04134329357

سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی

سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی

سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی به عنوان یک روش غیر شیمیایی و بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودنی به آب و سازگاری با محیط زیست با خواص بسیار مفید برای صنایع مختلف منهای استفاده در دیگهای بخار و آبگرم همواره به عنوان جایگزین مناسب برای روش های پیشین مطرح است.

سختی گیری مغناطیسی

سختی گیری مغناطیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

در شکل فوق آب سخت قبل و بعد از سختی گیر الکترونیکی نشان داده شده است. شکل و اندازه بلورهای کربنات کلسیم تغییر فاحشی پیدا کرده است.

نحوه عملکرد

در سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی یک میدان الکترومغناطیسی پیچیده و کمپلکس با فرکانس متغیر ۱ کیلوهرتز تا ۲۰ کیلوهرتز و سیکل تغییرات زمانی ۱۰ تا ۳۰ بار در ثانیه و ملهم از قانون آمپر و قانون القایی فارادی بر روی یونهای املاح رسوب گذار اعمال شده و آنها را از حالت یونی خارج کرده و به شکل مولکولی تبدیل می کند.

تبدیل کریستال یونی که رسوب سخت و چسبنده از خود بجای میگذارد به کریستال مولکولی که نرم و غیر چسبنده می باشد.

مولکولهای حاصله به یکدیگر ملحق شده (برف دانه) و در آب به صورت شناور باقی میمانند و بدین شکل نه تنها رسوب گذاری املاح متوقف می گردد بلکه امکان حذف املاح معلق توسط فیلترهای نسبتاً ساده میکرونی امکان پذیر خواهد بود.

از سویی نیز با آزاد شدن مولکولهای آب درگیر در هیدراتاسیون املاح رسوب گذار کاهش بیش از ۱۰ درصدی کشش سطحی آب افزایش حلالیت، رسوبات پیشین نیز از جداره ها آزاد شده و در آب حل خواهد شد.

در رسوب زدایی مغناطیسی میدان اعمال شده بر جریان آب عبوری یک میدان مغناطیسی متواتر و قوی حاصل از گونه ای از آهن رباهای خاص بوده که نتایجی مشابه با رسوب زدایی الکترومغناطیسی را در پی دارد.

چون آهن ربا های دائمی انرژی مغناطیسی ثابتی دارند برای تاثیر گذاری مطلوب باید تحت شرایط ویژه ای کار کنند برای مثال در قطر لوله، دبی یا نرخ جریان آب و میزان سختی آب هر یک مقادیر ویژه و معینی را داشته باشند. در غیر این صورت دستگاه ممکن است درست کار نکند.

به دلیل وجود میدان مذکور حداکثر دبی آب عبوری و حداقل سرعت آن جهت نیل به فرکانس مورد نیاز باید مد نظر قرار گیرد. ضمناً به دلیل شکل و نتوری مانند رسوب زداهای مغناطیسی، افت فشار جریان عبوری ناچیز و قابل اغماض می باشد.

رسوب زدایی الکترومغناطیسی دارای معایب و مزایایی می باشد که از جمله مزازای رسوب زدایی الکترومغناطیسی عبارتند از:

 1. از بین بردن رسوبات قبلی
 2. کاهش چشمگیر خوردگی
 3. صرفه جویی در هزینه مواد شیمیایی
 4. عدم آلوده سازی محیط زیست
 5. عدم تغییر در خواص آشامیدنی آب
 6. عدم نیاز به کنترل مکرر
 7. دارا بودن راندمان بالا
 8. امکان استفاده در سایزهای بالا
 9. عدم وابستگی به دبی و سرعت جریان عبوری آب
 10. عدم نیاز به تعمیر و نگهداری
 11. بازدهی طولانی مدت