04134329357

سئوالات متداول درباره دیگ

سئوالات متداول درباره دیگ

سئوالات متداول درباره دیگ های فولادی شامل ساختار( انواع دیگ -انواع دریچه ها-  ابعاد-جنس ورق و لوله- فشار-مهارها- تعمیرات دیگ) و کیفیت آب مورد نیاز دیگ می باشد.

در محاسبه حداکثر فشار مجاز یک نوع دیگ Manning از چه روشی اضافی استفاده میشود؟

ضروری است که مقاومت پوسته در محل بیشترین قطر، بین فلنج S شکل و ردیف بالایی پیچ های مهاری محاسبه شود.

آیا دیگ اقتصادی برون سوز است؟

خیر. محفظه احتراق آن دارای روکش فولادی میباشد، ولی روکش مذکور جزء قسمت تحت فشار دیگ نیست.

چهار دیگ از نوع درون سوز را نام ببرید.

دیگ لوله دار عمودی، لکوموتیوی، دریایی- اسکاتلندی و اسکاتلندی عقب مرطوب.

چه دیگی دارای صفحه تاجی بوده که به مانند صفحه تاجی دیگ لکوموتیوی مهار می شود؟

دیگ دریایی – اسکاتلندی

چه نوعی از دیگ های درون سوز غالباً بیشتر از یک کوره دارد؟ و تعداد این کوره ها چند عدد است؟

دیگ دریایی – اسکاتلندی یا اسکاتلندی عقب خشک در صورت زیاد بودن قطرش دارای ۲ تا ۴ کوره میباشد.

کوره های داخلی چگونه مهار میشود؟

اگر تخت باشد به کمک پیچ های مهاری و در صورتی که مدور باشد، ممکن است ضخامت لازم را برای خود ایستا بودن داشته باشد. اگر کوره های مدور باندازه کافی ضخیم نباشند ممکن است برای مهار کردن آنها از پیچ های مهاری یا حلقه های آدامسون استفاده شود.

گنبد بخار آب دارای چه ارزشی است؟

این گنبد برای تولید آب خشک طرح شده است، و همچنین به مقدار خیلی جزئی به ظرفیت ذخیره سازی بخار آب دیگ اضافی مینماید.

بزرگی یک گنبد بخار آب تا چه حدی است؟

بزرگی گنبد بخار آب میتواند تا حدود ۶٫ برابر قطر پوسته باشد مگر اینکه کله گی یا پوسته گنبد بطور کامل به صفحه خنثی از پوسته دیگ مهار شود. در این حالت بزرگی گنبدنمیتواند از ۸٫ برابر قطر پوسته دیگ بیشتر باشد.

گنبد بخار آب چگونه باید به پوسته دیگ متصل شود؟

در صورتی که قطر گنبد ۲۴ اینچ یا بیشتر باشد، باید با پرچ کاری زوج یا جوش گوشه کامل دو طرفه به پوسته متصل شود. اگر قطر از ۲۴ اینچ کمتر باشد، باید با جوش گوشه کامل دو طرفه یا پرچ کاری فرد به پوسته متصل شود مگر اینکه قطر گنبد ضربدر فشار حداکثر (بر حسب پوند بر اینچ مربع)از ۴۰۰۰ تجاوز نماید.

در اینصورت باید از پرچ کاری زوج استفاده شود. اگر جوش گوشه کامل دوطرفه مورد استفاده قرار گیرد، جوش باید با کلیه مشخصات مربوط به جوشکاری ذوبی مطابقت داشته باشد به استثنای اینکه آزمایش پرتونگاری ممکن است حذف شود.

در کجا و چرا سوراخ های تخلیه در گنبد بخار آب بکار میرود؟

در هر طرف گنبد بخار آب و در پایینترین قسمت صفحه خنثی به یک سوراخ تخلیه احتیاج است تا بخارهای چگالیده جمع گردیده و باعث خوردگی نشود.

آیا گنبد بخار ممکن است دارای یک درز طولی از نوع لب پرچی باشد؟

آری. در صورتی که قطر گنبد از ۲۴ اینچ کمتر باشد و فشار کاری حداکثر ، با ضریب ایمنی ۸ محاسبه شود.

قبل از ورود به پوسته یک دیگ چه احتیاط هایی باید به عمل آید؟

چنانچه تخلیه این دیگ و سایر دیگ های در حال کار به خط مشترکی وصل باشد، کلیه شیر های این خط را که مربوط به دیگ های در حال کار میشود، باید بست. چنانچه دیگ های دیگر مربوط به سر لوله مشترک، در حال کار باشند،

شیرهای قطع کننده بخار مربوط به آنها را باید بست و شیر چکه ای بین آنها را باید باز نمود.

هر گونه شیر دیگر واقع بر خط، تحت فشار منتهی به دیگ، باید باز بینی شود. در طول مدتی که شخص داخل دیگ است باید یک فرد مسئول درروی دریچه آدم رو یا درب های ورودی مستقر شود.

چرا انتهای بالایی لوله های دیگ لوله دار عمودی، که توسط آب پوشیده نشده است نمیسوزد؟

زیرا محصولات احتراق در این نقطه در چنان دمایی است که خنک کردن انتهای لوله ها توسط بخار آب امکان پذیر است و در نتیجه از سوختن آنها جلوگیری می شود.

چرا انتهای عقبی لوله ها در یک دیگ پر فشار به هنگام کم آبی نشت می کند؟

محصولات احتراق در صفحه – لوله جلویی در دمایی پایینتر از صفحه – لوله عقبی میباشد، بطوریکه بهنگام کم آبی لوله ها بر افروخته گشته و در همان زمان منبسط میشود.

همچنین صفحه-لوله عقبی بر افروخته شده و سوراخ لوله رو توسط دستگاه گشاد کن صورت گرفته از بین رفته و در نتیجه در انتهای عقبی نشت بروز میکند.

کدامیک از دیگ ها لوله دودی یا لوله آبی، دارای بیشترین سطح لوله است؟

آیین نامه تصریح میکند که سطح گرمایشی باید در طرفی از سطح دیگ حساب شود که در معرض محصولات احتراق میباشد. بنابراین برای یک قطر ثابت، دیگ لوله آبی نسبت به دیگ لوله دودی دارای سطح گرمایشی بیشتری است.

برای دیگ عمودی لوله دار،حداقل اندازه لوله تغذیه در حالات زیر چیست؟

الف-سطح گرمایشی ۵۰ فوت مربع، ب-سطح گرمایشی ۱۲۵ فوت مربع

(الف)لوله ۵٫ (ب) لوله ۷۵٫ اینچی.

حداقل ضخامت لازم برای لوله مربوط به یک دیگ فولادی برای اینکه بتوان بر روی آن از درپوش ذوب شو استفاده گردد،چیست؟حداکثر فشار و دمای مجاز برای لوله ها یا پستانک های مسی در دیگ های لوله دودی چیست؟  ۲۲/.    – ۲۵۰psi

دلیل وجود لبه خمکاری در دو انتهای لوله های دیگ لوله دودی را بیان نمایید.دلیل شیپوره کاری، دو انتهای لوله های دیگ لوله آبی را بیان نمایید.

هم لبه خمکاری و هم شیپوره کاری انتهای لوله ها باعث افزایش قدرت نگهداری لوله ها میشود.

آزمایش ها نشان داده است که یک لوله شیپوره کاری شده، از قدرت نگهداری بیشتری نسبت به لوله لبه خمکاری شده بر خوردار است.

لبه خمکاری لوله ها قدرت نگهداری آنها را افزایش داده و به مقدار زیادی از سوختن و سایش انتهای آنها میکاهد بنابراین لبه خمکاری لوله ها در دیگ های لوله دودی به کار میرود.

شیپوره کاری لبه لوله ها قدرت نگهداری آنها را افزایش میدهد. بعلت اینکه در دیگ های لوله آبی، انتهای لوله های آب با دود در تماس نیست، انتهای لوله ها شیپوره کاری میشود.

چه فلز ذوب شونده ای در درپوش های قابل ذوب به کار میرود؟ نقطه ذوب آن باید چه مقدار باشد؟

قلع،۴۴۵ تا ۴۵۰ درجه فارنهایت.

مفهوم دیگ های درون سوز و برون سوز را توضیح دهید?

دیگ های برون سوز دارای یک کوره مجزا در بیرون از پوسته دیگ میباشند. دیگ لوله دار برگشت افقی شناخته شده ترین نوع دیگ برون سوز است. در دیگ های درون سوز، کوره قسمتی مکمل از دیگ را تشکیل میدهد.

دیگ های لوله دار عمودی، لکوموتیوی آتشدان دار، و دریایی-اسکاتلندی در زمره دیگهای درون سوز شناخته شده میباشند.

در دیگ لکوموتیوی آتشدان دار، محتملترین محل ترک پیچ های مهاری کجاست؟

بطور معمول ردیف بالایی پیچ های مهاری و اولین ردیف مهارهای شعاعی، و ترک در نزدیکی سطح داخلی صفحه بیرونی (صفحه لفاف) اتفاق میافتد. ایم محل یک موضوع داغ بوده و باعث حرکت های زیاد ناشی از انبساط و انقباض میشود.

در دیگ نوع لوله دار برگشت افقی، رایج ترین شیوه مهار کردن چیست؟

استفاده از مهارهای سرتاسری، مورب، لچکی و پروفیلی.

مورد استفاده هر یک عبارت است از:

  1. مهارهای سرتاسری، در پایین لوله ها به کار میروند، زیرا در آن محل، فضای کافی برای انواع دیگر مقاومت ها نیست. در ضمن مهار های نوع دیگر باعث جمع شدن رسوب میشوند.
  2. مهارهای مورب در بالای لوله ها جهت مهار صفحه- لوله های تخت و مهار نشده بکار میروند.
  3. در بالای لوله ها ازر مهارهای لچکی استفاده میشود.
  4. اگر قطر دیگ از ۳۶ اینچ و فشار آن از psi ۱۰۰ بیشتر نباشد، در صورت رعایت مقررات آیین نامه ASME، از پروفیل های ساختمانی دیگری متوان استفاده نمود.

سه عامل ایجاد شکم در پوسته یک دیگ نوع لوله دار برگشت افقی را نام ببرید؟

  1. روغن (از میله های روغن کاری شده تلمبه و غیره) به داخل آب تغذیه دیگ وارد شده و ازدیاد دما در آن نقطه میگردد.
  2. آلودگی یا گل (از رسوبهای داخل آب) برروی قسمت پایینی پوسته ته نشین شده و باعث محدود نمودن انتقال گرما و در نتیجه بر افروختگی پوسته در آن نقطه میگردد.
  3. برخورد بیش از حد شعله به یک نقطه از پوسته دیگ، که باعث برافروختگی، آن نقطه میشود.

سه نوع مهار پروفیلی را نام ببرید(برای قسمتی از صفحه لوله که در بالای لوله های دیگ نوع لوله دار برگشت افقی با حداکثر قطر ۳۶ اینچ و فشار psi ۱۰۰ قرار دارد).

نبشی، ناودانی، سپری.

در کارگاه تولید کننده دیگ، چرا باید سوراخ های مربوط به پرچ کاری بر روی ورق دیگ برسی شود؟

جهت بازبینی این امرکه تولرانس های مجاز رعایت شده باشد، چنانچه ضخامت ورق از  اینچ تجاوز نکند، سوراخ هارا میتوان با اختلاف حداکثر ۱/۸ اینچ از قطر کامل ایجاد نمود.

چنانچه ضخامت ورق از ۵/۱۶ اینچ بیشتر شود، سوراخ هارا میتوان با اختلاف حداکثر  اینچ از قطر کامل ایجاد نمود.

سوراخهای لوله رو چگونه ایجاد میشوند؟

این سوراخ ها را میتوان تا حدود  اینچ کمتر از قطر پرداخت شده نهایی ایجاد نموده وسپس تا قطر نهایی ماشین کاری کرد. این سوراخها غالبا توسط یک مته هدایت شونده و تیغه چرخنده ایجاد میشوند.

لبه یک درز طولی باید به چه فاصله ای از مرکز نزدیکترین ردیف پرچ باشد؟

این فاصله نباید از یک و یک دوم برابر آن بیشتر باشد

(الف) سوراخ لوله رو تا چه اندازه ای میتواند از قطر لوله دود بزرگتر باشد؟

(ب) در دیگ های لوله آبی این مقدار چیست؟

(الف) در انتهای روبه روی آتش،  اینچ گشادتر و در انتهای دیگر  اینچ

(ب) برای هر دو انتها، اینچ.

انتهای ورق های پوسته و تسمه های پرچ کاری لب به لب جهت درز طولی را چگونه شکل میدهند؟

به وسیله نورد کردن یا پرس کردن و نه توسط ضربه زدن (باپتک یا چکش).

دریچه های مربوط به اتصالات تخلیه در یک دیگ نیرو دارای چه اندازه حداقل و حداکثری میباشند؟

حداکثر ۲ و۱/۲ اینچ، حداقل اینچ، در دیگ کوچک ۳/۴ اینچ.

(الف) چه موقعیتی میتوان از سر لوله های چدنی استفاده نمود؟ (ب) چه موقعی میتوان از سر لوله های آهن چکش خوار استفاده نمود؟

(الف) هنگامی که فشار از psi ۱۶۰ تجاوز نکند و مساحت سطح مقطع در محدوده یک مستطیل به ابعاد in۷ × in ۷ قرار گیرد. (ب) هنگامی که فشار از psi۳۵۰ تجاوز نکرده و مساحت سطح مقطع در محدوده یک مستطیل  به ابعاد in۷ × in ۷ قرار گیرد.

برای ورق های پوسته دیگ نوع لوله دار برگشت افقی، که ضخامت آن در ناحیه درزهایی محیطی از  ۵/۸اینچ تجاوز میکند چه ایرادی وجود دارد؟ در صورت وجود ایراد چه باید کرد؟

ضخامت ترکیبی پوسته و جوش در نقاط درز باعث برافروختگی و ترک برداشتن سطح جانب آتش میشود. ورق هائیکه ضخامتشان از ۵/۸ اینچ تجاوز میکند باید تا ۹/۱۶ اینچ ماشین کاری شوند. شعاع انحنای ماشین کاری در لبه درز باید حداقل برابر ۱ اینچ باشد.

هنگامی که صفحه تقویتی وجود داشته باشد، لوله ها چگونه باید گشاد شوند؟

اگر صفحه از طرف بیرون متصل شده باشد، لوله ها هم در داخل پوسته و هم در داخل صفحه تقویتی باید طوری گشاد شوند که به نگهداشتن هر دو به یکدیگر کمک کنند.

چه موقعی ممکن است در پوسته ای به قطر بیش از ۳۶ اینچ از درز طولی لب رو لب پرچ شده استفاده نمود؟

موقعی که پوسته در قسمتی از خود شبیه یک صفحه کوره، به وسیله ی پیچ مهاری، مهار شده باشد.

در دیگ لوله دار برگشت افقی چه  موقعی در ناحیه پایین لوله ها از صفحه لوله جلویی به یک دریچه آدم رو احیاج است؟

موقعی که قطر دیگ ۴۸ اینچ یا بیشتر باشد.

در یک دیگ افقی لوله دودی چه موقعی به یک دریچه آدم رو در بالای لوله ها احتیاج است؟

اگر دیگ برون سوز باشد، و دیگ هایی که قطرشان از ۴۰ اینچ بیشتر است. در صورت درون سوز بودن، دیگهایی که قطرشان از ۴۸ اینچ بیشتر است.

(الف) حداقل پهنای رویه یک فلنج دریچه آدم رو برای نشیمن گاه لایه آب بندی چیست؟

(ب) در صورتی که ضخامت فلنج فقط  اینچ باشد چه باید کرد؟

(الف) ۱۱/۱۶ اینچ، (ب) یک حلقه فولادی را به دور لبه بیرونی فلنج منقبض کرده و هر دو رویه را جهت سطح نشیمن گاه، ماشین کاری نمائید.

چهار شیوه مهار یک کوره مدور که از بیرون تحت فشار است را نام ببرید.

۱-ممکن است خود ایستا باشد، ۲-توسط پیچ مهاری، ۳-توسط چین دار کردن، ۴-با حلقه های آدامسون.

حداکثر طول مجاز یک حلقه از پوسته دیگ HRT یا ساختمان پرچی چیست؟

۱۲ فوت.

چرا در دیگ لوله دار عمودی، صفحه لوله های بالایی غوطه ور میشوند؟

صفحه-لوله غوطه ور باعث حفاظت انتهای لوله ها و صفحه لوله بالایی از بر افروختگی و ترک برداشتن میشود.

چنانچه دیگی در رده دیگهای کوچک قرار گیرد، از نظر ابعاد باید چه محدودیتهایی داشته باشد؟

قطر داخلی از ۱۶ اینچ، حجم کل از ۵ فوت مکعب، سطح گرمایشی مجاور آب از ۲۰ فوت مربع و فشار کاری مجاز ازpsi ۱۰۰ تجاوز نماید.

سه مزیت بکار بردن کوره چین دار در دیگ دریائی- اسکاتلندی را نام ببرید.

کوره چین دار این نوع دیگ نسبت به کوره ساده دارای مزایای زیر میباشد:

۱-چین ها، کوره را مستحکم نموده و مقاومت آنرا در مقابل فشار خارجی نسبت به کوره ساده افزایش میدهد،

۲-این نوع کوره انبساط و انقباض بیشتری را میسر میسازد، چون شکل آن شبیه دم آهنگری است،

۳-نسبت به کوره های ساده هم قطر و هم طول خود، سطح گرمایشی بیشتری دارد.

چرا در یک دیگ لوله آبی،لبه انتهایی لوله ها شیپوره کاری میشود؟

بخاطر افزودن چسبندگی لوله پس از گشادکاری، و جهت جلوگیری از بیرون رانده شدن لوله از سوراخ لوله، که ممکن است در اثر داغ شدن بیش از حد ناشی از کم آبی یا دلایل دیگر منبسط شده باشد.

اختلاف بین یک دیگ لوله آبی و یک دیگ لوله دودی چیست؟

در دیگ لوله دودی، گازهای احتراق از درون لوله ها عبور، و آب اطراف آنها را احاطه می نماید. عکس آن برای دیگهای لوله آبی صحیح است.

در یک دیگ لوله آبی عمودی، یک لوله جدید چگونه در جای خود نصب می شود؟

از طریق یکی از دریچه های دست رو که برای این منظور بر روی کله گی فوقانی استوانه بخار ایجاد شده است.

چه نوع درب آتشکاری برای دیگ های لوله آبی لازم است؟توضیح دهید.

درب های از نوع به داخل باز شونده یا مجهز به چفت های قفل شونده خودگار-طرحی که در آن، فنرها و اصکاکی حذف شده است-مورد نیاز میباشد، تا از بیرون پرتاب شدن درب به هنگام پاره شدن لوله یا انفجار، جلوگیری شود.

در دیگ های لوله آبی نوع سر لوله موجی، به جز در محل کلاهک های لوله، در چه محل هایی به سوراخ های دست رو احتیاج است؟

بر روی استوانه رسوب گیر خارجی.سه نوع از استوانه های رسوب گیر مورد استفاده در دیگهای لوله آبی لوله مستقیم را نام ببرید.

استوانه رسوب گیر داخلی (heine) ، استوانه رسوب گیر خارجی (babcock & wilcox)، و استوانه رسوب گیر تحتانی (دیگ عمومی wickes ).

آیا دیگ های لوله آبی توسط دیوارهای آجری جانبی سرپا نگاه داشته میشوند؟

بطور الزامی خیر. این دیگ ها توسط یک سازه فولادی مستقل سرپا نگاه داده میشوند.

در دیگ لوله آبی افقی، دریچه آدم رو در کجا واقع است؟

بر روی حداقل یکی از کله گی ها.

روش شکل دادن قاب دریچه آدم رو چیست؟

سوراخ ایجاد شده روی کله گی، به داخل لبه دار میشود. اگر ضخامت ورق کله گی، جهت ایجاد نشیمن لایه آب بندی، از۱۱/۱۶ اینچ کمتر باشد، یک حلقه فولادی به دور دهانه سوراخ جا زده میشود تا مجموعه ضخامت ها به ۱۱/۱۶ اینچ برسد.

اگر تیغه واقع در مسیر گازهای احتراق، از جا کنده شود، چه اتفاقی بروز میکند؟

گازهای احتراق، یک یا چند مسیر را میان بر میپیماید. این امر، باعث ازدیاد دمای گازهای احتراق و افت در بازدهی و ظرفیت میشود. بر افروختگی قسمتهای طرح شده برای دماهای پایین نیز ممکن است اتفاق افتد

استوانه رسوب گیر خارجی ( در نوع (Babacock & wilcox ، به چه منظوری بکار میرود؟

این استوانه، محفظه ای خارج از سیستم سریع چرخشی جهت ته نشین نمودن رسوب، و تخلیه آن به خارج فراهم میسازد. این استوانه همچنین چرخش بین سرلوله ها را متعادل مینماید.

در دیگ های امروزی، از فولاد کارشده، و یا ریخته شده، و در پاره ای از انواع قدیمی از چدن استفاده شده است.

آیا یک رباط را میتوان در محل کار دیگ تقویت نمود؟

آری، توسط خارج ساختن لوله ها از استوانه بخار، و پرچ یا جوش نمودن یک ورق مضاعف بر روی آن.

در دیگ لوله آبی نوع لوله مستقیم، یا لبه لوله ها، شیپوره کاری یا خم کاری میشود؟ توضیح دهید.

لبه لوله ها شیپوره کاری میشود، چون انتهای لوله ها، با گازهای داغ در تماس نیست خمکاری مزیتی ندارد.

در اغلب دیگ های لوله آبی، ستون های آبنما به چه قسمتی از دیگ متصل میشوند؟

به قسمت بالا و پایین یک کله گی از استوانه اصلی بخار.

در اکثر دیگ های لوله آبی استاندارد، چند مسیر گاز احتراق وجود دارد؟

سه مسیر.

آیا ظرفیت حجمی تمام مسیرها مساوی هستند؟ توضیح دهید؟

 خیر، ظرفیت حجمی مسیرها، به ترتیب در راستای جریان کاهش میابد. این به دلیل انقباض گازهای احتراق در اثر خنک شدن می باشد.

در نتیجه، جهت بالا نگاه داشتن سرعت گازها، به حرکت در آوردن گازهای ساکن، و بهبود بخشیدن انتقال گرما، مساحت مقطع مسیرها را باید در جهت جریان، متناسب با فضای کمتر مورد نیاز آن کاهش داد.

پیچ های مهاری در چه نوع از دیگ های لوله آبی مصرف میشوند؟

در دیگ های نوع سر لوله جعبه ای.

در رابطه با دوده پاک کردن، پیچ های مهاری به کار رفته چگونه می باشند؟

سوراخ داخل پیچ های مهاری توخالی مربوط به سر لوله های جعبه ای دیگ نوع Heine به اندازه کافی فراخ است تا به ورود جریانی پر فشار از هوا یا بخار آب، جهت حذف دوده از روی لوله ها در امتداد مسیرهای افقی گاز احتراق اجازه دهد.

پستانک پایین بر در دیگ چیست؟

یک لوله کوتاه از دیگ واقع در بین استوانه بخار و سر لوله میباشد، و در آب چرخشی دیگ را به پایین حمل مینماید.

چه نوع دیگ استوانه عرضی، اغلب دارای پستانک شیب دار میباشد؟ توضیح دهید.

دیگ استاندارد spring field، زیرا استوانه بخار ممکن است جلوی صف سرلوله های عقب قرار گرفته باشد.

پستانک میان-پشته ای در کجا استفاده میشود؟

در دیگهای دو پشته ای، که در آن پشته های سر لوله روی هم نصب میشوند. پستانک های میان-پشته ای، دو پشته را بطور معمول به یکدیگر متصل مینمایند.

دو صفحه مهم یک سرلوله نوع جعبه ای را نام ببرید.

صفحه-لوله، و صفحه-دریچه دست رو (یا صفحه- درپوش لوله)

ورق باریکی که پاره ای اوقات جهت به وجود آوردن کف در یک سر لوله جعبه ای مورد استفاده قرار میگیرد چه نامیده میشود؟

باریکه سرلوله..

در یک دیگ استوانه عرضی، استوانه بخار از چند حلقه تشکیل شده است؟ توضیح دهید.

بطور معمول از یک حلقه، زیرا درزهای محیطی ممکن است بطور ناخواسته یا رباط لوله ها تداخل نماید.

آیا بیرون کشیدن لوله از یک دیگ لوله آبی سخت تر است یا از یک دیگ لوله دودی؟ توضیح دهید.

بطور معمول در دیگ های لوله دودی سخت تر است، زیرا هر گونه رسوب، بر روی سطح خارجی لوله خواهد بود.