04134329357

روشهای نشت یابی سیستم تبرید تراکمی

روشهای نشت یابی سیستم تبرید تراکمی

  • روش نشت یابی سیستم تبریز تراکمی هالیدی

روش نشت یابی سیستم تبرید تراکمی هالیدی میتوان نشتی هایی تا ۴۵۳۶/. kg/year را تشخیص داد این تشخیص به دلیل قیمت اولیه کم، سهولت کاربری و آموزش آسان آن از مقبولیت زیادی برخوردار است این دستگاه شامل دو قسمت عمده نشت یاب و سیلندر گاز میباشد.

سیلندر یک مخزن غیر قابل شارژ مجدد بوده و محتوی گازی مثل پروپان یا بوتان میباشد. قسمت دتکتور شامل یک شیر کنترل کننده جریان گاز، یک مشعل و یک شیلنگ نشت یاب میباشد.

پس از ایجاد شعله و تنظیم شعله، صفحه واکنش گر تا دمای قرمز شدن گرم میشود هرگاه شیلنگ نشت یاب مواجهه با نشتی مبرد شود مکش شده به درون شیلنگ به صفحه واکنش گر میرسد در این حالت رنگی متفاوت با رنگ شعله پدید می آید.

اگر رنگ شعله آبی رنگ شود هیچگونه نشتی وجود ندارد اگر رنگ  سبز-زرد دیده شود مقدار خیلی کمی نشتی وجود دارد و اگر رنگ شعله آبی روشن باشد مقدار نشتی زیاد میباشد در حالتی که نشتی خیلی زیاد باشد شعله خاموش میشود.

دتکتور نباید در مکان های که بخارات قابل احتراق‌، سوخت و یا گرد و خاک وجود دارد استفاده گردد چونکه احتمال انفجار و یا آتش سوزی وجود دارد.

  • روش نشت یابی سیستم تبرید تراکمی با محلول آب و صابون

محلول آب صابون یکی دیگر از روش های بسیار کار آمد در تشخیص نشتی ها میباشد به ویژه در جاهایی که امکان استفاده از نشت یابی به روش الکتریکی و یا گازهالیدی وجود ندارد. محلول آب صابون در نواحی که احتمال نشتی وجود دارد با برس مالیده شده و در صورت نشتی حباب آزاد میگردد.

  • روش نشت یابی سیستم تبرید تراکمی روش محلولهای رنگی

در این روش محلول های رنگی به داخل سیستم اضافه میشود و در صورت وجود نشتی محلول رنگی نشت یافته مکان آن را نمایش میدهد. رنگ محلول معمولا زرد یا قرمز میباشد.

  • روش نشت یابی سیستم تبرد تراکمی به روش روش الکترونیکی

مؤثر ترین روش نشت یابی سیستم روش الکترونیکی میباشد در این روش میتوان نشتی هایی در حدود  g/year 14 را تشخیص داد  این روش گران قیمت میباشد نشت یاب الکترونیکی به نشت یاب هالوژنی نیز معروف است.

دستگاه قابل حمل، بیسیم و دارای باطری های قابل شارژ مجدد میباشد از دستگاه پس از تنظیم یک صدای دائم تیک تکی شنیده میشود هرگاه دتکتور دستگاه (در نقاط و مکانهای که احتمال نشتی وجود دارد حرکت داده میشود) با نشتی مواجهه شود صدای دستگاه افزایش میابد.