04134329357

دیگ پخت ضایعات

دیگ پخت ضایعات

دیگ پخت ضایعات کشتارگاهی برای بازیافت فرآورده های جانبی حیوانات ( ABPs) صنایع کشاورزی و مواد غذایی تهیه شده است.

روزانه هزاران تن ضایعات کشتارگاهی تولید می گردد که برای محیط زیست آلودگی ایجاد می نماید.

با بازیافت این ضایعات علاوه بر اینکه مانع آلودگی می شویم بلکه تولیدات حاصل از بازیافت برای مصارف دیگر نیز مفید بوده و از آن برای تولید ژلاتین و تغزه آبزیان و دام و طیور و همچنین صنعت داروسازی استفاده نمود.

استانداردهای ملی جهت بازیافت ضایعات کشتارگاهی

دیگ پخت ضایعات کشتارگاهی

تجهیزات مورد نیاز جهت تولید پودر استخوان و پودر خون و ژلاتین

 1. دستگاههای انتقال
 2. دیگ پخت ضایعات
 3. دیگ بخار
 4. دستگاه خنک کننده
 5. دستگاه آسیاب
 6. دستگاه دریافت پود و چربی ها
 7. دستگاه کندانس
 8. دیگ بوسوز
 9. دیگ پخت استخوان
 10. سیستم کنترل کننده خط تولید
 11. دستگاه بسته بنده

ساختار در دیگهای پخت ضایعات کشتارگاهی

تجهیزات دیگ شامل بخش پوسته بصورت دو جداره، بازویی،شفت،دینام و گیربکس و یاتاق و …می باشد.