04134329357

سرویس و نگهداری دیگ بخار

نحوه سرویس و نگهداری دیگ بخار

سرویس و نگهداری دیگهای بخار توسط اپراتور تاسیسات و یا مهندس تاسیسات که عمدتاً زیر نظر مدیر فنی مجموعه فعالیت می نماید، انجام میشود.

اپراتور بخش نگهداری و سرویس دیگ های بخار باید دوره های لازم را زیر نظر مراجع ذیصلاح گذرانده و تجربه کافی را در این زمینه داشته باشد.

اپراتور باید دیگها را در زمانهای مختلف چک کرده و تمام وقایع را ثبت نماید و سرویسهای روزانه و هفتگی و ماهانه را نیز انجام دهد.

به همان اندازه که ساخت دیگ بخار حائز اهمیت می باشد به همان نسبت نگهداری و سرویس های به موقع و رفع مشکلات دیگ اهمیت به سزایی دارد.

بخش های حساس دیگ بخار ماننده سوپاپ اطمینان و نشانگرهای سطح آب و کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و سستی اپراتور در رسیدگی صحیح به این موارد در مرحله اول احتمال خطرات جانی و در مرحله دوم خسارات مالی را برای کارفرمایان خواهد داشت.

در دیگ بخار می بایستی بخار با سرعت ازشیشه ها عبور نماید ۲۰-۱۵ ثانیه بخار خارج شود. شیر تخلیه آب نما را بسته و شیر ورودی آن را باز کنید. آب باید به سرعت وارد شیشه آب نما شود. در صورتی که این عمل به کندی انجام گیرد یکی از مجراها مسدود خواهد شد بایستی فورا این ایراد بر طرف شود سپس شیر تخلیه دیگ بخار را باز کرده و اجازه دهید تخلیه برای مدت چند ثانیه انجام شود که در صورت کثیف بودن شیشه بازدید شعله درقسمت عقب دیگ می بایست تمیز شود سپس شعله بصورت کم و زیاد بازدید شود و مشعل هر روز بایستی تمیز شود.

سرویسهای هفتگی در دیگ بخار

 1.  مشعل روشن بوده ، کلید پمپ تغذیه آب را بر روی حالت خاموش قرار دهید وبگذارید در اثر تبخیر، سطح آب پایین بیاید تا به علامت کم آبی روی شیشه آب نما برسد در این وضعیت، باید مشعل خاموش شده و چراغ مربوط به سطح آب کم (low water level) روشن و زنگ خطر شروع به کار نماید. توسط کلید مربوطه زنگ را قطع و اجازه دهید آنقدر بخار خارج گردد تا به سطح آب خیلی کم (Extra) برسد. در این لحظه چراغ مربوط به سطح آب خیلی کم روشن شده و آژیر شروع به کار می کند. صدای آژیر را توسط کلیه مربوطه قطع و پس از اینکه مراحل به خوبی کنترل شد پمپ تغذیه آب را روشن و آبگیری را کامل کرده ومشعل را روشن نمایید. این مراحل جهت اطمینان از عملکرد سیستم کنترل آب انجام می شود. دیگ نمی بایست مدت زیادی در حالت کم آبی بسیار (Extra low water level) باقی بماند.
 2. تجهیزات هشدار دهنده دیگ از مانند زنگها و لامپها را کنترل نمایید.
 3. صافی پمپ تغذیه را بررسی نماییدو در صورت نیاز آنرا تمیزکاری کنید.
 4. مشعل را کنترل کنید و وقتی که مشعل در حال کار است چشم الکتریکی را از جای خود خارج نماییددر این حالت شعله باید بلافاصله قطع و چراغ اخطار روشن شود و آژیر شروع کار کند. بدین ترتیب مدار کنترل شعله بررسی شود و چشم الکتریکی را تمیز کنید
 5. الکترودهای جرقه زن و فنجانک سوخت را در صورت مشاهده رسوب تمیز نمایید.
 6. دمپر هوا و سوخت را کنترل نمایید.

سرویس های ماهانه دیگ بخار  

 1. یاطاقانهای پروانه دمنده را گریسکاری کنید.
 2. موتورهای الکتریکی را طبق دستورالعمل کارخانه سازنده روغن کاری نمایید.
 3. پمپ تغذیه را از نظر نشت و یا ایجاد سرو صدا بررسی کنید.
 4. صافی سوخت را بازدید کرده ودر صورت نیاز با گازوئیل شستشو نمایید.
 5. صافی پمپ آب را باز کرده و درصورت لزوم رسوبها و گرفتگی احتمالی آنرا رفع و صافی را کاملاً تمیز نمایید.
 6. کلیه اتصالات و شیرها را از نظر نشت کنترل کرده و درصورت اشکال آنهارا رفع نمایید.

سرویس های فصلی دیگ بخار

 1. ضخامت سنجی قسمتهای مختلف دیگ از جمله شبکه ها – کوره و بدنه
 2. مشعل را تمیز نموده و از نظر نشت کنترل شود.
 3. لوله های قسمتهای پاسهای ۲ و ۳ را توسط برس مخصوص تمیز شود.
 4. بازدید کلیه دیچه ها منجمله دریچه های آدم رو و دست رو و بررسی از لحاظ خوردگی و رسوب گرفتگی