارتعاش
 • انبساط

حداقل اندازه شیرایمنی که نصب آن بر روی دیگ بخار گرمایشی یا دیگ آبگرم گرمایشی مجاز است چه مقدار است؟

حداقل ۳/۴ اینچ بر روی این دو نوع دیگ نصب می شود.

دیگ ابگرم فولادی یا دیگ آبگرم چدنی که دارای فشار بالای ۳۰PSI است باید چه آزمایش هیدرواستاتیکی قرارگیرد؟

در دیگهای چدنی هر پده باید جداگانه تحت یک آزمایش هیدرواستاتیک با فشار معادل ۲٫۵ برابر حداکثر فشار مجاز قرار گیرد که این کار در کارگاه سازنده انجام می گیرد.

دی دیگ های فولادی برابر ۱٫۵ برابر فشار مجاز( طراحی) آزمایش هیدرواستاتیک انجام میگیرد.

حداقل اندازه لوله رابط ستون آب نما به یک دیگ بخار گرمایشی چیست؟

حدافل اندازه قطر لوله آهنی یا غیر آهنی باید ۱ اینچ باشد.

بعضی از نقصهای فیزیکی معمول در چدن چیست؟

 • مک ها
 • ترک ها
 • جدایی نا خالصی ها
 • دانه درشت یا یکنواخت نبودن ساختمان دانه بندی

فرق فولاد و چدن  در دیگها چیست؟

مقدار کربن فولاد خیلی کمتر، تا و کششی خیلی بیشتر و کش پذیری و مقاومت فولاد مقابل بار ضربه ای خیلی بیشتر از چدن می باشد.

حد اقل نقطه تسلیم لازم برای فولاد از نوع فلنجی یا آتش خوار چه مقداری است؟

نصف تا و کششی.

یک ورق تا چه مقدار کمتر از ضخامت اسمی می تواند نورد شود و قابل قبول باشد؟

۰۱٫ اینچ

از میان فولادهای غیر آلیاژی با تا و کشش متوسط، چه نوع و کیفیتی برای ورق های تحت فشار دیگ مقرر شده است ؟

در صورتیکه ورق در معرض محصولات احتراق باشد، فولاد کوره باز با کیفیت اتش خوار، در غیر این صورت فولاد کوره باز با کیفیت فلنجی مورد استفاده قرار میگیرد.

لوله را با چه روشی ساخت می شود ؟

لوله یا با روش بدون درز یا به روش جوشکاری لب به لب ساخته می شود.

عیب های ظاهری جوشکاری را کدام ها هستند؟

 • در هم پیچیدگی ورق
 • نادرست آماده نمودن لبه های ورق جهت جوشکاری و تراز نبودن اتصال
 • نادرست بودن انتخاب اندازه جوش برای ورق ضخامت ورق مورد جوشکاری
 • نادرست بودن ظاهر جوش
 • نادرست بودن اندازه نهایی

هنگام جوشکاری فلز مادر باید در چه شرایطی باشد؟

عاری از چربی – آلودگی- گرد و غبار- رنگ و یا موارد خارجی باشد.

آیا استفاده از جوش لب به لب فرد، در ساخت استوانه ای دیگهای بخار مجاز است؟

خیر

در جوشکاری قو بلند بهتر است یا قوس کوتاه ؟

قوس کوتاه – جوش خالصتر ، ذوب و نفوذآن بهتر و اتلاف کمتر مذاب را سبب می شود.

منظور از تنش محبوس در جوشکاری چیست؟

تنش های داخلی ایجاد شده در فلز جوش و فلز مادر مجاور تنشهای محبوس نامند که به علت اختلاف بالای دمای فلز جوش و فلز مادر ایجاد می شود که موجب انقباض و انبساط غیر یکنواخت نواحی متاثر از گرما و تنشهای داخلی می شود.

منظور از تنش گیری یا تنش زدایی چیست؟

تنش گیری یا عملیات حرارتی پس از جوشکاری، گرمایش یکنواخت یک ساختمان یا قسمتهای از آن ( مانند اتصالات جوش ) تا دمایی کمتر از دمای بحرانی فلز ( دمایی که ساختمانی بلورین فلز تغییر می کند) می باشد.

تنش زدایی یا تنش گیری موجب کاهش تنش آن دسته از تنشهای پس مانده می باشدکه به طور احتمالی در اثر جوشکاری در ناحیه متاثر از گرمای باقی مانده است.

منظور از آزمایشهای غیر مخرب چیست ؟

آزمایشی که دیگ را از بین نمی برد ماننده پرتو نگاری، آزمایش هیدرواستاتیک، آزمایش فراصوتی، ازمایش مایع نافذ و آزمایش ذره مغناطیسی

تنش چیست ؟

مقاومت ماده جهت مقابله با نیروی خارجی، در درون ساختمان بلوری خود ایجاد تنش می نماید.

معمولترین آزمایش جهت اندازیه گیری استحکام، قابلیت ارتجایی و کش پذیری و فلزات کدام است؟

 • آزمایش کششی
 • ازمایش مکانیکی

منظور از کرنش در آزمایش مواد چیست؟

معیاری از تغییر شکل مواد تحت بار می باشد و بصورت افزایش طول تقسیم بر طول اولیه بیان می شود.

تا و کششی چیست؟

تا و کششی، تنشی است که نمونه تحت آزمایش کشش در بیشترین بارگذاری تحمل مینماید.

چه عاملی باعث ایجاد تنش گرمایی می گردد؟

تنش گرمایی هنگامی ایجاد می شود که ماده جهت انبساط یا انقباض ناشی از تغییرات دما، که ممکن است بهنگام کار اتفاق افتد، آزادی نداشته باشد.

سه آزمایش مربوط به سنجش سختی اعمالی در مورد فلزات را نام ببرید؟

 • برینل
 • راک ول
 • ویکزر

چه نکاتی در جوشکاری یک اتصال در دیگ بخار نیرو  می بایست رعایت شود؟

 1. مطابق بودن شیوه جوشکاری با مشخصات یا روش ثبت شده.
 2. میزان تمیزی اتصال قبل از جوشکاری
 3. پیش گرمایش و حفظ دمای اتصال در حد مطلوب
 4. آماده سازی اتصال و حصول اطمینان از اینکه این امر، مطابق آیین نامه بوده و مناسب برای ابعاد اتصال می باشد.
 5. حصول اطمینان از اینکه فلز کننده مورد مصرف مطابق آیین نامه جهت روش جوشکار ی و فلز مورد جوشکاری مناسب می باشد.
 6. تراشه برداری، سنگ زنی، قلم زنی هر ردیف جوش پیش از اعمال ردیف بعدی به منظور جدا نمودن نا خالصی ها و سرباره جوش
 7. مهار نمودن ورق بهنگام جوشکاری جهت جلوگیری از اعوجاج
 8. انجام عملیات پس از جوشکاری و رعایت دما و مدت نگهداری قطعه در این دما مطابق آیین نامه
 9. مهار جوشکاری و حصول از وجود مدارک کافی دال بر مهارت جوشکار در پرونده.

چرا برای مهار کردن صفحه -لوله در پایین لوله ها، بجای مهارهای سراسری متصل به صفحه -لوله، مانند قسمت بالای لوله ها از مهار های مورب استفاده نمی شود؟

زیرا بدون بهم نزدیک قرار دادن آنها، یا بدون استفاده از اندازه های بزرگتر از حد معمول، بطور معمول فضای مناسبی برای قرار دادن تعداد کافی از آنها وجود ندارد. همچنین این نوع مهارها تمایل دارند که ذرات معلق آزاد و گل و لای را نگهداشته و از حرکت آزاد برای تخلیه جلوگیری نمایند.

در طراحی دیگ بخار و دیگ آبگرم چه مقدار فضا در جلوی دیگ باید در نظر گرفت؟

فضای کافی جهت تعویض لوله ها.

در صورتی که کوره به طرف داخل شکم داده باشد چه کارهایی باید انجام دهیم؟

دیگ بلافاصله خاموش و توسط یک بازرس رسمی بازرسی و به توصیه های او عمل نمود.

چه قسمتهایی از دیگ می بایست آجرکاری شوند؟

 • قوس عقبی
 • دیواره های محصور کننده در دو طرف پوسته
 • قوس جلویی در دیگ جلو تخت

در صورت کم آبی دیگ کدام قسمت خطرناکتر می باشد؟

صفحه تاجی

از کدام قسمت لوله های دیگ تعویض می شوند؟

از طرف جعبه دود

محل معمول دریچه آدم رو کجای دیگ قرار دارد؟

در کله گی گنبد بخار آب

اگر S= تا و کششی، F= حراکثربار بهنگام پارگی aF = سطح مقطع نهایی یک میله گرد بهنگام پارگی و ai =سطح مقطع اولیه آن باشد. تا و کششی را به صورت ریاضی چگونه تعریف مینمائید.

پاسخ:    s=f/a²

برای محاسبه تا و کششی،سطح مقطع اولیه نمونه آزمایشی مورد استفاده قرار میگیرد.

-(الف) قطر داخلی استوانه بخار یک دیگ ۴۰ in، تا و کششی ورق  ۵۰۰۰، ضخامت ورق in ۵/۰ و ضریب اطمینان ۵ میباشد. بیشترین فشاری کاری ایمن چقدر است؟

( ب ) اگر فشار ۱۰٪ افزایش یابد، ضریب اطمینان FS چه مقدار خواهد بود؟

( ج )اگر خوردگی، کاهش ییکنواخت برابر in  در ضخامت را سبب شود، و بازدهی اتصال ۹۴٪ باشد، بیشترین فشار ایمن چه مقدار خواهد بود؟

پاسخ: (الف)- با استفاده از رابطه زیر:

۲۵۸psi

توجه: چون دیگ دارای اتصال پرچی است، ضریب اطمینان ۵ بکار رفته است.

( ب )- فشار کار جدبد، psi ۲۵۸=۲۸۴×۱/۱ میباشد ضریب اطمینان FS‌ از رابطه زیر خواهد بود:    ۴/۵۵

( ج )- مقدار  اینچ کاهش ضخامت، معادل ۲۵ درصد کل ضخامت است، در نتیجه ۷۵٪ ضخامت ورق باقی خواهد ماند. چون این درصد ضخامت باقی مانده، کمتر از بازدهی درز طولی است (۹۴٪)، بیشترین فشار ایمن را باید مطابق زیر با به کار بردن ضخامت باقی مانده، و بازدهی ۱۰۰٪ محاسبه نمود.

۲۰۶psi

تنش چیست؟

مقاومتی که ماده جهت مقابله با نیروهای خارجی، در درون ساختمان بلوری خود ایجاد مینماید، تنش نام دارد. این کمیت بر حسب lb بر اینچ مربع از سطح مقطع ماده بیان می شود.

معمولترین آزمایش جهت اندازه گیری استحکام، قابلیت ارتجاعی، و کش پذیری فلزات کدام است؟

آزمایش کشش، که آزمایشی مکانیکی است، بطور معمول جهت تعیین ویژگیهای فوق به کار میرود.

واژه کرنش که در آزمایش مواد به کار میرود، چیست؟

کرنش،معیاری از تغییر شکل مواد تحت بار میباشد، و به صورت افزایش طول (اینچ) تقسیم بر طول اولیه (اینچ) بیان میشود.

ضریب تناسب موجود بین تنش و کرنش ارتجاعی چه نام دارد؟

این ضریب ثابتبرای دسته ای از مواد، ضریب ارتجاعی، E، نامیده میشود.

تا و کششی را چگونه تعریف مینمایند؟

تا و کششی، تنشی است که نمونه تحت آزمایش کشش در بیشترین بارگذاری تحمل مینماید.

حساسیت شکافی چیست؟

حساسیت شکافی یا چقرمگی شکافی یک ماده، مقاومت آن در مقابل شروع و توسعه ترک در زبانه یک شکاف با ابعاد استاندارد میباشد.حساسیت شکافی، توسط کار جذب شده بوسیله نمونه آزمایش، بهنگام تحت ضربه قرار گرفتن توسط پاندولی با وزن استاندارد بیان میشود. مواد شکننده بهنگام شکست انرژی کمی جذب مینمایند.

منظور از خستگی چیست؟

خستگی عبارت است از تمایل فلز به شکست تحت شرایطی که در آن، تنش ها در محدوده ای بطور نسبی پایینتر از تا و کششی ماده، و به صورت سیکل های تکراری به آن وارد میشود.

کش پذیری چگونه تعریف می شود؟

مقدار تغییر شکل دائم یا کرنش که قبل ازشکست میتواند در یک نمونه پدید آید، معرفی از کش پذیری است. جهت تعریف یا اندازگیری کش پذیری، از دو روش درصد ازدیاد طول، و درصد کاهش سطح مقطع نمونه واقع تحت کشش استفاده میشود. برای تعیین کش پذیری جوشها، از آزمایش خمش استفاده میشود. این آزمایش خم کردن نمونه، به مقداری مشخص، حول حول سنبه ای با شعاع مشخص است. ازدیاد فاصله بین علائم مبنا در طرف تحت کشش نمونه بدست آورده میشود و آنرا بصورت درصد ازدیاد طول بیان مینماید.

مواد شکننده کدام هستند؟

مواد شکننده پیش از گسیختن، بسار کم تغییر شکل میدهند. نشان شکنندگی، بطور معمول خرد شدن ناگهانی جسم بهنگام شکست است. چدن، بتن، آجر، شیشه نمونه هایی از مواد شکننده میباشند.

مواد بر جهنده کدام اند؟

مواد برجهنده بدون تغییر شکل دائم، میتواند بمقدار زیاد انرژی جذب نماید. به بیانی دیگر، این مواد به هنگام بارگذاری میتواند بمقدار زیاد انرژی جذب نماید و پس از حذف بار بشکل اولیه خود باز گردد.

مواد چقرمه را تعریف کنید؟

مواد چقرمه پیش از گسیختن میتواند بمقدار زیاد انرژی جذب نماید. این کیفیت به استحکام زیاد، کش پذیری زیاد، یا قابلیت انعطاف یک ماده مربوط میشود. سفتی معیاریست از قابلیت ماده در جذب انرژی بارهای ضربه ای یا ناگهانی بدون گسیختن.

منشأ پاره ای از ناخالصی های قابل ورود به سیستم بخار با آب دیگ که قادر به ایجاد ترکهایی ناشی از خوردگی تنشی بر فولاد پر استحکام توربین میباشند نام ببرید.

منبع شناخته شده در ایجاد ترکهای فوق، عبارتند از: ( ۱ ) کنترل نامناسب به عمل آوردن آب تغذیه به روش فسفاتی هم آهنگ شده، که محیط را قلیایی نموده و جهت حمله به فلز مناسب مینماید.

( ۲ ) ورود سدیم به داخل آب دیگ در اثر نشت از لوله کندانسور و ( ۳ ) استفاده از آب پالایش نشده در گردپاشهای معتدل کننده مورد استفاده جهت کنترل دمای بخار در بخار داغکن و بازگرمکن.

چه عاملی باعث ایجاد تنش گرمایی میشود؟

تنش گرمایی هنگامی ایجاد میشود که ماده، جهت انبساط یا انقباض ناشی از تغییرات دما، که ممکن است بهنگام کار اتفاق افتد، آزادی نداشته باشد (تنش گرمایی، در یک قطعه آزاد که توضیح دما در آن یکنواخت نیست نیز میتواند بوجود آید. مانند تنش های ناشی از جوشکاری در یک قطعه آزاد). تنش ناشی از این تغییر دما را میتوان به کمک معادله زیر محاسبه نمود.

S=Ea(t2-t1)

که در آن:

S-تنش گرمایی بر حسب ،

E-ضریب ارتجایی ماده، برحسب

a-ضریب انبساط گرمایی ماده بر حسب F °) (

T2دمای نهایی بر حسبF °ۤ،

T1-دمای ابتدایی بر حسبF °ۤ،

اثر خزش بر فلز یک سازه چه میتواند باشد؟

خزش باعث ایجاد صفحاتی با حرکت آرام، در ساختمان بلوری ماده میشود. ایجاد این صفحات تابع زمان نیز میباشد. این حرکت آرام یا لغزشی میتواند تغییر شکل کافی جهت ایجاد یک شکست ناگهانی تولید نماید حتی زمانی که تنش اعمال شده بسیار پایینتر از حد منجر به شکست در شرایط متعارف باشد.

ضریب تمرکز تنش، بیانگر چه نسبتی است؟

ضریب تمرکز تنش، نسبت تنش واقعی موجود در صفحه ای مفروض از یک عضو تحت بار، به تنش محاسبه شده لازم جهت مقاومت در مقابل بار است، بدون در نظر گرفتن ناپیوستگی که باعث میشود تنش معمول، به نسبت ضریب تمرکز تنش افزایش یابد.

نسبت پواسن چگونه تعریف میشود؟

یک ماده تحت بارگذاری، در پایینتراز حد تناسب، در کشش، هم در راستای اعمال بارکش می آید هم در راستای عمود بر آن نازک میشود. نسبت کرنش در راستای عمود بر تنش، به کرنش در راستای تنش را نسبت پواسن نامند. بیان ریاضی عبارت فوق بقرار زیر است:

U=

که در آن:

u-نسبت پواسن،

ei-کرنش در راستای عمود بر تنش،

es-کرنش در راستای تنش،

ضریب ارتجاعی میله ای  بقطراینچ برابر  ۶۵۰۰۰۰۰ میباشد.

بیشترین بار محوری قابل تحمل توسط این میله، بی آنکه ازدیاد طول آن در ۶ فوت از  اینچ تجاوز نماید، چیست؟

حد دوام یک ماده چگونه تعیین میشود؟

حد دوام یک ماده، توسط اعمال بارهای تکراری (این بارها،تنشی معین در نمونه ایجاد مینماید که راستای آن، با تغییر راستای بار تغییر مینماید) به چند نمونه آزمایشی، و اندازه گیری تعداد سیکلهای تغییر جهت تنش که نمونه قبل، تحت تنش کمتریست، و در پی شماری بیشتر از سیکل های تغییر جهت تنش،شکسته میشود و در نهایت به تنشی رسیده میشود که در آن، نمونه، با تعداد تقریبی نامحدود از سیکلهای تغییر جهت تنش را بدون شکست، تحمل مینماید. این تنش حد دوام نمونه مورد آزمایش نامیده میشود.

مطابق آیین نامه ASME، در محاسبات تنشی مربوط به دیگ های بخار پر فشار، علاوه بر فشار داخلی، چه بارهایی را باید منظور داشت؟

علاوه بر فشار داخلی، تاثیر وزن آب درون دیگ،تنش های ایجاد شده در طی آزمایش هیدرواستاتیک را نیز باید در نظر گرفت.در ضمن، دیگر بارهای اضافی مسبب افزایش تنش متوسط و رساندن آن به حدودی بالاتر از تنش کاری، و تنش های ناشی از افزایش فشار کاری به میزان۱۰٪ فشار مجاز به حساب آورده شوند. بارهای ناشی از باد،برف و زمین لرزه در مواردی که به حساب آوردن آن تصریح شود(همانند مخازن هسته ای)از جمله این موارد میباشند. همچنین عکس العمل پایه های زینی، قلاب گیرها، و قطعات مشابه باید منظور شوند.

چه کسی باید گزارش محاسبات تنشی مربوط به مخازن هسته ای تحت فشار را فراهم سازد؟

سازنده مخزن تحت فشار، مسئول فراهم آوردن این گزارش است. این گزارش باید توسط مالک مخزن، و در اکثر موارد توسط یک موسسه بازرسی ، بازبینی می شود.

در گزارش تنشی، چه نکات مهمی توضیح داده میشوند؟

گزارش تنشی باید توسط مهندسین حرفه ای مجرب در طراحی مخازن تحت فشار تهیه شود. این گزارش بطور کلی دارای سه بخش تجزیه و تحلیل گرمایی، تجزیه و تحلیل ساختمانی، وارزیابی خستگی میباشد. قسمتهای برخوردار از شدیدترین تنش در هر گونه حالت گذرا، به همراه مفادیر این تنشها باید در گزارش قید شوند.

آزمایش های خمش آزاد، خمش ریشه، و خمش رویه، مورد استفاده در جوشکاری به چه نهو صورت میگیرند؟

در آزمایش خمش آزاد، نمونه بطور سرد تحت خمش قرار میگیرد، آنچنان که لایه خارجی جوش، تحت کشش قرار گیرد. معیار قبولی آزمایش آن است که لایه خارجی جوش، قبل از شکستن حداقل ۲۰٪ ازدیاد طول داشته باشد. در آزمایش خمش ریشه، نمونه مورد آزمایش از جانب ریشه جوش خم میشود (به عبارت دیگر، رویه جوش تحت کشش قرار میگیرد).در آزمایش خمش رویه، نمونه از جانب رویه جوش خم میشود(به عبارت دیگر  ریشه جوش تحت کشش قرار میگیرد).

هدف از آزمایش های خمش آزاد، خمش ریشه، خمش رویه، خمش پهلو، و آزمایش کششی نمونه مقطه کاهش یافته چیست و چه کاربردی دارند؟

مطابق مقررات آئین نامه ASME، انجام آزمایش های فوق به منظور تعیین کیفیت جوش و مهارت جوشکار در بکارگیری روشهای جوشکاری، ضروری است، وهر یک، مطابق زیر، جهت اهداف توضیح داده شده به کار میرود.

(الف)- آزمایش کششی نمونه مقطع کاهش یافته، یک روش ارزیابی است. هنگامی که نمونه جوش، در کشش بشکند، تا و کششی آن باید حداقل برابر تا و کششی فلر مورد جوشکاری، وازدیاد طول آن حداقل ۲۰ درصد در دو اینچ باشد.

(ب)- آزمایش خمش آزاد، یک آزمایش ارزیابی است. این آزمایش شامل خمش یک نمونه است که در آن،لایه های خارجی جوش باید قبل از شکستن، حداقل ۲۰ درصد افزایش طول داشته باشد.

(ج)- آزمایش خمش ریشه جوش، جهت ارزیابی مهارت جوشکار میباشد. این آزمایش عبارتست از خم نمودن از جانب ریشه، به نحوی که رویه جوش تحت کشش قرار گیرد.

(د)- آزمایش خمش رویه جوش، جهت ارزیابی مهارت جوشکار میباشد.این آزمایش عبارت است از خم نمودن نمونه از جانب رویه، به نحوی که ریشه جوش تحت کشش قرار گیرد.

(هـ)- آزمایش خمش پهلوی جوش، جهت ارزیابی مهارت جوشکار میباشد. این آزمایش عبارتست از خم نمودن نمونه جوش در جهت جانبی(پهلو).

سه آزمایش مربوط به سنجش سختی اعمالی در مورد فلزات را نام ببرید?

آزمایش برینل، راک ول وویکرز.

چه نوع ترکی بطور معمول به وسیله آزمایش ضربه زدن به میله شکافدار، تجزیه و تحلیل میشود؟

آزمایش ضربه زدن به میله شکافدار، جهت برسی امکان شکستن فولادهای فریتی در اثر شکست ترد مورد استفاده قرار میگیرد.

آزمایش غیرمخربی را که بطور معمول بروی فولادهای فریتی جهت تعیین دمای انتقال کش پذیری خنثی، مورد استفاده در ارزیابی خاصیت کش پذیری کم دمای آنها، انجام میگیرد،نام ببرید.

آزمایش انداختن وزنه جهت تعیین مقاومت فولادهای به ضخامت  اینچ و بالاتر در دماهای مختلف در مقابل ترک خوردن مورد استفاده قرار میگیرد. در این آزمایش، نمونه دارای شکافی جهت شروع ترک میباشد.

چند نکته را که باید در مورد جوشکاری یک اتصال در دیگ های بخار نیرو رعایت نمود، نام ببرید؟

پاسخ: نکات زیر باید مورد بازبینی قرار گیرند:

 1. مطابق بودن شیوه جوشکاری با مشخصات یا روش ثبت شده
 2. میزان تمیزی اتصال، قبل از جوشکاری جهت حصول اطمینان از مرغوبیت جوش،
 3. پیش گرمایش و حفظ دمای اتصال در حد مطلوب، طی اعمال لایه های مختلف جوش، و مطابقت این نکات با موارد مربوطه تصریح شده در آئین نامه.
 4. آماده سازی اتصال و حصول اطمینان از اینکه این امر، مطابق با آیین نامه بوده و مناسب برای ابعاد اتصال میباشد.
 5. حصول اطمینان از اینکه فلز پر کننده مورد مصرف، مطابق آیین نامه، جهت روش جوشکاری و فلز مورد جوشکاری مناسب می باشد.
 6. تراشه برداری، سنگ زنی، یا قلم زنی هر ردیف جوش، پیش از اعمال ردیف بعدی، به منظور جدانمودن ناخالصی ها و سرباره جوش.
 7. مهار نمودن ورق بهنگام جوش کاری، جهت جلوگیری از ایجاد اعوجاج در آن.
 8.  انجام عملیات پس از جوشکاری و رعایت دما و مدت نگهداری قطعه در این دما، مطلق مقررات آئین نامه.
 9. مهار جوشکار،و حصول اطمینان از وجود مدارک کافی دال بر مهارت جوشکار در پرونده.

در دیگ لوله دار عمودی استاندارد، حداکثر فشار مجاز بر اساس چه نقطه نظر سازه ای قرار دارد؟

بر اساس قابلیت مقاومت پوسته یا کوره در مقابل گسیختگی، هر کدام که ضعیفتر باشد.

در محاسبه حداکثر فشار مجاز یک نوع دیگ Manning از چه روشی اضافی استفاده میشود؟

ضروری است که مقاومت پوسته در محل بیشترین قطر، بین فلنج S شکل و ردیف بالایی پیچ های مهاری محاسبه شود.

آیا دیگ اقتصادی برون سوز است؟

خیر. محفظه احتراق آن دارای روکش فولادی میباشد، ولی روکش مذکور جزء قسمت تحت فشار دیگ نیست.

چهار دیگ از نوع درون سوز را نام ببرید.

دیگ لوله دار عمودی، لکوموتیوی، دریایی- اسکاتلندی و اسکاتلندی عقب مرطوب.

چه دیگی دارای صفحه تاجی بوده که به مانند صفحه تاجی دیگ لکوموتیوی مهار می شود؟

دیگ دریایی – اسکاتلندی

چه نوعی از دیگ های درون سوز غالباً بیشتر از یک کوره دارد؟ و تعداد این کوره ها چند عدد است؟

دیگ دریایی – اسکاتلندی یا اسکاتلندی عقب خشک در صورت زیاد بودن قطرش دارای ۲ تا ۴ کوره میباشد.

کوره های داخلی چگونه مهار میشود؟

اگر تخت باشد به کمک پیچ های مهاری و در صورتی که مدور باشد، ممکن است ضخامت لازم را برای خود ایستا بودن داشته باشد. اگر کوره های مدور باندازه کافی ضخیم نباشند ممکن است برای مهار کردن آنها از پیچ های مهاری یا حلقه های آدامسون استفاده شود.

گنبد بخار آب دارای چه ارزشی است؟

این گنبد برای تولید آب خشک طرح شده است، و همچنین به مقدار خیلی جزئی به ظرفیت ذخیره سازی بخار آب دیگ اضافی مینماید.

بزرگی یک گنبد بخار آب تا چه حدی است؟

بزرگی گنبد بخار آب میتواند تا حدود ۶٫ برابر قطر پوسته باشد مگر اینکه کله گی یا پوسته گنبد بطور کامل به صفحه خنثی از پوسته دیگ مهار شود. در این حالت بزرگی گنبدنمیتواند از ۸٫ برابر قطر پوسته دیگ بیشتر باشد.

گنبد بخار آب چگونه باید به پوسته دیگ متصل شود؟

در صورتی که قطر گنبد ۲۴ اینچ یا بیشتر باشد، باید با پرچ کاری زوج یا جوش گوشه کامل دو طرفه به پوسته متصل شود. اگر قطر از ۲۴ اینچ کمتر باشد، باید با جوش گوشه کامل دو طرفه یا پرچ کاری فرد به پوسته متصل شود مگر اینکه قطر گنبد ضربدر فشار حداکثر (بر حسب پوند بر اینچ مربع)از ۴۰۰۰ تجاوز نماید. در اینصورت باید از پرچ کاری زوج استفاده شود. اگر جوش گوشه کامل دوطرفه مورد استفاده قرار گیرد، جوش باید با کلیه مشخصات مربوط به جوشکاری ذوبی مطابقت داشته باشد به استثنای اینکه آزمایش پرتونگاری ممکن است حذف شود.

در کجا و چرا سوراخ های تخلیه در گنبد بخار آب بکار میرود؟

در هر طرف گنبد بخار آب و در پایینترین قسمت صفحه خنثی به یک سوراخ تخلیه احتیاج است تا بخارهای چگالیده جمع گردیده و باعث خوردگی نشود.

آیا گنبد بخار ممکن است دارای یک درز طولی از نوع لب پرچی باشد؟

آری. در صورتی که قطر گنبد از ۲۴ اینچ کمتر باشد و فشار کاری حداکثر ، با ضریب ایمنی ۸ محاسبه شود.

قبل از ورود به پوسته یک دیگ چه احتیاط هایی باید به عمل آید؟

چنانچه تخلیه این دیگ و سایر دیگ های در حال کار به خط مشترکی وصل باشد، کلیه شیر های این خط را که مربوط به دیگ های در حال کار میشود، باید بست. چنانچه دیگ های دیگر مربوط به سر لوله مشترک، در حال کار باشند، شیرهای قطع کننده بخار مربوط به آنها را باید بست و شیر چکه ای بین آنها را باید باز نمود. هر گونه شیر دیگر واقع بر خط، تحت فشار منتهی به دیگ، باید باز بینی شود. در طول مدتی که شخص داخل دیگ است باید یک فرد مسئول درروی دریچه آدم رو یا درب های ورودی مستقر شود.

چرا انتهای بالایی لوله های دیگ لوله دار عمودی، که توسط آب پوشیده نشده است نمیسوزد؟

زیرا محصولات احتراق در این نقطه در چنان دمایی است که خنک کردن انتهای لوله ها توسط بخار آب امکان پذیر است و در نتیجه از سوختن آنها جلوگیری می شود.

چرا انتهای عقبی لوله ها در یک دیگ پر فشار به هنگام کم آبی نشت می کند؟

محصولات احتراق در صفحه – لوله جلویی در دمایی پایینتر از صفحه – لوله عقبی میباشد، بطوریکه بهنگام کم آبی لوله ها بر افروخته گشته و در همان زمان منبسط میشود. همچنین صفحه-لوله عقبی بر افروخته شده و سوراخ لوله رو توسط دستگاه گشاد کن صورت گرفته از بین رفته و در نتیجه در انتهای عقبی نشت بروز میکند.

کدامیک از دیگ ها لوله دودی یا لوله آبی، دارای بیشترین سطح لوله است؟

آیین نامه تصریح میکند که سطح گرمایشی باید در طرفی از سطح دیگ حساب شود که در معرض محصولات احتراق میباشد. بنابراین برای یک قطر ثابت، دیگ لوله آبی نسبت به دیگ لوله دودی دارای سطح گرمایشی بیشتری است.

برای دیگ عمودی لوله دار،حداقل اندازه لوله تغذیه در حالات زیر چیست؟

الف-سطح گرمایشی ۵۰ فوت مربع، ب-سطح گرمایشی ۱۲۵ فوت مربع

(الف)لوله ۵٫ (ب) لوله ۷۵٫ اینچی.

حداقل ضخامت لازم برای لوله مربوط به یک دیگ فولادی برای اینکه بتوان بر روی آن از درپوش ذوب شو استفاده گردد،چیست؟حداکثر فشار و دمای مجاز برای لوله ها یا پستانک های مسی در دیگ های لوله دودی چیست؟  ۲۲/.    – ۲۵۰psi

دلیل وجود لبه خمکاری در دو انتهای لوله های دیگ لوله دودی را بیان نمایید.دلیل شیپوره کاری، دو انتهای لوله های دیگ لوله آبی را بیان نمایید.

هم لبه خمکاری و هم شیپوره کاری انتهای لوله ها باعث افزایش قدرت نگهداری لوله ها میشود. آزمایش ها نشان داده است که یک لوله شیپوره کاری شده، از قدرت نگهداری بیشتری نسبت به لوله لبه خمکاری شده بر خوردار است.

لبه خمکاری لوله ها قدرت نگهداری آنها را افزایش داده و به مقدار زیادی از سوختن و سایش انتهای آنها میکاهد بنابراین لبه خمکاری لوله ها در دیگ های لوله دودی به کار میرود.

شیپوره کاری لبه لوله ها قدرت نگهداری آنها را افزایش میدهد. بعلت اینکه در دیگ های لوله آبی، انتهای لوله های آب با دود در تماس نیست، انتهای لوله ها شیپوره کاری میشود.

چه فلز ذوب شونده ای در درپوش های قابل ذوب به کار میرود؟ نقطه ذوب آن باید چه مقدار باشد؟

قلع،۴۴۵ تا ۴۵۰ درجه فارنهایت.

مفهوم دیگ های درون سوز و برون سوز را توضیح دهید?

دیگ های برون سوز دارای یک کوره مجزا در بیرون از پوسته دیگ میباشند. دیگ لوله دار برگشت افقی شناخته شده ترین نوع دیگ برون سوز است. در دیگ های درون سوز، کوره قسمتی مکمل از دیگ را تشکیل میدهد. دیگ های لوله دار عمودی، لکوموتیوی آتشدان دار، و دریایی-اسکاتلندی در زمره دیگهای درون سوز شناخته شده میباشند.

در دیگ لکوموتیوی آتشدان دار، محتملترین محل ترک پیچ های مهاری کجاست؟

بطور معمول ردیف بالایی پیچ های مهاری و اولین ردیف مهارهای شعاعی، و ترک در نزدیکی سطح داخلی صفحه بیرونی (صفحه لفاف) اتفاق میافتد. ایم محل یک موضوع داغ بوده و باعث حرکت های زیاد ناشی از انبساط و انقباض میشود.

در دیگ نوع لوله دار برگشت افقی، رایج ترین شیوه مهار کردن چیست؟

استفاده از مهارهای سرتاسری، مورب، لچکی و پروفیلی.

مورد استفاده هر یک عبارت است از:

۱- مهارهای سرتاسری، در پایین لوله ها به کار میروند، زیرا در آن محل، فضای کافی برای انواع دیگر مقاومت ها نیست. در ضمن مهار های نوع دیگر باعث جمع شدن رسوب میشوند.

۲-مهارهای مورب در بالای لوله ها جهت مهار صفحه- لوله های تخت و مهار نشده بکار میروند.

۳- در بالای لوله ها ازر مهارهای لچکی استفاده میشود.

۴- اگر قطر دیگ از ۳۶ اینچ و فشار آن از psi ۱۰۰ بیشتر نباشد، در صورت رعایت مقررات آیین نامه ASME، از پروفیل های ساختمانی دیگری متوان استفاده نمود.

سه عامل ایجاد شکم در پوسته یک دیگ نوع لوله دار برگشت افقی را نام ببرید؟

۱- روغن (از میله های روغن کاری شده تلمبه و غیره) به داخل آب تغذیه دیگ وارد شده و ازدیاد دما در آن نقطه میگردد.

۲-آلودگی یا گل (از رسوبهای داخل آب) برروی قسمت پایینی پوسته ته نشین شده و باعث محدود نمودن انتقال گرما و در نتیجه بر افروختگی پوسته در آن نقطه میگردد.

۳- برخورد بیش از حد شعله به یک نقطه از پوسته دیگ، که باعث برافروختگی، آن نقطه میشود.

سه نوع مهار پروفیلی را نام ببرید(برای قسمتی از صفحه لوله که در بالای لوله های دیگ نوع لوله دار برگشت افقی با حداکثر قطر ۳۶ اینچ و فشار psi ۱۰۰ قرار دارد).

نبشی، ناودانی، سپری.

در کارگاه تولید کننده دیگ، چرا باید سوراخ های مربوط به پرچ کاری بر روی ورق دیگ برسی شود؟

جهت بازبینی این امرکه تولرانس های مجاز رعایت شده باشد، چنانچه ضخامت ورق از  اینچ تجاوز نکند، سوراخ هارا میتوان با اختلاف حداکثر ۱/۸ اینچ از قطر کامل ایجاد نمود. چنانچه ضخامت ورق از ۵/۱۶ اینچ بیشتر شود، سوراخ هارا میتوان با اختلاف حداکثر  اینچ از قطر کامل ایجاد نمود.

سوراخهای لوله رو چگونه ایجاد میشوند؟

این سوراخ ها را میتوان تا حدود  اینچ کمتر از قطر پرداخت شده نهایی ایجاد نموده وسپس تا قطر نهایی ماشین کاری کرد. این سوراخها غالبا توسط یک مته هدایت شونده و تیغه چرخنده ایجاد میشوند.

لبه یک درز طولی باید به چه فاصله ای از مرکز نزدیکترین ردیف پرچ باشد؟

این فاصله نباید از یک و یک دوم برابر آن بیشتر باشد

(الف) سوراخ لوله رو تا چه اندازه ای میتواند از قطر لوله دود بزرگتر باشد؟

(ب) در دیگ های لوله آبی این مقدار چیست؟

(الف) در انتهای روبه روی آتش،  اینچ گشادتر و در انتهای دیگر  اینچ

(ب) برای هر دو انتها، اینچ.

انتهای ورق های پوسته و تسمه های پرچ کاری لب به لب جهت درز طولی را چگونه شکل میدهند؟

به وسیله نورد کردن یا پرس کردن و نه توسط ضربه زدن (با پتک یا چکش).

دریچه های مربوط به اتصالات تخلیه در یک دیگ نیرو دارای چه اندازه حداقل و حداکثری میباشند؟

حداکثر ۲ و۱/۲ اینچ، حداقل اینچ، در دیگ کوچک ۳/۴ اینچ.

(الف) چه موقعیتی میتوان از سر لوله های چدنی استفاده نمود؟ (ب) چه موقعی میتوان از سر لوله های آهن چکش خوار استفاده نمود؟

(الف) هنگامی که فشار از psi ۱۶۰ تجاوز نکند و مساحت سطح مقطع در محدوده یک مستطیل به ابعاد in۷ × in ۷ قرار گیرد. (ب) هنگامی که فشار از psi۳۵۰ تجاوز نکرده و مساحت سطح مقطع در محدوده یک مستطیل  به ابعاد in۷ × in ۷ قرار گیرد.

برای ورق های پوسته دیگ نوع لوله دار برگشت افقی، که ضخامت آن در ناحیه درزهایی محیطی از  ۵/۸اینچ تجاوز میکند چه ایرادی وجود دارد؟ در صورت وجود ایراد چه باید کرد؟

ضخامت ترکیبی پوسته و جوش در نقاط درز باعث برافروختگی و ترک برداشتن سطح جانب آتش میشود. ورق هائیکه ضخامتشان از ۵/۸ اینچ تجاوز میکند باید تا ۹/۱۶ اینچ ماشین کاری شوند. شعاع انحنای ماشین کاری در لبه درز باید حداقل برابر ۱ اینچ باشد.

هنگامی که صفحه تقویتی وجود داشته باشد، لوله ها چگونه باید گشاد شوند؟

اگر صفحه از طرف بیرون متصل شده باشد، لوله ها هم در داخل پوسته و هم در داخل صفحه تقویتی باید طوری گشاد شوند که به نگهداشتن هر دو به یکدیگر کمک کنند.

چه موقعی ممکن است در پوسته ای به قطر بیش از ۳۶ اینچ از درز طولی لب رو لب پرچ شده استفاده نمود؟

موقعی که پوسته در قسمتی از خود شبیه یک صفحه کوره، به وسیله ی پیچ مهاری، مهار شده باشد.

در دیگ لوله دار برگشت افقی چه  موقعی در ناحیه پایین لوله ها از صفحه لوله جلویی به یک دریچه آدم رو احیاج است؟

موقعی که قطر دیگ ۴۸ اینچ یا بیشتر باشد.

در یک دیگ افقی لوله دودی چه موقعی به یک دریچه آدم رو در بالای لوله ها احتیاج است؟

اگر دیگ برون سوز باشد، و دیگ هایی که قطرشان از ۴۰ اینچ بیشتر است. در صورت درون سوز بودن، دیگهایی که قطرشان از ۴۸ اینچ بیشتر است.

(الف) حداقل پهنای رویه یک فلنج دریچه آدم رو برای نشیمن گاه لایه آب بندی چیست؟

(ب) در صورتی که ضخامت فلنج فقط  اینچ باشد چه باید کرد؟

(الف) ۱۱/۱۶ اینچ، (ب) یک حلقه فولادی را به دور لبه بیرونی فلنج منقبض کرده و هر دو رویه را جهت سطح نشیمن گاه، ماشین کاری نمائید.

چهار شیوه مهار یک کوره مدور که از بیرون تحت فشار است را نام ببرید.

۱-ممکن است خود ایستا باشد، ۲-توسط پیچ مهاری، ۳-توسط چین دار کردن، ۴-با حلقه های آدامسون.

حداکثر طول مجاز یک حلقه از پوسته دیگ HRT یا ساختمان پرچی چیست؟

۱۲ فوت.

چرا در دیگ لوله دار عمودی، صفحه لوله های بالایی غوطه ور میشوند؟

صفحه-لوله غوطه ور باعث حفاظت انتهای لوله ها و صفحه لوله بالایی از بر افروختگی و ترک برداشتن میشود.

چنانچه دیگی در رده دیگهای کوچک قرار گیرد، از نظر ابعاد باید چه محدودیتهایی داشته باشد؟

قطر داخلی از ۱۶ اینچ، حجم کل از ۵ فوت مکعب، سطح گرمایشی مجاور آب از ۲۰ فوت مربع و فشار کاری مجاز ازpsi ۱۰۰ تجاوز نماید.

سه مزیت بکار بردن کوره چین دار در دیگ دریائی- اسکاتلندی را نام ببرید.

کوره چین دار این نوع دیگ نسبت به کوره ساده دارای مزایای زیر میباشد:

۱-چین ها، کوره را مستحکم نموده و مقاومت آنرا در مقابل فشار خارجی نسبت به کوره ساده افزایش میدهد،

۲-این نوع کوره انبساط و انقباض بیشتری را میسر میسازد، چون شکل آن شبیه دم آهنگری است،

۳-نسبت به کوره های ساده هم قطر و هم طول خود، سطح گرمایشی بیشتری دارد.

چرا در یک دیگ لوله آبی،لبه انتهایی لوله ها شیپوره کاری میشود؟

بخاطر افزودن چسبندگی لوله پس از گشادکاری، و جهت جلوگیری از بیرون رانده شدن لوله از سوراخ لوله، که ممکن است در اثر داغ شدن بیش از حد ناشی از کم آبی یا دلایل دیگر منبسط شده باشد.

اختلاف بین یک دیگ لوله آبی و یک دیگ لوله دودی چیست؟

در دیگ لوله دودی، گازهای احتراق از درون لوله ها عبور، و آب اطراف آنها را احاطه می نماید. عکس آن برای دیگهای لوله آبی صحیح است.

در یک دیگ لوله آبی عمودی، یک لوله جدید چگونه در جای خود نصب می شود؟

از طریق یکی از دریچه های دست رو که برای این منظور بر روی کله گی فوقانی استوانه بخار ایجاد شده است.

چه نوع درب آتشکاری برای دیگ های لوله آبی لازم است؟توضیح دهید.

درب های از نوع به داخل باز شونده یا مجهز به چفت های قفل شونده خودگار-طرحی که در آن، فنرها و اصکاکی حذف شده است-مورد نیاز میباشد، تا از بیرون پرتاب شدن درب به هنگام پاره شدن لوله یا انفجار، جلوگیری شود.

در دیگ های لوله آبی ننوع سر لوله موجی، به جز در محل کلاهک های لوله، در چه محل هایی به سوراخ های دست رو احتیاج است؟

بر روی استوانه رسوب گیر خارجی.

سه نوع از استوانه های رسوب گیر مورد استفاده در دیگهای لوله آبی لوله مستقیم را نام ببرید.

استوانه رسوب گیر داخلی (heine) ، استوانه رسوب گیر خارجی (babcock & wilcox)، و استوانه رسوب گیر تحتانی (دیگ عمومی wickes ).

آیا دیگ های لوله آبی توسط دیوارهای آجری جانبی سرپا نگاه داشته میشوند؟

بطور الزامی خیر. این دیگ ها توسط یک سازه فولادی مستقل سرپا نگاه داده میشوند.

در دیگ لوله آبی افقی، دریچه آدم رو در کجا واقع است؟

بر روی حداقل یکی از کله گی ها.

روش شکل دادن قاب دریچه آدم رو چیست؟

سوراخ ایجاد شده روی کله گی، به داخل لبه دار میشود. اگر ضخامت ورق کله گی، جهت ایجاد نشیمن لایه آب بندی، از۱۱/۱۶ اینچ کمتر باشد، یک حلقه فولادی به دور دهانه سوراخ جا زده میشود تا مجموعه ضخامت ها به ۱۱/۱۶ اینچ برسد.

اگر تیغه واقع در مسیر گازهای احتراق، از جا کنده شود، چه اتفاقی بروز میکند؟

گازهای احتراق، یک یا چند مسیر را میان بر میپیماید. این امر، باعث ازدیاد دمای گازهای احتراق و افت در بازدهی و ظرفیت میشود. بر افروختگی قسمتهای طرح شده برای دماهای پایین نیز ممکن است اتفاق افتد

استوانه رسوب گیر خارجی ( در نوع (Babacock & wilcox ، به چه منظوری بکار میرود؟

این استوانه، محفظه ای خارج از سیستم سریع چرخشی جهت ته نشین نمودن رسوب، و تخلیه آن به خارج فراهم میسازد. این استوانه همچنین چرخش بین سرلوله ها را متعادل مینماید.

در دیگ های امروزی، از فولاد کارشده، و یا ریخته شده، و در پاره ای از انواع قدیمی از چدن استفاده شده است.

آیا یک رباط را میتوان در محل کار دیگ تقویت نمود؟

آری، توسط خارج ساختن لوله ها از استوانه بخار، و پرچ یا جوش نمودن یک ورق مضاعف بر روی آن.

در دیگ لوله آبی نوع لوله مستقیم، یا لبه لوله ها، شیپوره کاری یا خم کاری میشود؟ توضیح دهید.

لبه لوله ها شیپوره کاری میشود، چون انتهای لوله ها، با گازهای داغ در تماس نیست خمکاری مزیتی ندارد.

در اغلب دیگ های لوله آبی، ستون های آبنما به چه قسمتی از دیگ متصل میشوند؟

به قسمت بالا و پایین یک کله گی از استوانه اصلی بخار.

در اکثر دییگ های لوله آبی استاندارد، چند مسیر گاز احتراق وجود دارد؟

سه مسیر.

آیا ظرفیت حجمی تمام مسیرها مساوی هستند؟ توضیح دهید؟

 خیر، ظرفیت حجمی مسیرها، به ترتیب در راستای جریان کاهش میابد. این به دلیل انقباض گازهای احتراق در اثر خنک شدن می باشد. در نتیجه، جهت بالا نگاه داشتن سرعت گازها، به حرکت در آوردن گازهای ساکن، و بهبود بخشیدن انتقال گرما، مساحت مقطع مسیرها را باید در جهت جریان، متناسب با فضای کمتر مورد نیاز آن کاهش داد.

پیچ های مهاری در چه نوع از دیگ های لوله آبی مصرف میشوند؟

در دیگ های نوع سر لوله جعبه ای.

در رابطه با دوده پاک کردن، پیچ های مهاری به کار رفته چگونه می باشند؟

سوراخ داخل پیچ های مهاری توخالی مربوط به سر لوله های جعبه ای دیگ نوع Heine به اندازه کافی فراخ است تا به ورود جریانی پر فشار از هوا یا بخار آب، جهت حذف دوده از روی لوله ها در امتداد مسیرهای افقی گاز احتراق اجازه دهد.

پستانک پایین بر چیست؟

یک لوله کوتاه از دیگ واقع در بین استوانه بخار و سر لوله میباشد، و در آب چرخشی دیگ را به پایین حمل مینماید.

چه نوع دیگ استوانه عرضی، اغلب دارای پستانک شیب دار میباشد؟ توضیح دهید.

دیگ استاندارد spring field، زیرا استوانه بخار ممکن است جلوی صف سرلوله های عقب قرار گرفته باشد.

پستانک میان-پشته ای در کجا استفاده میشود؟

در دیگهای دو پشته ای، که در آن پشته های سر لوله روی هم نصب میشوند. پستانک های میان-پشته ای، دو پشته را بطور معمول به یکدیگر متصل مینمایند.

دو صفحه مهم یک سرلوله نوع جعبه ای را نام ببرید.

صفحه-لوله، و صفحه-دریچه دست رو (یا صفحه- درپوش لوله)

ورق باریکی که پاره ای اوقات جهت به وجود آوردن کف در یک سر لوله جعبه ای مورد استفاده قرار میگیرد چه نامیده میشود؟

باریکه سرلوله..

در یک دیگ استوانه عرضی، استوانه بخار از چند حلقه تشکیل شده است؟ توضیح دهید.

بطور معمول از یک حلقه، زیرا درزهای محیطی ممکن است بطور ناخواسته یا رباط لوله ها تداخل نماید.

آیا بیرون کشیدن لوله از یک دیگ لوله آبی سخت تر است یا از یک دیگ لوله دودی؟ توضیح دهید.

بطور معمول در دیگ های لوله دودی سخت تر است، زیرا هر گونه رسوب، بر روی سطح خارجی لوله خواهد بود.

دیگهای لوله خمیده

در دیگ های لوله خمیده، چند استوانه موجود است؟

بطور معمول دو، سه، یا چهار استوانه. در چند نوع، فقط به یک استوانه، و در چند نوع نیز به بیش از چهار استوانه مجهز میباشند.

مزیت چند نوع استوانه ای چیست؟عیب آن کدام است؟

ظرفیت ذخیره ای بیشترآب و بخار آب، دیگ های چند استوانه ای را به جوابگویی اوج بارهای نوسانی، با یک افت فشار کمتر قادر میسازد. مخارج بیشتر ناشی از استوانه های اضافی از معایب آن است.

استوانه تحتانی دیگهای لوله آبی بزرگ، مانند دیگ استرلینگ، چگونه پابرجا نگه داشته میشوند؟ دلیل به کار بردن روش بیان شده را توضیح دهید.

بوسیله لوله ها، تا بتواند به آزادی انبساط و انقباض یابد.

کوتاه ترین استوانه در دیگ استرلینگ کدام است؟ توضیح دهید.

استوانه تحتانی (استوانه رسوب گیر) کوتاه ترین میباشد. استوانه، به لوله ها آویخته و کله گی های آن، داخل دیوارهای جانبی دیگ قرار گرفته اند.

آیا سطح آب در استوانه های هم تراز یک دیگ لوله خمیده، یکی است؟

هنگامیکه دیگ کار نمیکند، یا در ظرفیت های کم کار میکند، این چنین است. لیکن به هنگام کار در ظرفیت های بالاتر، سطح آب در استوانه تغذیه لوله های پایین بر، معمولا پایینتر از سطح آب در سایر استوانه های بخار میباشد.

سه روش جهت استوار نگه داشتن استوانه های فوقانی دیگ لوله خمیده (نوع عرضی) را ذکر نمایید.

(۱) توسط به کار بردن پیچ هایی به شکل U به دور هر یک از دو انتها، و بستن این پیچ ها به تیرهای عرضی بالای سر، (۲) توسط اتصال بالشتک های ساخته شده به روش به روش ریخته گری یا آهنگری به شکل L، به کلگی ها، و نشاندن این بالشتک ها روی تیرهای عرضی، (۳) توسط قراردادن گهواره های ساخته شده به روش ریخته گری در زیر هر یک از دو انتهای استوانه، و نشاندن این گهواره ها بر روی تیرهای عرضی.

به چه دلایلی در دیگهای استرلینگ، لوله های خمیده مورد استفاده قرار میگیرند؟

به خاطر جا دادن به انبساط و انقباض، میسر ساختن جایگزینی لوله ها، امکان پذیر ساختن ورود لوله ها بصورت عمود بر سطح استوانه، و وجود انعطاف در طراحی.

در رابطه با آرایش لوله ها و ایجاد امکان برای بیرون آوردن و تعویض آنها، دیگ های استرلینگ چگونه طراحی میشوند؟

لوله هارا میتوان با فاصله ای بیشتر از قطر لوله و مساوی از هم یا بصورت زوج زوج با فاصله کمتری بین لوله ها در هر زوج، و بیشتر بین دو زوج مجاور توزیع نمود.

وظیفه دیوار محافظ در دیگ استرلینگ چیست؟

محافظ استوانه رسوب گیر از تابش مستقیم شعله.

اگر دیوار محافظ فرو ریزد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

درز طولی ممکن است بر افروخته شده و صدمه ببیند.

در دیگ های استرلینگ، وظیفه لوله های چرخشی و متعادل کننده چیست؟

لوله های چرخشی، فضای آبی استوانه های بخار مجاور را(که بطور معمول که در یک سطح قرار دارند) به یکدیگر مربوط، و به متعادل نمودن ارتفاع آب کمک می نمایند. لوله های متعادل کننده، جهت متعادل نمودن فشار، فضای بخار آب چنین استوانه هایی را به یک دیگر مرتبط میسازند.

در استوانه های دیگ لوله خمیده، دریچه آدم رو در کجا واقع است؟

حداقل بر روی یک کله گی از هر استوانه.

به چه علت به هنگام طرح استوانه های پرچی  دیگهای لوله خمیده، عددی به طور نسبی کم (در حدود ۴۵ تا ۷۵ درصد) برای بازدهی درزهای طولی در نظر گرفته میشود، حال آنکه در دیگ های نوع لوله مستقیم، درزهای طولی را با بازدهی ۸۵ تا ۹۰ درصد طراحی مینمایند؟

به این علت که در نوع لوله خمیده، بازدهی رباط ها بطور معمول کمتر از ٪۵۵ است، حال آنکه  در نوع لوله مستقیم، رباطی وجود ندارد. در نتیجه، طرح یک درز طولی پرچی، با بازدهی بالا هزینه ای نا معقول خواهد بود، بویژه هنگامی که فشار دیگ، توسط فشار لوله ها محدود شود.

چه تفاوتی بین استوانه رسوب گیر در یک دیگ استرلینگ و این استوانه در دیگ لوله مستقیم، موجود است؟

استوانه رسوب گیر در نوع استرلینگ، یکی از استوانه های اصلی سیستم چرخشی میباشد. در دیگ های لوله مستقیم، استوانه رسوب گیر ممکن است بطورت معبری در داخل استوانه بخار (مانند دیگ (Heine، یا به صورت جعبه ای خارجی در انتهای سر لوله ها (مانند دیگ های (Babacock & Wilcox باشد.

در دیگ های استرلینگ، اتصالات تخلیه در کجا واقع بوده، و چه تعداد میباشند؟

در ته پایین ترین استوانه، یا رسوب گیر، و به تعداد یک عدد یا بیشتر، که بستگی به طول استوانه دارد.

چرا لوله های چرخشی در دیگ استرلینگ خمیده میباشند؟

به این خاطر که تعویض آنها امکان پذیر بوده و انبساط آنها میسر باشد.

چه اختلافی بین صفحه-لوله یک دیگ لوله خمیده، و صفحه -لوله یک دیگ HRT موجود است؟

در دیگ لوله خمیده، صفحه-لوله، قسمتی از بدنه استوانه بخار میباشد که لوله ها در داخل آن گشاد شده اند. در دیگ HRT، صفحه -لوله، یک صفحه انتهایی تخت میباشد.

(الف) بخار داغ کن را تعریف نمایید.(ب)بجز مسیر واقع در پایین دست جریان گازهای احتراق از کوره، بخار داغکن ها را در چه محل دیگری میتوان قرار داد؟

(الف)بخار داغ کن، نوعی گرمکن است که دمای بخار آب اشباع را به دمای بالاتر از دمای اشباع مربوط به فشار مورد نظر میرساند. بخار داغکن، بطور معمول از یک سر لوله ورودی، یک سرلوله خروجی، و لوله های متصل به این دو سر لوله تشکیل شده است.

(ب) در کوره هایی که بطور جداگانه آتش میشود، و در دیوار های کوره اصلی.

(الف) هوا گرمکن را تعریف نموده و مزایای استفاده از آن را بعنوان جزئی از واحد تولید بخار نام ببرید.

(ب)دیوار های خنک شونده با هوا، مورد استفاده در دیگ های بخار را تعریف نمایید. استفاده از آنها چه مزیتی دارد؟

(الف) هوا گرمکن نوعی مبدل گرمایی است که بطور معمول در دودکش یا کانالهای بیرون و گازهای احتراق از دیگ قرار میگیرد. هوای سرد ورودی توسط گرمای موجود در گازهای احتراق که در صورت عدم استفاده از هوا گرمکن تلف خواهد شد، گرم میشود. هوای گرم شده، در کوره مورد استفاده قرار میگیرد. به این وسیله، مقداری سوخت که در غیر این صورت از انرژی آن میبایست جهت گرمایش هوا استفاده میشد، صرفه جویی میشود.

(ب) دیوارهای خنک شونده با هوا، در محوطه اطراف کوره استفاده میشود. هوای خنک، آجر کاری کوره را از ذسوختن محافظت نموده و نیز به عنوان پوششی عایق، جهت جلوگیری از اتلاف گرما از آجر کاری اطراف کوره، عمل مینماید.

در یک دیگ لوله آبی نوع لوله –مستقیم، چرخش آب و بخار آب چگونه است؟

این نوع دیگ ها، دارای چرخش طبیعی میباشند که در آب و بخار آب، در انتداد لوله های شیب دار به بالا، بطرف سر لوله جلو، واقع ارتفاعی بالاتر از سر لوله عقب، حرکت کرده و از طریق سر لوله، به استوانه ی بخار میرسد. سپس آب، از طریق پایین بر ها، در سر لوله عقب جاری، و جهت تکمیل دوره چرخشی به لوله های شیبدار وارد میشود.

دو نوع فضای اطراف کوره را که در دیگ های لوله آبی مورد استفاده قرار میگیرند، نام ببرید.

فضای اطراف کوره، در عمل از مواد نسوز، جهت نگه داشتن گرما در درون کوره یا دیوار خنک شونده با آب، تشکیل یافته است.

ضعیف ترین قسمت یک دیگ لوله خمیده، از نظر ساختمانی کدام است؟

رباط لوله ها.

استوانه دیگ های لوله خمیده، از چند حلقه تشکیل شده است؟ نام ببرید.

از یک حلقه، زیرا درز های محیطی، به طور ناخواسته با رباط لوله  ها تداخل خواهند نمود.

معایب مهم اتصال طولی لب پرچی کدام است؟

 عیب عمده اتصال طولی لب روی لب پرچی، بر روی هم قرار گرفتن لبه های ورق، و در نتیجه انحراف شکل مقطع استوانه یا پوسته، از یک دایره واقعی میباشد. در این حالت به هنگام تحت فشار قرارگرفتن پوسته، در امتداد لبه اتصال ممکن است تنشهای خمشی بوجود آید. این امر موجب تمرکز تنش منجربه خستگی و ترک خوردن ورق و در نهایت انفجار می شود.

برخلاف اتصال فوق، در اتصال لب به لب پرچی، لبه های ورق پوسته مقابل هم قرار میگیرند، آنچنانکه مقطع استوانه یا پوسته، یک دایره واقعی است. دو تسمه لبه ای (تسمه هایی از ورق دیگ) یکی در داخل، و دیگری در خارج استوانه یا پوسته و در امتداد لبه های مجاور هم، به ورق پوسته پرچ شده و اتصال را تشکیل میدهد. این نوع اتصال، لب به لب دو تسمه ای نامیده می شود.

(الف) قطر استوانه یک دیگ بخار ۴۰ اینچ، ضخامت آن اینچ، تنش مجاز فولاد آن   ۵۵۰۰۰، و ضریب ایمنی،۵ است. بیشترین فشار کار چقدر است؟

(ب) اگر فشار به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد، ضریب ایمنی چه مقدار خواهد بود؟

(ج) اگر خوردگی، بطور کلی باعث کاهش ضخامت به مقدار  اینچ گردد، بیشترین فشار ایمن چه مقدار خواهد بود؟

(الف) اتصال طولی، از نوع پرچی هشت ردیفه (هشت ردیف طولی)، لب به لب و دو تسمه ای با بازدهی ۹۴ درصد، فرض میگردد. در نتیجه، با استفاده از رابطه :

Psi۲۵۸==P

(ب) در این حالت، فشار P برابر psi ۲۸۴=۱/۱×۲۸۵ میباشد. با جایگذین ساختن این مقدار در رابطه و حل آن، ضریب ایمنی، fs بدست میاید:

۵۶/۴==FS

)ج) کاهش ضخامت بمقدار  اینچ، برابر ۲۵ درصد ضخامت خواهد بود. در نتیجه، ۷۵ درصد از ضخامت کل، باقی خواهد ماند. چون این مقدار (۷۵٪) از بازدهی اتصال طولی (۹۴/۰) کمتر است، بیشتریین فشار ایمنی را باید برای ۵=FS و in۳۷۵/.=t محاسبه نمود:

Psi۲۰۶==P

بیشترین قطر و فشار مجاز برای یک دیگ با درز طولی جوشی، که تحت آزمایش پرتو X و تنش گیری قرار نگرفته است، چه مقدار میباشد؟

۲۶ اینچ، و psi ۱۰۰، این نوع دیگ ها باید بر اساس مقررات دیگهای کوچک ساخته شوند.

 (الف) بهنگام استفاده از تسمه های پشت بند، پس از تکمیل جوشکاری، با این تسمه ها چه باید کرد؟

(ب) آیا میتوان یک حلقه پشت بند جوشکاری را در داخل تو رفتگی درز اتصال قرار داد؟ در صورت امکان چه مقرراتی را باید رعایت نمود؟

(الف) اگر بازدهی اتصال ۱۰۰٪ مورد نظر باشد، باید آنها را از زیر اتصالهای طولی برداشت.

(ب) آری، تورفتگی نباید حداقل ضخامت مورد نیاز را کاهش دهد.

بزرگترین سوراخ قابل ایجاد بر روی یک پوسته، جهت اتصال یک لوله به آن توسط جوشکاری، بدون انجام محاسبات تقویتی چقدر است؟

به اندازه قطر یک لوله ۲ اینچی.

یک کله گی گود، که فشار به جانب مقعر آن اعمال میگرد، دارای قطر ۲۶ اینچ، و ضخامت  اینچ است. کمترین طول مجاز برای قسمت لبه دار شده کله گی، واقع در ناحیه اتصال کله گی به پوسته یا استوانه چقدر است؟

شعاع انحنای زانو(منطقه واقع بین لبه استوانه ای کله گی و سطح گود آن) باید حداقل سه برابر ضخامت کله گی، لیکن نه کمتر از ۶ درصد قطر پوسته باشد. در نتیجه برای این مورد:

In ۸۷۵/۱=۱=×۳   ،   in۵۶/۱=×۲۶

بنابرین، شعاع زانو باید حداقل۱ اینچ باشد (مقدار بزرگتر از مقادیر فوق)، طول قسمت لبه دار شده (قسمت استوانه ای)، باید حداقل برابر شعاع زانو باشد.

در ساخت دیگهای بخار کوچک با ساختمان جوشی، که تحت آزمایش پرتو X وعملیات حرارتی قرار نگرفته و بیشترین فشار  عملیاتی آن psi۱۰۰ است، چه فشاری را باید در اعمال آزمایش هیدرواستاتیکی آن، بکار برد؟

۳۰۰ . psi

استوانه یک دیگ، آنچنان سوراخکاری شده است که سوراخها در امتداد طولی، به موازات محور طولی، و در امتداد محیطی پشت سر هم است. قطر سوراخها ۰۳۱۲۵/۴ اینچ میباشد. در راستای طولی، این سوراخ بطور یکنواخت در گروه هایی بطول ۱۳

اینچ ، توضیع شده است (در هر گروه، فاصله مرکز سوراخها از یکدیگر، بطور ۷متناوب  و۱۶اینچ میباشد). بازدهی رباط E، در امتداد طولی، و کمترین گام (فاصله مرکز تا مرکز) در راستای محیطی چقدر است؟

با توجه به رابطه بازدهی رباط در راستای طولی، عبارتست از:

۴۰۳/۰==Eطولی

چون سوراخها در راستای محیطی، با گام مساوی توزیع شده است، جهت محاسبه گام، باید از رابطه زیر استفاده نمود:

P = E=

لیکن بازدهی رباط در راستای محیطی، باید حداقل نصف این بازدهی در راستای طولی باشد، بنابراین:

محیطیE

در نتیجه:

in۰۵/۵==P

کمترین ضخامت صفحه – لوله استوانه یک دیگ بخار (قسمتی از بدنه استوانه که سوراخ های لوله روبر آن واقع است)، ساخته شده مطابق مقررات آیین نامه، و دارای مشخصات زیر چقدر است؟ فشار کار،psi ۶۷۵، شعاع داخلی، in۲۷، بازدهی طولی رباط سوراخ های لوله رو، ۶/۴۶٪ بازدهی محیطی رباط سوراخ های لوله رو ۱/۳۱٪: فولاد ورق ۷۰.GR۵۱۷SA با تنش مجاز  ۱۷۵۰۰.

۲٫۳۵ln=t

 (الف) چرا درپوش دریچه های آدم رو و دست رو را به طور معمول بیضی گون میسازند؟

(ب) در آزمایش هیدرواستاتیک، چرا از آب، و نه از بخار آب یا هوا استفاده میشود.

(ج) به هنگام آزمایش هیدرواستاتیک بر روی یک دیگ، چه احتیاط هایی را در رابطه با شیرهای ایمنی و لوله های بخار باید رعایت نمود؟

(الف) برای اینکه متصدی دیگ بتواند آنهارا از دیگ جدا نماید. همچنین، یک دریچه بیضی گون، امکان ایجاد بزرگترین سطح جهت ورود به داخل دیگ را با برداشتن کمترین مقدار از ورق، میسر میسازد. قطر بزرگ بیضی باید در راستای عرضی یا به بیان دیگر، در راستای محیطی پوسته واقع گردد.

(ب) چون تراکم پذیری آب، ناچیز است، با استفاده از آن از انفجار جلوگیری میشود.

(ج) باید از گیره های مناسب مربوط به آزمایش استفاده کرد، یا باید شیرهای ایمنی را برداشت و محل آنها را توسط فلنج کور مسدود نمود. همواره، شیره های قطع جریان را جدا، و انتهای لوله های بخار را مسدود نمایید.

(الف) چه عاملی باعث میشود که ورق شکل داده شده بصورت استوانه شکل خود را حفظ کند؟

(ب) حداکثر اعوجاج مجاز در استوانه جوشی یک دیگ چقدر است؟

(الف) کشیده شدن الیاف خارجی ورق تا فراسوی حد الاستیک آن.

(ب) یک درصد قطر متوسط.

الف) چرا فشار آزمایش هیدرواستاتیک برای یک دیگ، به ۵/۱ برابر بیشترین فشار کار مجاز، محدود شده است؟

(ب) فایده این آزمایش چیست؟

(ج) چرا در طول این آزمایش، یک حد بالا و یک حد پایین برای دمای آب تعیین کرده اند؟ این حدود کدام است؟

(الف) با بکار بردن فشار بیشتر، احتمال بوجود آمدن تغییر شکل دائم در ورق دیگ و صدمه دیدن آن وجود دارد.

(ب) این آزمایش، استحکام و بی درز بودن قطعات دیگ را به اثبات میرساند.

(ج) برای اینکه قطعات دیگ و آب، به طور تقریبی در یک دما باشند. این دما، نباید کمتر ازC ° ۲۰  باشد، تا به این وسیله، از عرق کردن دیگ (شبنم زدن بدنه دیگ) که ممکن است با هرگونه نشت ناشی از عیوب اشتباه شود، جلوگیری به عمل آید. همچنین، دمای آب نباید از °C ۵۰ تجاوز نماید، تا بررسی از نزدیک و لمس جوشها و اتصالات مشابه امکانپذیر باشد.

فشار کار مجاز یک کله گی مهارنشده نیم کروی با ساختمان جوشی ومشخصات زیر چقدر است؟

قطر داخلی،۴۸ اینچ، ضخامت ورق،  اینچ، بازدهی جوش، ۹۰٪، فولاد مصرفی، GR.C۲۸۵SA دما، F ° ۶۵۰، تنش مجاز  ۱۳۷۵۰، و فشار جانب مقعر کله گی اعمال میشود.

psi۳۰۹=P

کمترین ضخامت لازم برای یک کله گی تخت مهار نشده مدور که بطریق آهنگری، بصورت یکپارچه، بعنوان انتهای یک سر لوله شکل داده شده است، مطابق مقررات آیین نامه چه مقدار میباشد؟

قطر داخلی، in۲۲، فشار کاری، psi۱۵۰، تنش مجاز  ۱۱۰۰۰.

۱٫۲۷ln=T

الف) دو نکته مهم و قابل توجه در رابطه ا دریچه های آدم روی ایجاد شده توسط لبه دار کردن ورق کله گی در ناحیه سوراخ را نام ببرید.

(ب) در رابطه با اتصال لب به لب کله گی ها به پوسته توسط جوشکاری ذوبی، چرا دامنه دار بودن قسمت لبه دار شده، ترجیح داده میشود؟(منظور از دامنه، قسمت استوانه ای لبه کله گی میباشد).

(الف) لبه دریچه باید تا عمقی حداقل مساوی ۳ برابر ضخامت ورق، به داخل لبه دار شده و پهنای نشیمن مربوط به لایه آب بندی، نباید از اینچ کمتر باشد.

(ب) جهت جلوگیری از تمرکز تنش در زانوی قسمت لبه دار شده.

به هنگام شکل دادن ورق یک کله گی، نازک شدن ورق تاچه میزانی مجاز است؟

حداکثر تا ۱۰ درصد ضخامت ورق.

در آتشدان یک دیگ لکوموتیوی، مراکز پیچ های مهاری، در راستای افقی، به فاصله ۷ اینچ، و در راستای عمودی، بفاصله ۶ اینچ از یکدیگر واقع شده اند. این پیچ ها، بقطر۱ اینچ، و در هر اینچ از طول خود دارای ۱۲ دندانه V شکل میباشند.ضخامت ورق آتشدان،  اینچ است.در دو انتهای هر پیچ، سوراخ های خبرکن، بقطر  اینچ مته شده است (مساحت هر سوراخ، ۰۲۷۶/۰ اینچ مربع میباشد). اگر دما کمتر از  °F ۶۰۰، و فولاد ورق آتشدان، GR.C۲۸۵SA، با تنش مجاز  ۱۳۷۰۰ باشد، فشار کار مجاز چه مقدار است؟

فشار مجاز، ۱۶۵٫۶psiمیباشد.

قسمتی از صفحه – لوله یک دیگ، نیازمند مهار است. قطر صفحه – لوله، ۶۶ اینچ، فاصله بالاترین ردیف لوله ها تا پوسته (در راستای عمودی)، ۲۳ اینچ، و بعدd، یعنی فاصله شعاعی محیط مدور این قسمت از محیط درونی پوسته، ۳ اینچ میباشد. جهت مهار کردن، قرار است از ۱۲ مهار مورب تیغه ای با مقطع in   ×in  ۳، استفاده شود. هر یک از این مهار ها، توسط دو پرچ قطر  اینچ، به پوسته و صفحه – لوله متصل شده است. قطر سوراخهای ایجاد شده بر روی هر تیغه برای عبور پرچ ها،  اینچ میباشد. اگر برای  هر مهار ، نسبت   کوچکتر از ، و دما کمتر از F ° ۶۰۰، و فولاد مصرفی  GR.C۲۸۵SA با تنش مجاز  ۱۳۷۰۰ باشد، چه فشاری برای قسمت مهارشده صفحه- لوله، مجاز است؟

مساحت قسمت مهار شونده،  ۷۱۳ میباشد. برای به دست آوردن سطح مقطع مؤثر هرتیغه، باید قطر  هر سوراخ را از پهنای تیغه، کم نمود، و حاصل را در ضخامت تیغه ضرب نمود:

۱۵۶۲۵=(۵/۰)(۹۳۷۵/۰-۲۵/۳)=سطح مقطع مؤثر هر تیغه

در مورد مهارهای با مقطع مستطیلی، جهت بدست آوردن سطح مقطع قابل استفاده در محاسبات باید سطح مقطع مؤثر را بر ۲۵/۱ تقسیم نمود، بنابراین:

۹۲۴۸/۰=(۲۵/۱)÷(۱۵۶۲۵/۱)=A

)۱۳۷۰۰)(۹۲۴۸/۰)(۱۲)(۹/۰)=P۷۱۳

Psi۱۹۲=P

شعاع لازم برای زانوی یک کله گی (و مهارنشده)، با قطر دهانه ۴۸ اینچ، و ضخامت  اینچ، چقدر است؟

In ۸۸/۲=۰۶/۰×۴۸

چرا سطوح تخت یک دیگ مهار میشود؟

سطح تخت یک دیگ تحت فشار،  تمایل به کروی شدن دارد، در نتیجه، برای نگه داشتن آن در جای خود، از مهارها استفاده میشود.

سوراخ های خبرکن را چگونه باید در مهارها مته نمود؟

مهارهای تو پر به طول ۸ اینچ یا کمتر، باید در دو انتهای خود و در راستای محور، به سوراخکن های خبرکن به قطر  اینچ، مجهز باشند. این سوراخ ها باید تا عمقی حداقل بفاصله  اینچ از سطح پشت ورق مته شوند.

در دیگ های عمودی لوله دار، چرا گام(فاصله مرکز تا مرکز) پیچهای مهاری را از جانب داخل آتشدان، و نه از خارج پوسته اندازه میگیرند؟

برای آنکه، این ورق کوره است که بطور معمول به مهار کردن احتیاج دارد، و نه ورق پوسته. در نتیجه گام پیچ های مقاوم، از داخل کوره اندازگیری می شود.

بیشترین فشار مجاز برای کوره مهار نشده یک دیگ عمودی لوله دودی، بقطر خارجی ۲۰ اینچ، با دهانه (فاصله بین صفحات انتهایی متصل به کوره) ۲۵/۷۸ اینچ، و ضخامت  اینچ، چقدر است؟

۱۲۰<۵/۱۵۶==

بنابراین:

P=

که در آن:

۵/۰=t

In۲۵/۷۸=L

In۲۰=D

درنتیجه:

Psi۱/۱۷۴==P

کوره ساده یک دیگ دریایی اسکاتلندی، به طول ۹۶ اینچ، و قطر خارجی ۳۶ اینچ، در وسط طول خود دارای یک حلقه آدامسون است. جهت تحمل فشار psi۱۵۰، ضخامت ورق کوره باید چه مقدار باشد؟

۴۷۷/.

حداقل تجهیزات و متعلقات لازم برای بهره برداری ایمن از یک دیگ کدام است؟

فشارسنج و اتصالات مربوط به آزمایش، شیر ایمنی، شیر تخلیه، شیشه آب نما، شیرهای آب نما، شیر قطع جریان در خط بخار، و شیرهای قطع جریان و یکطرفه در خط آب تغذیه.

مهمترین دستگاه یک دیگ چیست؟

شیر ایمنی.

چه نوع شیر ایمنی باید بر روی دیگ نصب شود؟

نوع جهنده مستقیما بارگذاری شده با فنر مطابق آیین نامه ASME.

شیر ایمنی چگونه باید به دیگ متصل شود؟

بطور مستقیم به یک شیپوره مستقل، سر راه آن به دیگ، هیچ نوع شیری نباید قرار داشته باشد.چنانچه قطر آن از ۳ اینچ، یا فشار آن از psi ۱۵ تجاوز نماید، شیر باید دارای یک اتصال فلنج دار باشد.

بیشترین قطر شیرهای ایمنی باید چه مقدار باشد؟

آیین نامه دیگ های گرمایشی، ۴ اینچ را تصریح مینماید.

مقررات مربوط به شیرهای ایمنی واقع بر بخار داغکن و تخلیه کننده بخار آب با دمای بیشتر از °F ۴۵۰ چه نکاتی را تصریح مینماید.

اتصال این شیرها همواره باید از نوع فلنجی، و جنس آنها باید از فولاد یا فولاد آلیاژی مناسب برای دمای مربوطه باشد، فنر شیر باید در معرض هوا، و نه در معرض بخار آب پر دما قرار گیرد.

برای یک شیر ایمنی ۴ اینچی، حداقل اندازه شیپوره اینکه بطور مستقیم به آن اتصال می یابد، و همچنین لوله تخلیه کاربردی چیست؟

در هر مورد ۴ اینچ.

برای آزمایش چه وسیله اضافی بروی شیرهای ایمنی لازم است؟

یک اهرم بلند کننده.

منظور از پس جهش چیست؟

پس جهش عبارت است از مقدار افت فشار بخار بر حسب PSI، از حالت پرش شیر ایمنی تا بسته شدن شیر.

چه چیزی مقدار پس جهیدن را کنترل میکند؟

حلقه تنظیم پس جهش.

محفظه تخلیه چیست؟

محفظه تخلیه در یک شیر ایمنی، فضایی است که در هنگام بلند شدن اولیه شیر، مساحت قسمت زیرین دیسک شیر واقع در معرض فشار را افزایش میدهد. فشار عمل کننده بر مساحت افزایش یافته، منجر به جهش شیر، یا بلند شدن ثانویه میگردد.

برای سریع باز کردن شیرهای ایمنی، بجز اصل افزایش سطح در معرض فشار توسط محفظه تخلیه، دیگر از چه اصلی میتوان استفاده کرد؟

اصل عکس العمل.

چرا در شیر ایمنی برای باز کردن سریع شیر، از محفظه تخلیه یا اصل عکس العمل جریان استفاده میشود؟

بدون این تدابیر، بلند شدن و نشستن تدریجی شیر، نشیمنگاه شیر را توسط شیارش یا عمل سایشی جریان شدید بخار آب، بسرعت از بین می برد.

در چه زمانی به بیش از یک شیر ایمنی روی دیگ احتیاج است؟

اگر دیگ بیش از  ۵۰۰ سطح گرمایشی، یا (برای دیگ برقی) بیش از KW۵۰۰ توان ورودی داشته باشد.

کار ستون آب نما چیست؟

حذف تلاطم سطح آب در استوانه و شیشه آبنما، بطوریکه بتوان سطح آب را با دقتی بیشتر تعیین نمود.

برای اتصالات لوله ای یک سطون آبنما چه محلقاتی مجاز میباشند؟ چرا تعداد این محلقات محدود میباشد؟

فشار سنج، تنظیم کننده میراساز، تنظیم کننده آب تغذیه، تخلیه، سطح نما، یا اتصالات مشابهی که جریانی ناچیز از آنها عبور کند، هرگونه جریان قابل ملاحظه، باعث نشان دادن نادرست سطح آب میگردد.

شیشه آبنما در چه نقطه ای باید نصب شود؟

در نقطه ای از دیگ که براحتی قابل دیدن باشد، در ضمن پایینترین نقطه قابل دید آن باید حداقل ۲ اینچ بالاتر از پایینترین سطح ایمن آب در دیگ باشد.

(۱) شیرهای آب نما، یا شیرهای آزمایش چه میباشند؟ (۲) تعداد آنها چند است و در کجا باید قرار داده شوند؟

(۱) این شیرها برای نشان دادن سطح اب در دیگ بهنگام وارسی شیشه آبنما بکار میروند.(۲) در دیگ های نوع لکوموتیوی تا قطر ۳۶ اینچ یا در دیگهای آتشدان دار تا ۱ اسب بخار دیگ، به دو عدد از این شیرها احتیاج است. آنها باید در محدوده دید شیشه آبنما و با فاصله مساوی از هم قرار گیرند، چنانچه دو شیشه آبنما در سطح یکسان و حداقل بفاصله ۲ فوت از یکدیگر نصب شوند، به شیرها آبنما احتیاجی نیست.

کدام سه شرط، تعیین کننده وقوع واکنش شیمیایی مورد نیاز جهت سوختن میباشند؟

سه شرط عموما لازم، عبارت است از: (۱) متناسب بودن هوا و سوخت در مخلوط، (۲)اختلاط کامل سوخت و هوا در منطقه احتراق، آنچنانکه تمام ذرات سوخت دارای اکسیژن کافی باشند، (۳) ایجاد و ابقای دمای اشتعال.

چه سوختی دارای دو ارزش گرمایی است؟ علت این ویژگی چیست؟

سوخت های حاوی هیدرون، دارای یک ارزش گرمایی بالا، و یک ارزش گرمایی پایین میباشند. ارزش گرمایی بالا توسط یک گرما سنج تعیین میشود. از این مقدار، گرمای تلف شده توسط بخار آب حاصل از سوختن هیدروژن را باید کسر نمود تا ارزش گرمایی پایین به دست آید. در بیشتر محاسبات مهندسی، از ارزش گرمایی بالا استفاده  میشود.

در رابطه با احتراق سوخت در یک دیگ، هوای اولیه و ثانویه را تعریف نمایید.

هوای اولیه هوایی است که در جنب یا درون مشعل، با سوخت مخلوط میشود، این هوا، در حدود یک سوم کل هوای مورد نیاز احتراق کامل میباشد. هوای ثانویه، هوایی است که از اطراف مشعل یا از میان دریچه های واقع بر کف یا دیوارهای کوره، به درون آن وارد میشود تا جهت کامل شدن احتراق در کوره، هوای اضافی را فراهم آورد. هوای ثانویه، در حدود دو سوم کل هوای مورد نیاز احتراق میباشد.

اثر زیان آور حضور گوگرد در یک سوخت چیست؟

گوگرد سوخته شده، تولید گاز دی اکسید گوگرد،  مینماید. کسر ناچیزی از ، اکسید شده و تولید  مینماید. تشکیل در کوره دیگ ها، میتواند ناشی از فرایند های زیر باشد:

(۱) اکسید شدن  توسط اکسیژن مولکولی، (۲) اکسید شدن  در شعله توسط اکسیژن اتمی، (۳) اکسید شدن کاتالیزوری  .

آزمایش های متعدد در عمل، نشان داده است که وقوع فرایند سوم در مسیرهای جابه جایی، بطور عمده مسئول تشکیل  میباشد. این گاز با آب یا بخار آب، تشکیل اسید سولفوریک میدهد که برای لوله های قسمت های انتهائی مسیرگازهای احتراق، و قسمت های بهره رسان (آبگرمکن)، در دیگ های بزرگتر، خورنده میباشد.

نقطه شبنم یا دمای چگالش بخار اسید سولفریک در گازهای احتراق را باید در نظر داشت (بویژه برای سوخت های پر گوگرد)،  زیرا گازهای احتراق،‌ در طول حرکت خود در مسیر کوره، خنک شده و احتمال چگالش بخار اسید سولفوریک را بوجود میاورد، که باید از وقوع آن جلوگیری نمود.

قوانین جدید جلوگیری از آلودگی هوا، در مورد سوختهای پر گوگرد بسیار سختگیرانه می باشد، زیرا تشخیص داده شده است که گاز ، هوارا آلوده میسازد.

درصد مجاز گوگرد موجود در سوختها، به تدریج از حداکثر پیشین، (۴ درصد)، کاهش یافته و در آینده نزدیک، مقدار آن به یک درصد نیز خواهد رسید. در دیگ های نفت سوز، بویژه آنهاییکه بطور متناوب روشن و خاموش میشوند، گوگرد موجود در سوخت، باعث خوردگی لوله ها در طرف آتش میشود. پس از خاموش نمودن دیگ ، و در طول خنک شدن آن،  با بخار چگالیده، و نیز آب نشت نموده، ترکیب شده و با تشکیل یک محلول اسیدی خورنده، به لوله ها حمله میکند.

منظور از اختلاف فشار متعادل شده چیست؟

دیگی که هم از بادبزن دمشی، و هم از بادبزن مکشی استفاده مینماید را میتوان از نظر میزان هوای مصرفی و گازهای احتراق، آنچنان تنظیم نمود که فشار کوره، بطور تقریبی در مقدار یک اتمسفر ثابت بماند. این عمل باعث میشود که کنترل هوای نشت نموده از کوره، و در نتیجه کنترل نسبت سوخت به هوا در کوره، به نحو بهتری صورت پذیرد.

در صد هوای اضافی مورد استفاده جهت سوزاندن سوختهای مختلف رایج، چه مقدار است؟

برای زغال سنگ، بطور معمول ۵۰ درصد هوای اضافی مصرف می شود. برای سوختهای نفتی مایع، گاز یا زغال سنگ گرد شده، هوای اضافی، در محدوده ۱۰ تا ۳۰ درصد است.

قوانین فدرال مربوط به هوای پاکیزه، (در ایالات متحده آمریکا)، به دیگ ها تا چه ظرفیتی اعمال میشوند؟ پاره ای از مقررات و حدود مجاز را نام ببرید.

برای دیگ های سوزاننده سوختهای فسیلی، و با ظرفیت گرمایشی  ×۲۵۰ و بیشتر، موسسه حفاظت محیط زیست (موسسه ای در ایالات متحده آمریکا)، استانداردهای حداقلی را اعلام داشته است، لیکن در محدوده اعتبار این قوانین، برای ظرفیت های پائین تر از مقدار یاد شده نیز مقرراتی موجود میباشد که عدول از آنها، نقص جدی مخسوب میشود. پاره ای از این مقررات، بقرار زیر میباشند: (۱) ذرات منتشر شده، نباید از lb ۱/۰ برای هر یک میلیون Btu از انرژی ورودی تجاوز نماید، (۲) تیرگی های گازهای احتراق نباید از ۲۰ درصد تجاوز نماید، لیکن تیرگی تا میزان ۴۰ درصد، به شرط آنکه حداکثر بمدت ۱۰ دقیقه در یکساعت اتفاق افتد، مجاز است، و (۳) نشر دی اکسید گوگرد، به lb ۴/۱ برای هر میلیون Btu از انرژی آزاد شده، محدود شده است.

چه عواملی، بازدهی یک رسوب دهنده را تعیین میکند؟

مدت نگهداری گازهای احتراق، قدرت الکتریکی سیستم تخلیه رسوب دهنده، اندازه ذرات خاکستری معلق، و مقاومت گرد و غبار در مقابل جاری شدن.

سه نوع نخ مصنوعی مورد استفاده در صافی های بافتنی را نام ببرید.

عامل های محدود کننده در صافی های بافتنی یا جذب کننده ها ، فرسایش سریع، ناتوانی تحمل دماهای بالا، و خورده شدن توسط گازهای احتراق میباشند. پیشرفت الیاف مصنوعی نظیر پلی استر، اکریلیک و فایبر گلاس، کاربرد صافی های باتنی را بمیزانی وسیع گسترش داده است.

خوردگی کم دما در یک دیگ، به چه مفهومی است؟

خوردگی کم ما، زمانی اتفاق می افتد که گازهای احتراق، با سطوحی در دمای کمتر از نقطه شبنم بخارهای خورنده موجود در گاز احتراق، تماس می یابند. در صورتی که دمای آب تغذیه، بسیار کم باشد، منطقه کم دما، در ناحیه ورودی آب به گرمکن، بوجود می آید، انتهای سر هوا گرمکن نیز میتواند جزء مناطق کم دما باشد. نواحی کم دما در دیگ های نوع دریائی- اسکاتلندی، که بطور متناوب خاموش-روشن میشوند یا در طول مرحله پاکسازی کوره توسط دمیدن هوا نیز ممکن است پدید آیند. دماهای کم باعث میشود که گاز  با بخار آب، تشکیل بخار اسید سولفریک دهد. این فرآیند در محدوده دمایی ۲۰۰ یا C° ۵۰۰ صورت میگیرد. چگالش بخار اسید سولفوریک، تشکیل اسید سولفوریک مایع میدهد که برای فلز دیگ محلولی بسیار خورنده است.

درپوش قابل ذوب را توصیف نمایید.

این درپوش، غلافی رزوه دار از جنس برنج یا برنز با یک مغزی مخروطی شکل از جنس قلع تقریبا خالص است. در چاره های از دیگ های کم فشار یا فشار متوسط، این درپوش در پایین ترین سطح ایمن آب نصب میشود، بگونه ای که انتهای کوچک مغزی مخروطی شکل آن هم معرض اولین گذرهای ناشی از احتراق قرار گیرد.اگر سطح آب به ارتفاعی خطرناک برسد، مغزی درپوش به علت طرح خاص آن ذوب گشته، و بخارهای خروجی، یک سیستم صوتی اعلام خطر را به صدا در می آورد.

در چه نوع دیگ و به چه دلیل دربهای مربوط به آتشکاری دیگ را باید به چفت های خود قفل شونده تجهیز نمود؟

در دیگ های لوله آبی، و به منظور جلوگیری از باز شدن سریع درب، که ناشی از ایجاد فشار مثبت در کوره بهنگام ترکیدگی لوله ها، انفجار گازهای احتراق، و غیره می باشد.

در خطوط فشارسنج در کجا و به چه دلیل به سیفون احتیاج است؟

این وسیله از یک چنبره یا شترگلو در لوله منتهی به فشارسنج، برای گیرانداختن بخار چگالیده و جلوگیری از ورود بخار آب به لوله بوردون تشکیل شده است.این وسیله از قرار گرفتن لوله، فنرها و دیگر قطعات حساس فشارسنج، در معرض بخار پر دما جلوگیری مینماید.

اختلاف اصولی بین یک گرمکن آب تغذیه باز و بسته چیست؟

گرمکن باز، بخار کم فشار را در تماس مستقیم با آب قرار داده، و در فشار اتمسفر یا کمی بالاتر از آن کار میکند. گرمکن آب تغذیه بسته عبارتست از یک پوسته و تعدادی لوله که تماس غیر مستقیم را بین بخار و آب برقرار میسازد. این گرمکن میتواند در فشارهای بالا نیز کار کند.

چه اختلاف عمده ای بین کارکرد یک گرمکن هواگیر و یک گرمکن باز وجود دارد؟

گرمکن باز، موجودی اکسیژن آب تغذیه را توسط گرمایش آن تا حدود ° F ۲۱۲  کاهش داده و فشار آن تقریبا فشاراتمسفر باشد. گرمکن نوع هواگیر، در عمل تمام اکسیژن محلول در آب را با گرمایش آب تغذیه توسط بخار در فشار psi۳۰ یا بیشتر، از آب جدا میکند. پوسته این گرمکن، از طریق یک تلمبه خلاء و به وسیله یک چگالنده به بیرون متصل میشود.

نصب چه تجهیزاتی را به روی یک آب گرمکن توصیه مینمایید؟

فشارسنج، شیر کاهش فشار، شیر تخلیه، دماسنج های آب ورودی و خروجی، ثبت کننده ها یا نشان دهنده های دمای هوای ورودی و گازهای خروجی.

رسوبات معمولی چگونه از لوله های تبخیر کننده جدا میشوند؟

بوسیله پوست اندازی، ناشی انبساط و انقباض اجباری لوله ها.

مزایا و اشکالات تلمبه های آب تغذیه که با موتور یا بخار آب بحرکت در می آیند چه هستند؟

تلمبه موتوری، مقدار لوله کشی های بخار را کاهش میدهد. بطور معمول در حالتی که سیستم گرمکن آب تغذیه، بخار مصرفی را از توربین اصلی میگیرد، این نوع تلمبه ترجیح داده میشود. تلمبه ای که با بخار به حرکت در می آید بر خلاف تلمبه های موتوری، تحت تاثیر قطع جریان در مدارهای برقی واقع نمیشوند، بطور معمول برای یک چنین وضعیت اضطراری، حداقل یک تلمبه آب خروجی از سیستم این تلمبه ها را میتوان به یک گرمکن آب تغذیه متصل نمود.

در حالتی که یک تزریق کننده از بخار آب در فشاری برابر فشار دیگ استفاده میکند، به چه نحو آب را در مقابل فشار دیگ بداخل آن وارد میکند؟

بعلت کم شدن مساحت مقطع شیپوره، سرعت مخلوط آب و بخار آب افزایش یافته و مخلوط، قطرات آب را با خود حمل مینماید بطوری که نیروی حاصل از حرکت آنها باعث جریان یافتن آب به دیگ میشود.

تله بخار چیست؟ و حضور آن در چه محلی از تاسیسات دیگ انتظار میرود؟

تله بخار وسیله ای برای جدا نمودن بخارهای چگالیده از فضای بخار، و به حداقل رساندن تلفات بخار میباشد. تله بخار بطور معمول در روی جداسازهای مربوط به خطوط بخار بکار میرود.

کار شیر فشارشکن یا تنظیم فشار چیست؟ در کجا میتوان یکی از آنها را یافت؟

این شیر برای کاهش یک فشار معین، به یک فشار موردنظر کمتر و ثابت بکار میرود. بعنوان مثال، در نظر است که از یک خط بخار که در فشار psi۴۰۰، برای تولید نیرو مورد بهره برداری است، یک خط انشعابی برای یک گرمکن با فشار طراحی psi۷۵ گرفته شود. در روی چنین خطی باید یک شیر فشار شکن نصب شود، و برای حفظ فشار گرمکن در یک محدوده از پیش تعیین شده، تنظیم گردد.

وظیفه بادبزن های دمشی و مکشی چیست؟

بادبزن های دمشی هوارا به فضای احتراق میدمد. بادبزن مکشی گازها و محصولات احتراق را مکیده و آنرا به قست پایین دودکش می راند.

جهت حفظ ایمنی، نصب چه دستگاهی بین بادبزن های دمشی و مکشی ضروری است؟

یک دستگاه رابط، بطوری که بادبزن دمشی با خاموش شدن بادبزن مکشی نتواند به کار افتد، در غیر این صورت، شعله از درب ها و دریچه های دید به بیرون زبانه میکشد.

استفاده از شیرهای قطع، در خطوط اتصالی بین دیگ و ستون آبنما، در چه صورت مجاز میباشند؟

در صورتی که این شیرها از نوع یوغ دار و برون پیچ با ساقه برخیزنده، یا سماوری یا راه مستقیم که وضعیت باز یا بسته بودن آنها بسادگی قابل تشخیص است، باشند. این شیرها باید قفل و لاک و مهر شوند.

به چه دلیل در روی خط آب تغذیه، شیرهای یک طرفه لازم میباشند؟

بخاطر اینکه فشار داخل داخل دیگ در مورد گسیختن لوله کشی، آب را بعقب نراند. نصب این شیر به کار تلمبه تغذیه یا تزریق کننده کمک مینماید.

حداقل و حداکثر اندازه مجاز برای شیرهای تخلیه یا اتصالات مربوطه به چه میباشند؟

حداقل یک اینچ، حداکثر ۱/۲ ۲ اینچ، مگر برای دیگ های باسطح گرمایشی ۱۰۰ فوت مربع یا کمتر، که برای آنها حداقل اندازه  ۳/۴اینچ میباشد.

منحرف کننده چیست؟ و به چه منظور بروی درب های انفجار نصب میشود؟

منحرف کننده، صفحه ای فلزی است که در روکاری دیگ در جلوی درب های انفجار قرار دارد، جلوگیری نماید.

چه نیرویی تله های سطلی را به کار می اندازد؟

نیروی ثقل.

سطل یا شناور تله ها از چه موادی ساخته میشوند؟

فلز مقاوم در برابر خوردگی.

چرا تله برگشتی بعداز هر تخلیه باید به فضای آزاد مرتبط گردد؟

چون فشار درون بدنه تله، بالاتر از فشار بخار آب چگالیده در خط برگشت میباشد، اگر تله به فضای آزاد مرتبط نگردد، شیر یکطرفه برگشت، بسته خواهد ماند. با مرتبط کردن تله به فضای آزاد، بخار آب چگالیده در خطوط برگشت، میتواند آزادانه به تله وارد شود و با کج کردن شناور آن، و باز کردن خروجی تله، شیر یکطرفه برگشت را دوباره مسدود نماید.

 (الف)یک خلاء سنج بر حسب چه وتحدی مدرج میشود؟

(ب) چه رابطه ای بین این واحد و psi وجود دارد؟

(الف) بر حسب اینچ جیوه خلاء.

(ب) هر اینچ جیوه خلاء، psi ۴۹/۰ پایینتراز فشار اتمسفر میباشد. (در سطح دریا فشار برابر است با psi ۷/۱۴).

فشارسنج مرکب چیست؟

این فشارسنج، در یک طرف خط صفر، فشار مثبت را بر حسب psi نشان میدهد و در طرف دیگر، فشار منفی (خلاء) را بر حسب اینچ جیوه.

در نصب یک خط بخار، که بخار آب را به فاصله ای قابل ملاحظه از دیگ انتقال میدهد، چهار موضوعی را که باید در نظر در نظر گرفته شوند نام ببرید؟

موضوع های عایق کاری، تکیه گاه، انبساط ، و تخلیه.

دو دستگاه ضروری را که در طرف کم فشار شیر تنظیم کننده به کار میروند، نام برده و در مورد آنها توضیح دهید؟

جهت حفاظت دستگاه های کم فشار در مقابل فشار زیادی که ممکن است بخاطر خرابی تنظیم کننده پیش آید، مورد احتیاج است.

یک دیگ ساخته شده مطابق آیین نامه ASME، دارای  ۶۵۰ سطح گرمایشی میباشد. شیر ایمنی این دیگ برای فشار psi ۱۰۰ تنظیم شده است. برای تغذیه دیگ از دو سیستم، یعنی آب شهر با فشار psi ۱۱۰ و تلمبه استفاده میشود.لازم است که دیگ در فشار psi۱۵۰ مورد بهره برداری قرار گیرد. شما چه کارهایی را توصیه مینمایید و چرا؟

فنر جدیدی برای شیر ایمنی توصیه میشود.یک وسیله اضافی برای وارد کردن آب به دیگ(تلمبه یا تزریق کننده) لازم است، زیرا فشار آب شهر در  psi۱۱۰ قرار داشته و برای وارد کردن آب تغذیه به دیگ کافی نیست. اتصالات برای فشار psi۱۵۰ مناسب باشند. بهنگام فزونی گرفتن فشار از psi ۱۰۰، به دو شیر تخلیه احتیاج است. فشارسنج باید تا حدود psi۲۵۰ مندرج شده باشد.

در دیگی که در فشار psi۶۵ کار میکند، کوچکترین اندازه اتصالات تغذیه و تخلیه، در صورتی که فشار تنظیم شیر ایمنی psi۹۰ باشد، چیست؟

برای تغذیه ۱/۲اینچ، برای تخلیه ۳/۴ اینچ.

تحت چه شرایطی آیین نامه، نصب شیرهای قطع یا شیرهای سماوری در روی اتصالات مربوط به ستون آبنما را مجاز میداند؟

به شرطی که این شیرها، از نوع کشوئی یوغ دار برون پیچ باشد یا از نوع سماوری که دسته آن بطور دائم به خود شیر متصل است و نیز بهنگام باز بودن، امتداد آن در جهت جریان قرار گیرد.

 (الف) حداقل و حداکثر مقدار˝پس جهیدن˝ مجاز در یک شیر ایمنی چه مقدار میباشد؟

(ب)در موقع لزوم این مقدار چگونه میزان میشود؟

(ج) تلرانس مثبت یا منفی مجاز برای فشار باز شدن یک شیر ایمنی با فشار تنظیم psi۱۵۰ چیست؟

(الف) حداقل مقدار آن نباید از psi۲ و حداکثر مقدار آن از ۹۶ در صد فشار تنظیم شیر کمتر باشد.

(ب)تنها توسط سازنده یا نماینده سازنده.

(ج) ±۳ درصد.

دامنه مجازز تنظیم فنر شیر ایمنی که مطابق آئین نامه ASME در فشارهای (الف) psi۲۹۰ و (ب) psi ۱۹۰ تنظیم شده از چه میباشد؟

(الف) ±۵ درصد، (ب) ±۱۰ درصد.

چرا شیر ایمنی نباید بر روی شیپوره مربوط به خط اصلی بخار قرار گیرد؟

زیرا یک اختلاف فشار (بعلت جریان بخار در لوله ) بین فشار دیگ و فشار زیر نشیمن گاه شیر ایمنی وجود خواهد داشت. همچنین جریان بخار در لوله باعث میشود که شیر بطور مداوم بازو بسته شده و به نشیمن کاه و دیسک آن صدمه وارد نماید. چنانچه دیگ دارای لوله خشک کن (محفظه ای در داخل استوانه بخار و سر راه بخار آب خروجی، جهت گرفتن قطعات آب از بخار) باشد. احتمال انسداد این لوله زیاد است و در نتیجه شیر میتواند در موقع افزایش فشار عمل کند. در خط بخار بین شیر ایمنی و دیگ میتوان یک شیر قطع ریان قرار داد.

خطا و بازدهی حجمی تلمبه چیست؟

خطای تلمبه اختلاف بین تخلیه نظری(تئوری) و تخلیه واقعی تلمبه است، که بطور معمول بر حسب درصدی از تخلیه نظری بیان میشود. مقدار خطا، بین ۳ تا ۱۵ درصد متغیر است. بازدهی حجمی یک تلمبه پیستونی عبارت است از نسبت حجم آب فرستاده شده در عمل به مقدار تخلیه نظری تلمبه.

به چه علت ستون آبنما به شیر تخلیه احتیاج دارد؟ و به چه دلیل حداقل قطر آن باید  اینچ باشد؟

برای تخلیه رسوبات ته نشین شده در آن امکان انسداد اتصال پایینی وجود دارد که منجر به غلط نشان دادن سطح آب میگردد، اندازه های کوچکتر براحتی توسط مواد ته نشین شده مسدود میشوند.

به چه دلیلی شیر تخلیه ستون آبنما از نوع کروی نیست؟

بعلت اینکه مانع یا حفره موجود در این نوع شیر، یک تله طبیعی برای گیر انداختن مواد ته نشین شونده یا رسوب، تشکیل میدهد.

سه کار عمده یک شیر تخلیه

تخلیه گل و لای و رسوب لزج، کنترل غلظت آب دیگ، و کنترل اضطراری بهنگام بالا بودن  غیر عادی سطح آب.

زانوهای خط تخلیه بین شیر و دیگ، کدامیک از جنس های چدن یا فولاد انتخاب میشوند

تا فشار psi۵۰۰، چدن مجاز میباشد. برای فشارهای بالاتر، فولاد مقرر شده است. برای کلیه فشارهای بیشتر از psig۱۵، فولاد ترجیح داده میشود

کار اکثر فشارسنج ها بر چه اساسی است

بر اساس حرکت لوله بوردون. لوله بوردون یک لوله خمیده است که بهنگام قرار گرفتن تحت فشار داخلی، تمایل به حذف خمیدگی و راست شدن دارد.

 در دیگ های عمودی لوله دار، چرا گام(فاصله مرکز تا مرکز) پیچهای مهاری را از جانب داخل آتشدان، و نه از خارج پوسته اندازه میگیرند

برای آنکه، این ورق کوره است که بطور معمول به مهار کردن احتیاج دارد، و نه ورق پوسته. در نتیجه گام پیچ های مقاوم، از داخل کوره اندازگیری می شود.

بیشترین فشار مجاز برای کوره مهار نشده یک دیگ عمودی لوله دودی، بقطر خارجی ۲۰ اینچ، با دهانه (فاصله بین صفحات انتهایی متصل به کوره) ۲۵/۷۸ اینچ، و ضخامت  اینچ، چقدر است؟

۱۲۰<۵/۱۵۶==

کوره ساده یک دیگ دریایی اسکاتلندی، به طول ۹۶ اینچ، و قطر خارجی ۳۶ اینچ، در وسط طول خود دارای یک حلقه آدامسون است. جهت تحمل فشار psi۱۵۰، ضخامت ورق کوره باید چه مقدار باشد؟

In/477=t

سه روش تقویت کوره، جهت مقاومت در مقابل فرو ریختن را نام ببرید.

در دیگ های عمودی لوله دار،توسط پیچهای مهاری،در کوره های افقی، توسط استفاده از حلقه آدامسون و چین دار کردن کوره.

حلقه ادامسون چیست؟ و در کجا و برای چه منظوری استفاده میشود

حلقه آدامسون، نوعی اتصال لبه دار، واقع بین دو یا چند قطعه از کوره های ساده می باشد.ممکن است فقط از یک حلقه در وسط کوره، یا چندین حلقه بفاصله حداقل ۸ اینچ از یکدیگر، در طول کوره استفاده نمود. این حلقه، بعنوان یک تقویت کننده عمل کرده  و جهت مقابله با فرو ریختن، به کوره استحکام می بخشد. حلقه بین قسمت های لبه دار، نیز بعنوان یک پرکنند، جهت درزگیری عمل می نماید.

یک دیگ باغ دمای زیاد، lb۵۰۰۰۰ وزن دارد، و توسط تیرهای حمال واقع بر چند ستون، نگاه داشته میشود. دیگ در چهار نقطه، دارای اتصالات مناسب جهت اتصال به قلاب های U شکل میباشد. این قلاب ها، به همراه مهره و واشرهای مربوطه عرضه میشوند. دیگ، توسط این چهار قلاب، به تیرهای حمال آویزان است. تنش مجاز این قلاب ها،  میباشد. قطر این قلاب ها در ضعیفترین مقطع چقدر است؟

هر قلاب باید باری معادل lb۵۰۰۰۰ تقسیم بر ۴، یعنی lb ۱۲۵۰۰ را تحمل نماید. مساحت مورد نیاز برای مقطع قلاب، ۱۲۵۰۰، تقسیم بر ۶۰۰۰، یعنی  ۰۸۳/۲ میباشد. قطر قلاب مورد نیاز، جذر حاصل تقسیم ۰۸۳/۲ بر ۷۸۵۴/۰، یعنی in ۶۳/۱ میباشد. در نتیجه، قطر قلاب باید ۱ اینچ باشد.

چه کسی مسئول برقراری و حفظ سیستم کنترل کیفیت برای دیگهای نیرو، مورد استفاده در ساختمانها میباشد

سازنده دیگ یا مونتاژکاری که مجوز تأیید شده از جانب ASME را دارا بوده و یا در حال گرفتن آن میباشد.

بطور اختصار توضیح دهید که سازنده، چه اطلاعاتی را باید در پرونده کنترل کیفیت نگهداری نماید.

یک پرونده، بطور کلی باید حاوی مطالب زیر باشد:

 1. نسخه ای از نقشه های مخزن در حال ساخت یا سوار شدن،
 2.  محاسبات، جهت اثبات اینکه مقررات آیین نامه، در رابطه با ضخامت ها، مواد، و موارد مشابه، برآورده گشته است،
 3.  هویت مواد مصرفی، شامل ابعاد، و کیفیتی که برآوردن آن، از کارخانه سازنده فولاد یا تامین کنندگان دیگر، خواسته شده است،
 4. بازرسی انجام شده بر روی مواد و ساخت، در طول ساخت و موارد معین شده،
 5. مدارکی دال بر صلاحیت افراد مجری آزمایش های غیر مخرب،
 6. مدارکی دال بر صلاحیت افراد مجری جوشکاری ها،
 7. مدارک مربوط به ازمایشهای غیر مخرب، از جمله فیلم های پرتونگاری و سایر مدارک،
 8. تعمیرات صورت گرفته، آزمایش هیدرواستاتیکی انجام یافته، و پرونده ای از اوراق اطلاعاتی دیگ یا مخزن تحت فشار.

الف) چه کسی مسئول نگهداری پرونده یک مخزن ساخته شده مطابق با آیین نامه ASME میباشد؟

(ب)این مدارک برای چه مدتی باید نگهداشته شود؟

(الف) سازنده یا مونتاژ کار دارای مجوز، تایید شده از جانب ASME، مخازن هسته ای، از این قانون مستثنی می باشد. در مورد اینگونه مخازن، مطابق قوانین کمیسیون تنظیمی هسته ای (در ایالات متحده امریکا) و مقررات آیین نامه ASME، مالک تاسیسات هسته ای مسئول نگهداری این پرونده ها میباشد.

(ب) مطابق بخش اول آیین نامه ASME بمدت ۵ سال.