04134329357

سئوالات متداول در خصوص دیگ های بخار و آبگرم

سئوالات متداول در خصوص دیگ های بخار و آبگرم

سئوالات متداول در خصوص دیگ بخار های بخار و آبگرم بصورت زیر می باشد.

دیگ بخار چیست؟

دیگ بخار عبارتند از یک مخزن بسته تحت فشار که در آن سیال برای استفاده در خارج از آن توسط اعمال مستقیم گرمای ناشی از احتراق سوخت ( جامد، مایع، گاز) و یا انرژی برقی یا هسته ای گرما میبیند و تولید بخار می کند.

دیگ بخار پر فشار چیست؟

دیگ بخار پر فشار، بخار آب با فشار بالاتر از ۱۵psi تولید می کند.

دیگ بخار پر فشار کوچک چیست؟

دیگ بخار پر فشاری که قطر داخلی پوسته برابر ۱۶ اینچ حجم ناخالص دیگ بخار بجز عایق کاری و پوشش خارجی ۵ فوت مکعب و فشار ۱۰۰ psig.

دیگ بخار نیرو چست؟

دیگ بخار نیرو عباتند از یک دیگ بخار آب یا بخار های دیگر که در فشار بالاتر از ۱۵psig کار می کند و اندازه از دیگ کوچک تجاوز می نماید. این نوع دیگ شامل دیگ آبگرم گرمایش یا دیگ های ابگرم مصرفی که در فشار بالای ۱۶۰psi یا دمای ۲۵۰ درجه فارنهایت کار میکند، نیز می شود.

دیگ آبگرم گرمایشی چست؟

دیگ ابگرم گرمایش از دیگی که برای فراهم آوردن آب گرم مورد نیاز گرمایش یک فضا بکار می رود. باید توجه داشت آب خروجی از سیستم گرمایش دوباره به دیگ باز می گردد. چنانچه دیگ در فشار بالاتر از  ۱۶۰psi یا دما ۲۵۰ درجه فارنهایت کار کند دیگ پرفشار و در غیر این صورت کم فشار گویند.

دیگ آبگرم مصرفی ؟

دیگ آبگرم مصرفی، آبگرم تولید می نماید که برای استفاده در کارهای شستشو، تمیزکاری و غیره بکار میرود.

اسب بخار دیگ چیست؟

اسب بخار دیگ بخار عبارتند از انرژی لازم جهت تبخیر ۳۴٫۵ پوند بر ساعت آب ۲۱۲ درجه فارنهایت به بخار اشباء خشک است. بدینصورت اسب بخار دیگ بخار معادل ظرفیت خروجی ۳۳۴۷۵BTU/HR می باشد. در گذشته یک اسب بخار معادل ۱۰ فوت مربع از سطح گرمایی دیگ قلمداد می شد.

علامت NB و شماره ای که در زیر آن می باشد و اغلب بر روی دیگ ها نصب می شود چیست؟

هیئت ملی بازرسان دیگ و مخازن تحت فشار می باشد و نشانه نظارت بر محصولات تولیدی می باشد.

سطح گرمایی در دیگ به چه معناست؟

سطح داخل دیگ که در معرض در معرض احتراق قرار دارد. این سطح بطور معمول بر اساس مساحت اجزایی از دیگ شامل : لوله ها، آتشدان، پوسته ها، صفحه-لوله ها و سطح سر لوله ها می باشد.

ظرفیت خروجی دیگ بر چه مبنایی است؟

  • برای دیگ بخار تبخیر واقعی بر مبنای پوند بر ساعت و برای دیگ آبگرم فشار و دمای داده شده، ظرفیت خروجی بر حسب بی تی یو بر ساعت روی دیگ حک می شود
  • سطح حرارتی بر حسب فوت مربع
  • اسب بخار دیگ

دیگ یکسره فوق بحرانی چیست؟

دیگی است که در بالای فشار بحرانی ۳۲۰۶/۲PSIA و دمای اشباء ۷۰۵/۴ فارنهایت کار کند و سیال آن به هنگام کار در فشار و دمای کامل به هیچ وجه دارای چرخش نیست. سیال در آن مجراها پیوسته و پشت سر هم به دما و فشار مورد نظر رسانده می شود و بهمین علت کلمه یکسره در مورد این نوع دیگ ها بکار میرود.

چه محدود کننده هایی جهت فشار بر روی دیگ طبق مقررات ASME لازمند؟

  1. کلید قطع مربوط به فشار عملیاتی
  2. کلید کنترل حد بالای فشار
  3. حداقل یک شیر ایمنی فنردار

چه عاملی موجب ضربه قوچ میگردد و به چه شکلی میتوان تصحیح کرد؟

ضربه قوچ، عبور لخته های پر سرعت آب از داخل یک لوله بخار، ضربه لخته های فوق بر روی خم یا زانو های لوله می تواند باعث گسیختگی لوله شود. لخته ها یا قطرات آب، ناشی از وجود فضاهای آب در خطوط بخار می باشد که به اندازه کافی از آب تخلیه نشده است و همچنین به دلیل سریع بازکردن شیرهای بخار می باشد.

تامین دریچه های تخلیه کافی در نقاط پایینی خطوط بخار از بوجود آمدن فضاهای آب جلوگیری می کند. شیرهای روی خطوط سرد محتوی بخار باید به آرامی باز شوند.

 کدام عوامل نا مطلوب زمان مهار سیستم های لوله کشی بخار وجود دارند؟

  • ارتعاش
  • انبساط