04134329357

دیگ روغن داغ تا دمای ۳۰۰ درجه

دیگ روغن داغ تا دمای ۳۰۰ درجه

دیگ روغن داغ تا دمای ۳۰۰ درجه که عمدتا در صنایع مختلف کاربرد دارد و در فرآیند تولید خود نیاز به دماهای بالای ۲۰۰ درجه دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

مصارف دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ تا دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد عمدتاً در مواردی که دیگ بخار پاسخگو نبوده و دمای بالای ۲۰۰ درجه نیاز است مورد توجه قرار می گیرد.

آب و بخار معمولاً به عنوان حامل گرما در سیستم های گرمایش استفاده می شوند. اما در دماهای بالا ، آب و بخار نیاز به فشار عملیاتی بالایی دارد.

روغن برای انتقال حرارت

در بویلر روغن حرارتی به جای آن از روغن مخصوص (HTF) استفاده می شود و این بدان معنی است که می توانید در فشار اتمسفر به دمای کار تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد برسید.

مصارف دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ مصارف زیادی داشته و عمدتاً در صنایع چوب و خشک کن ها، صنایع شیمیایی،کارخانجات قیر و رنگ سازی، در صنایع نظامی و سایر مواردی که در راکتور و فرآیند خود دمای بین ۲۰۰ تا ۳۲۰ درجه نیاز دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

دیگ روغن داغ دمای 400 درجه

دیگ روغن داغ دمای ۳۰۰ درجه

ساخت دیگ روغن داغ دمای بالا

بویلرهای روغن داغ در دو طرح عمودی و افقی ساخته می شوند.

در ساخت بویلر فوق می بایست نکات مهمی را توجه نمود که از جمله می توان انتخاب نوع لوله مورد استفاده و تعداد نخها می باشد به این شکل که قطر لوله و ضخامت لوله بایستی در محاسبه ظرفیت مورد توجه قرار گیرد .

اتصال لوله ها و کیفیت جوشکاری و مونتاژکاری در دیگهای روغن داغ از حساسیت خاصی برخوردار بوده و تست نهایی با دقت بالا انجام میگیرد.

علاوه بر لوله ها قسمت چنبر دیگ روغن داغ و عایق کاری از قسمتهای مهم و حساس در ساخت می باشند.

انتخاب پمپ دیگ روغن داغ

انتخاب صحیح پمپ و دینام و کوپل درست در دیگ نیز در کارکرد صحیح دیگ روغن داغ بسیار مهم بوده و می بایست تمام پمپ ها و شیر آلات برای این منظور ساخته شده باشند.

بسته به ظرفیت دیگ و بسته به طول مسیر گردش و دبی روغن پمپ انتخاب میگردد.

دیگ روغن داغ

تابلو برق دیگ های روغن داغ

تابلو برق دیگ و بخشهای کنترلی باید توسط فرد متخصص تهیه و مونتاژ شده و تمام قسمتهای ایمنی در آن دیده شود.

آتش سوزی های زیادی در خصوص دیگ روغن داغ گزارش شده که همگی از عدم تخصص در ساخت و کیفیت پایین مواد اولیه و نادیده گرفتن بحث های کنترلی بوجود آمده اند.

روغن های معدنی

روغن های معدنی که عمدتا در بازار می باشند بسیار گران بوده و تحمل دمایی تا ۳۰۰ درجه را دارند و در واقع نقطه جوش روغن بین ۳۲۰ تا ۳۳۰ درجه می باشد که در این دما روغن از فاز مایع به فاز گاز تبدیل می شود.

خطر آتش سوزی در دماهای بالا

  • تبدیل روغن موجود در بویلر روغن داغ با افزایش دما که باعث می شود روغن از حالت مایع به حالت گاز تبدیل شود بسیار خطر ناک بوده و باتوجه به عملکرد پمپ ها که وظیفه سیرکوله کردن روغن را بر عهده دارد ( بصورت مایع) باعث آتش سوزی خواهد شد.
  • بطور کلی برای دماهای بالای ۳۲۰ درجه می توان از دیگ نمک مذاب استفاده نمود که آن نیز به دلیل استفاده آن در صنایع نظامی و به دلیل تحریم های اقتصادی با چالشهای جدی روبرو هستیم ومبلغ بالای دیگ نمک مذاب و دشواریهای نگهداری برای کارفرمایان استفاده از این دیگ در حال حاضر توصیه نمی شود.