04134329357

دی اریتور دیگ بخار

دی اریتور دیگ بخار

دی اریتور دیگ بخار در واقع یک مرحله اساسی برای آماده شدن آب مصرفی دیگ بخار را انجام می دهد.

پنج دلیل مهم برای استفاده از دی اریتور

  • حذف اکسیژن
  • حذف دی اکسید کربن
  • بهبود عملکرد
  • بالا بردن راندمان حرارتی

ذخیره انرژی دی اریتور چیست؟

دی اریتور دیگ بخار یا هوازدا Deaerator  وظیفه جداسازی گازهای محلول در آب را دارد که دلیل اصلی خوردگی در دیگ بخار هستند.

گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن محلول در آب باعث خوردگی دیگ بخار می شوند .خوردگی لوله های آتش خوار دیگ های بخار فایرتیوب و خوردگی آلیاژ بخش های مختلف آن یکی از مشکلات اساسی دیگ های بخار می باشد.

خوردگی آلیاژ در نهایت منجر به سوراخ شدن و نشتی در دیگ بخار خواهد شدو مشکلات و خسارت های زیادی را به تاسیسات وارد می کند.

عوامل و فاکتورهای زیادی در خوردگی آلیاژ تاثیر دارند نظیر دما ، سرعت ، میزان اکسیژن محلول در آب.دی اریتور با جدا سازی اکسیژن و دیگر گازهای محلول در آب آثار مخرب خوردگی در دیگ بخار را کاهش می دهد.

گازهای محلول در آب علاوه بر خسارت به دیگ بخار به تجهیزات دیگر نظیر لوله ها و پمپ نیز آسیب می زند. این گازها باعث ایجاد کاویتاسیون و خوردگی پره های پمپ خواهد شد.

طرز کار دی اریتور

افزایش دما و حلالیت گازها در آب با هم نسبت عکس دارند. یعنی با افزایش دمای آب میزان حلالیت گاز در آب کم می شود.

حلالیت گازها در آب با افزایش فشار بیشتر و با کاهش فشار کمتر خواهد شد. اصول کارکرد یک دی اریتور بر پایه افزایش دما و کاهش فشار هست.

دی اریتور آب را در تماس با بخار گرم کرده باعث افزایش دمای آن شده ، همچنین فرآیند کاهش دمای بخار باعث ایجاد خلا نسبی شده در نتیجه گازهای محلول در آب از آن جدا می شوند.

کار دیگری که دی اریتور انجام می دهد این هست که با گرم کردن آب مصرفی دیگ بخار از انبساط و انقباض آن جلوگیری می کند و راندمان دیگ بخار را نیز افزایش می دهد.

انواع دی اریتور دی اریتور سینی دار

 دی اریتور سینی دار  دارای یک بخش هوازدایی  در بالای مخزن ذخیره کننده آب بویلر است. آب بویلر وارد بخش عمودی هوازدایی میشود و از روی سینیهای منفذ دار به پایین دی اریتور جریان پیدا میکند. محفظه ی پایین دی اریتور مانند یک منبع تغذیه برای آب مصرفی دیگ بخار عمل می کند.

دی اریتور دیگ بخار

دی اریتور دیگ بخار

دی اریتور اسپری شونده

دی اریتور اسپری شونده مانند شکل زیر می باشد. آب توسط اسپری به محفظه پر از بخار دی اریتور پاشیده می شود و به طور مستقیم با بخار تماس پیدا می کند.

این نوع دی اریتور عملیات پیش گرمایش و هوازدایی را انجام می دهد. آب اسپری شده ابتدا توسط بخار گرم شده و در سمت چپ قرار می گیرد.

آب گرم شده توسط پمپ دوباره اسپری می شود و مستقیما با بخار ورودی به محفظه تماس پیدا می کند و هوازدایی می شود. در این مرحله در محفظه سمت راست ذخیره شده و برای مصرف و پمپ دیگ بخار آماده می گردد.

گازهای مخرب در دیگ بخار

اکسیژن : اکسیژن حل شده در آب سبب اکسید شدن فلز می گردد . این نوع خوردگی در دمای بالاتر از ۳۱  درجه سانتیگراد شدت یافته و فلز را آبله گون می کند . خوردگی ناشی از اکسیژن بسیار خطرناک است زیرا در مدت زمان کوتاهی باعث سوراخ شدن لوله ها و مخازن می گردد.

اکسیژن آزاد در آب دیگ بخار حتی به کمتر از ۱/۱۰ میلی گرم در لیتر برسد. خطر پیدایش آبله منتفی نمی باشد. بیشتر نقاطی آبله گون می گردند که با آب در تماس هستند. به ویژه نقاطی که کارهای مکانیکی و یا جوشکاری روی آنها صورت گرفته باشد

گاز کربنیک:  چنانچه گاز ناشی از تجزیه بی کربناتهای موجود در آب ، به کمک هوازدا از آب تغذیه دیگ بخار خارج نگردد. سبب خوردگی در خطوط مصرف بخار خواهد شده. زیرا گازکربنیک محلول در آب خاصیت اسیدی دارد.

این اسید در آب تفکیک و یون هیدروژن آزاد می نماید .یون هیدروژن آزاد شده ، پی اچ آب را کاهش می دهد و آن را اسیدی می کند. منشا دیگر گاز کربنیک ، بی کربنات آب تغذیه می باشد. بی کربنات آب ، در اثر حرارت به کربنات تبدیل می شود. گاز کربنیک آزاد می کند.

اگر شرایط مساعد باشد ، یون کربنات در آب هیدرولیز شده و به نوبه خود گاز کربنیک تولید می کند. گاز کربنیک آزاد شده به همراه بخار ، به نقاط مختلف سیستم می رود.

در مناطقی که دما به پایینتر از دمای نقطه شبنم برسد ، در آب حل می شود و آب را خورنده می کند. نتیجه خوردگی ، پوسیدگی فلز و کاهش ضخامت جداره لوله ها و مخازن است.