04134329357

ساخت دیگ گرمایش

ساخت دیگ گرمایش

ساخت دیگ گرمایش بر اساس نقشه، طرح، محاسبات و مشخصات ساخته می شود

ساخت دیگ گرمایش ممکن است کاملاً در کارگاه سازنده یا بخشی از آن در محل ساخته شود

ساخت دیگ گرمایش با روش جوشکاری یا لحیم کاری بر اساس مقررات آیین نامه ASME بخش ۹،دیگ و ظروف مقررات جوشکاری و لحیم کاری صورت می گیرد.

مقتضیات مواد

موادی که در اثر فشار در معرض تنش قرار می گیرند باید از مشخصات آیین نامه ASME انتخاب شوند

  • مقدار تنش :  از حداکثر تنش مواد برای محاسبه طراحی دیگ استفاده می شود.
  • حداقل ضخامت: حداقل ضخامت برای کلیه قطعات فشار محاسبه می شود تا معلوم شود که مواد می توانند فشار طراحی را تحمل کنند.

۱- صفحات آهنی : حداقل ضخامت هر صفحه آهنی تحت فشار باید (۶MM) 1/4 IN باشد.اگر از لوله به جای صفحه استفاده شود ضخامت آن نیز (۶MM) 1/4 INباید باشد

۲- صفحات غیر آهنی : حداقل ضخامت هر صفحه غیر آهنی تحت فشار برای آلیاژ مس-آدمیرال باید (۳٫۲MM)  ۱/۸ IN باشد. و برای مس و نیکل (۲٫۴MM)  ۳/۳۲ IN باشد.

ساخت دیگ گرمایش

شکل دادن صفحات:

صفحات در درزهای طولی پوسته های دیگ شکل داده می شوند. دو سر صفحات با پرس و نه با چکش کاری شکل داده می شوند.

فلزات پایه قبل از جوشکاری می بایست با ماشین کاری، برش حرارتی، تراشکاری، سنگ زنی و یا ترکیبی آز آنها آماده شوند و در صورت استفاده از برش حرارتی نباید خواص مکانیکی و متالوژیکی فلز پایه از بین برود.

سطوح ریخته قبل از جوشکاری باید تراشکاری، ماشینکاری و سنگ زنی شوند و سطوح بایستی عاری از هر گونه شوره، زنگ زدگی، روغن، گریس و یا سایر مواد خارجی باشند.

برای نگه داشتن قطعات بایستی از میله، جک، گیره و یا خال جوش استفاده کرد و رواداری باید رعایت شود.

یک استوانه یا پوسته ای که در معرض فشار داخلی است باید در هر مقطع در حد ۱ درصد میانگین قطر دایره ای باشد

از روشهای مناسب مانند بازگرمایش، باز نورد، باز شکل دهی می توان برای دایره ای کردن یک استوانه دارای انحراف استفاده نمود

درزهای لب به لب جوشکاری شده باید دارای نفوذ و گداز کامل باشد. جوشکاری بخار طولی توسط ماشین جوش برق زیر پودری برای ایجاد جوش نفوذ کامل در دو طرف سطح داخلی و خارجی پوسته انجام میگیرد.

در صورتی که جوش بدون دندانه، شیار، هم پوشانی، ستون برجسته یا دره باشد میتوان سطح جوش را همانطور رها کرد.

در جوش زاویه، نفوذ کافی در فلز پایه در ریشه جوش حاصل می شود. ضخامت فلز پایه نباید بر اثر فرآیند جوشکاری کاهش یابد.

دو نوع جوش زایده ای وجود دارد: جوش زایده ای برقی – جوش زایده ای مقاومتی

تمامی جوشکاران بایستی دارای جواز باشند و سازنده دیگ بایستی از افراد زبده و کاربلد در روند ساخت دیگ گرمایش استفاده نماید.

معایب جوشکاری :

معایب جوشکاری شامل ترک، سوراخ، جوش ناقص و غیره که طی آزمون های نشتی مشخص می شوند باید تعمیر نمود.

گاهی لازم است قطعات غیر فشار پس از آزمون هیدرواستاتیک نهایی به قطعات فشار جوش داده شوند و در صورتی که قطعات غیر فشار، غیر از پین های اتصال عایق، پس از آزمون هیدرواستاتیک به قطعات فشار جوش داده می شوند که باید موارد زیر رعایت شوند.