04134329357

دیگ های آبگرم چنبره ای و برقی

برای دیگ های آبگرم چنبره ای فاقد فضای کافی برای بخار آب، آیین نامه چه محدودیتی قائل است؟

در صورت برآورده گشتن شرایط زیر، این دیگ ها مشمول آیین نامه نمشوند:

(۱)لوله، به قطر اینچ باشد و هیچ سر لوله یا استوانه ای متصل نشود، (۲)حجم آب درون آن، حداکثر ۶ گالن (۵/۲۲ لیتر) باشد، و(۳) هیچگونه بخار آبی در چنبره ها تولید نشود.

دو عامل مسبب داغ شدن بیش از حد چنبره ها در دیگ های آبگرم چنبره ای را نام ببرید؟

کم آبی و چرخش ناکافی آب در درون چنبره ها بعلت انسداد قسمتی از مسیر چرخشی یا خرابی تلمبه میباشد. به این دلیل، دیگ های چنبره ای باید به یک سیستم قطع سوخت به هنگام بیش از حد گشتن دما، و در صورت امکان یک کلید جریان مجهز باشد، تا به هنگام بیش از حد گشتن دمای چنبره، جریان سوخت را قطع نماید. این کار، معمولا توسط یک کلید ترموستاتی صورت میگیرد.

در دیگ آبگرم چنبره ای از نوع clayton میزان آب تغذیه چگونه کنترل میشود؟

میزان  آب تغذیه توسط سیستم کنترل سطح آب کنترل میشود، و این  نیز به نوبه خود  به ارتفاع آب موجود در انباره عکس العمل نشان می دهد. به هنگام پایین رفتن سطح آب در انباره،‌ سیستم کنترل مربوطه، تلمبه آب را به کار می اندازد.

برای بازبینی نشت از چنبره ها در دیگهای چنبره ای چه روشی توصیه میشود؟

آزمایش دیگ به روش هیدرواستاتیک توسط اغلب سازندگان توصیه میشود. اگر خرابی جزئی باشد، محل نشت را میتوان توسط یک روش جوشکاری تاًیید شده تعمیر نمود. اگر در طی تعمیر مشکلاتی پیش آید،‌ چنبره باید عوض شود.

حداقل ضخامت ورق پوسته و کله گی در دیگ های برقی تحت فشار چه مقدار میباشد؟

مطابق مقررات بخش اول آیین نامه ASME، حداقل ضخامت ورق باید ۳/۱۶ اینچ باشد.

برای درزهای جوشی دیگهای برقی، چه هنگام انجام عملیات حرارتی، و پرتونگاری پس از جوشکاری، لازم نیست؟

هنگامی که قطر داخلی پوسته از ۱۶ اینچ، و فشار دیگ از psi ۱۰۰ تجاوز ننماید.

در چه مواردی یک دیگ برقی باید به دریچه بازدید مجهز باشد؟

دیگهای برقی با حجم حداکثر  ۵، فاقد سوراخ آدم رو، باید در قسمت تحتانی پوسته یا کله گی دارای دریچه بازدید باشد، تا بتوان داخلر سیستم را جهت اطلاع از وجود رسوب و آلودگی، گاه بگاه بازدید و تمیز نمود. اندازه دریچه نباید از قطر یک لوله ۳ اینچی کوچکتر باشد.

برای یک دیگ برقی با قدرت مصرفی kW۷۵۰، در رابطه با ظرفیت و تعداد شیرهای ایمنی، از نظر مقررات آیین نامه چه نکاتی باید برآورده شوند؟

چون قدرت مصرفی از kW۵۰۰ بیشتر است، باید از ۲ یا تعداد بیشتری شیر ایمنی استفاده نمود. مجموع ظرفیت آنها باید حداقل  ۲۶۲۵=۵/۳×۷۵۰ باشد.

حداقل اندازه لوله آب تغذیه در دیگ برقی چقدر است؟

۵/۰ اینچ.

چه نوع دیگ برقی به سیستم قطع سوخت به هنگام کم آبی، نیاز ندارد؟

دیگ های برق الکترودی، نیاز مند سیستم قطع سوخت به هنگام کم آبی نیست، زیرا خود آب کامل کننده مدار برقی، از یک الکترود به الکترود دیگر میباشد. پایین آمدن سطح آب، جریان برق را قطع خواهد کرد، در نتیجه همان منظور، براورده خواهد شد.

در چه مواقعی نصب  دو شیشه آب نما بر روی دیگ های برقی، الزامی است؟

دیگ های برقی از نوع بی الکترود، با فشار عملیاتی بالاتراز PSI ۴۰۰، به دو شیشه آبنما نیازمند است.

حداقل اندازه شیر ایمنی مجاز جهت نصب بر روی دیگهای بخار گرمایشی، چیست؟

۱/۲اینچ، و حداکثر ۴ اینچ(آیین نامه ASME).

به هنگام فعالیت شیرهای ایمنی، افزایش فشار داخل دیگ تا چه حد مجاز است؟

برای دیگ های بخار گرمایشی ظرفیت شیر ایمنی در حداکثر احتراق باید به حدی باشد که به هنگام فعالیت، افزایش فشار دیگ از psi۵ تجاوز ننماید. برای دیگ های آب گرم گرمایشی ظرفیت شیر کاهش فشار در حداکثر احتراق، باید به حدی باشد که به هنگام فعالیت افزایش فشار دیگ از psi۱۰ تجاوز ننماید.

دو سیستم کنترل فشار لازم برای دیگ های بخار گرمایشی، و سیستم های کنترل دمای ضروری برای دیگ های آب گرم گرمایشی را نام ببرید.

دیگ های بخار گرمایشی خودکار باید به یک کلید قطع، جهت کنترل فشار عملیاتی، که برای فشاری کمتر از فشار مجاز تنظیم شده، و یک کلید قطع، جهت کنترل حد بالای فشار، که برای فشاری حداکثر psi۱۵ بیشتر از فشار عملیاتی تنظیم شده، مجهز باشند. دیگ های آب گرم گرمایشی، به یک کلید قطع، جهت کنترل دمای عملیاتی، که برای دمایی کمتر از حداکثر دمای مجاز تنظیم شده، و نیز به یک کلید قطع، جهت کنترل حد بالای دما، که برای دمای حداکثر F ۲۵۰° تنظیم شده نیازمند میباشند.

در چه صورت، آیین نامه  دیگ های گرمایشی، تجهیز دیگ های آبگرم را به یک سیستم قطع سوخت به هنگام کم آبی ازامی دانسته است؟

هنگامی که دیگ به صورت خودکار آتش شود، و گرمای داده شده به آن، از    ۱۰°×۴ بیشتر باشد.

برای دیگ های بخار گرمایشی چدنی، چند آزمایش هیدرواستاتیک لازم است؟

هر پره از دیگ را باید جداگانه با فشار هیدرواستاتیکی حداقل psi ۶۰ آزمایش نمود. کل دیگ ساخته شده را باید با فشار هیدرواستاتیکی حداقل psi آزمایش نمود.

برای دیگ های آبگرم چدنی مورد استفاده در گرمایش، چند آزمایش هیدرواستاتیکی لازم است؟

برای دیگهای با فشار عملیاتی حداکثر psi۳۰، فشار ازمایش هیدرواستاتیک برای هر پره باید psi ۶۰ باشد. برای دیگ های با فشار عملیاتی بیشتر از psi۳۰، فشار آزمایش هیدرواستاتیک برای هر پره باید ۵/۲ برابر حداکثر فشار مجاز برای آن باشد. در هر دو حالت، کل دیگ ساخته شده، به یک آزمایش هیدرو استاتیک دیگر نیاز دارد که فشار آن نباید از ۵/۱ برابر حداکثر فشار کار دیگ کمتر باشد. این مقررات به سازنده دیگ چدنی مربوط میشود. فشارهای یاد شده برای آزمایش، باید توسط فشارسنج های با تقسیمات psi۱۰، کنترل شود.

سه نوع دیگ چدنی را نام ببرید.

پره ای افقی، پره ای عمودی و نوع یکپارچه.

بخارزای غیر آبی چیست؟

مخزنی بسته است که در آن سیالی بجز آب تحت فشار و توسط اعمال گرما به آن تبخیر میشود.

آیا مؤسسات بیمه آتش سوزه و قوانین محلی آتش نشانی، مقرراتی در مورد گرمکن های مایعی یا بخاری دارند؟

آری، زیرا خطرات آتش سوزی ویژه ای در ارتباط با پاره ای از سیالات آلی مشتمل بر روغنهای معدنی، ممکن است وجود داشته باشد.

بر روی یک بخارزای غیر آبی، که از سیالی آلی استفاده مینماید، چه نوع شیشه آبنما باید نصب نمود؟

شیشه های آب نما باید از نوع تخت، با قاب فولادی یکپارچه باشند. جهت جلوگیری از بیرون ریختن و بهدر رفتن سیال آلی، نمیتوان از شیرهای آبنما استفاده نمود.

ایا شیر ایمنی مورد استفاده در بخارزاهای غیر آبی، میتواند دارای اهرم دستی باشد؟

‌ جهت پرهیز از تخلیه تصادفی دیگ هیچ نوع اهرم دستی مجاز نمیباشد. در چنین واحدهایی، حداقل سالی یک بار شیر ایمنی را باید از دیگ جدا کردو جهت بازبینی ظرفیت و فشار تنظیم آزمایش نمود. دهانه تخلیه شیر ایمنی نصب شده بر روی دیگ باید بطور مستقیم به یک سیستم چگالش بخار (کندانسور) متصل شده، یا حداقل به نقطه ای ایمن در خارج از ساختمان محل نصب دیگ هدایت شود.

یک بخارزای غیر آبی را برای چه فشاری باید طراحی نمود؟

حداقل psi۴۰ بالاتر از فشار عملیاتی سیستم، و با در نظر گرفتن ضریب ایمنی مقرر در آیین نامه.