04134329357

سوالات متداول دیگ بخار

سوالات متداول دیگ بخار

دیگ بخار عبارتند از یک مخزن بسته تحت فشار که در آن سیال برای استفاده در خارج از آن توسط اعمال مستقیم گرمای ناشی از احتراق سوخت ( جامد، مایع، گاز) و یا انرژی برقی یا هسته ای گرما میبیند و تولید بخار می کند.

دیگ بخار پر فشار، بخار آب با فشار بالاتر از 15psi تولید می کند.

دیگ بخار پر فشاری که قطر داخلی پوسته برابر 16 اینچ حجم ناخالص دیگ بخار بجز عایق کاری و پوشش خارجی 5 فوت مکعب و فشار 100 psig.