04134329357

دیگ گرمایش با آب گرم

دیگ گرمایش با آب گرم

دیگ گرمایش با آب گرم دارای ظرفیت ورودی ۵۰۰MBTU/HR و ظرفیت خروجی ۴۲۵MBTU/HR و نرخ بازیاب ۵۰۴ GAL/HR است که دمای آن با یک مبدل حرارتی به ۳۷٫۸ درجه سانتی گراد می رسد. این دستگاه برای حداکثر فشار کاری مجاز ۱۶۰psi مطابق آیین نامه ASME بخش ۴ مقررات ساخت دیگهای آبگرم طراحی می شود.

ساخت :

مبدل حرارتی لوله آبی دارای لوله مسی راست پرده دار بدون مخزن هوای بسته با قطر داخلی ۷/۸ اینچ و حداقل ارتفاع پره ۳۳٫ اینچ است.

این لوله ها مستقیما برای کلکتور های ASME با فشار ۱۶۰psi متصل می شوند. لوله ها باید دارای پوشش با امکان بازسی و تمیز کاری باشند.

کلکتور ها باید دارای لبه باشند تا نگهداری آنها آسان باشد و بتوان مبدل حرارتی را برای سرویس و تعویض به طور عمودی جابجا کرد.

یک حسگر جریان در کارخانه روی مجموعه مبدل حرارتی نصب می شود تا جریان گاز مشعل ها را هنگامی کا جریان آب کم باشد یا متوقف شود، قطع کند.

این دستگاه برای نصب داخل ساختمان است و یک مبدل دودکش دارد.پوشش خارجی باید یک پوسته یکپارچه با پره های اکریلیک رنگ نسوز حرارت دیده در دمای ۱۶۲ درجه سانتی گراد بیشتر داشته باشد.

مشعل از نوع هوایی بوده و از استیل ساخته می شود و محفظه احتراق دارای پوشش نسوز حداقل ۲ اینچ است تا بتواند در برابر حرارت مقاومت کند و برای دماهای کاری ۱۰۹۳ درجه سانتی گراد یا بیشتر تایید شده است.

تمامی چند راهه های گاز باید خارج از محفظه احتراق باشند و هوای اولیه باید مستقیما از خارج کلکتور تامین گردد.

احتراق در حالت چهارزمانه با کنترل الکتریکی انجام شده و دمای آب باید دایماً کنترل شود؛ گرمکن باید برای بهترین کارکرد تنظیم شود. یک مجموعه گازی باید مطابق مقتضیات آیین نامه ASME دستگاههای کنترلگر و ایمنی برای دیگ های خودکار تعبیه شود.

سیستم ایمنی احتراق دارای احتراق الکترونیکی متناوب با نظارت شعله الکترونیکی است. در صورت قطع شعله مدار کنترل ۱۱۵ ولت کمتر از ۸٫ ثانیه عمل می کند.

کنترلگر ها :

سیستم کنترل استاندارد با برق ۲۴vac حاصل از یک مبدل رده ۲ کار می کند. همه کنترلگرها باید مطابق مقتضیات استاندارد ANSI Z21.13 و آیین نامه ASME CSD-1 باشند.

کنترگرها شامل:

  • محافظ احتراق
  • کلید حد دمای زیاد
  • کنترلگر حد دمای کار
  • شیرگاز برقی
  • حسگر جریان آب
  • شیر قطع گاز دستی