04134329357

دیگ بخار – راه اندازی- فروش دیگ بخار

دیگ بخار – تمیزکاری و پر سازی دیگ بخار

دیگ بخار که به تازگی نصب شده قبل از راه اندازی باید کاملا تمیز شده و با آب پر شود همچنین شستشوی اشغال سیستم های سوخت، محل دیگ بخار، قبل از اولین استفاده خیلی مهم می باشد.

برای آماده سازی یک دیگ بخار قبل از راه اندازی مراحل زیر باید انجام شود:

۱- بازرسی : 

داخل دیگ بخار باید بازرسی گردد تا معلوم شود که هیچ جسم خارجی مانند ابزار ، تجهیزات و پارچه در داخل دیگ بخار باقی نمانده است.

۲- کنترل قبل از پر کردن آب :

کنترل کنید که مشعل دیگ بخار در شرایط عملیاتی می باشد زیرا آب درون دیگ بلافاصله باید به جوش آید این جوشش یا گرمایش آب تا دمای حداقل (۸۲٫۲ درجه سانتی گراد) باعث خروج گازهای محلول می گردد که در غیر این صورت باعث خوردگی دیگ می شود.

۳- تمیزکاری سیستم :

پس از اینکه دیگ بخار به اندازه کافی از آب پر شد سیستم باید به مدت چند روز با وجود بخار درون کل سیستم کار کند تا روغن و ضایعات از سیستم به دیگ بخار برود.

۴- جوشش :

جوشش یک روش تمیزکاری شیمیایی برای دفع روغن و گریس از یک دیگ بخار جدیداً نصب شده یا تعمیر شده می باشد. این کار زی مراحل زیر انجام می شود.

 • پر کردن دیگ بخار تا خط آب عادی
 • باز کردن سر پوش شیرها در بالاترین نقطه دیگ بخار
 • افزودن ماده جوشش مناسب از طریق سوراخها
 • تعویض سر پوش یا شیر های ایمنی
 • راه اندازی تجهیزات احتراق و کنترل کنترلگرهای عملیاتی، حدی، ایمنی دیگ بخار
 • جوشاندن آب به مدت دست کم ۵ ساعت
 • توقف تجهیزات احتراق در دیگ بخار
 • تخلیه دیگ بخار
 • شستشوی کل دیگ بخار با جریان آب پر فشار
 • پر کردن دیگ بخار تا خط آب عادی
 • افزودن ماده تصفیه دیگ بر حسب نیاز
 • جوشاندن آب یا حرارت دادن آن تا دمای ۸۲٫۲ درجه
 • اکنون دیگ بخار آماده کار می باشد.
دیگ بخار

راه اندازی دیگ بخار

دیگ بخار- راه اندازی ( تاسیسات دیگ بخار ) :

روش : هنگام راه اندازی دیگ باید مراحل زیر دنبال شود

 • بازنگری توصیه های سازنده در مورد راه اندازی مشعل دیگ بخار
 • قراردادن کلید کنترل در وضعیت خاموش (off)
 • کنترل نبود مانع سر راه هوای اتاق دیگ بخار
 • کنترل موجودی سوخت
 • کنترل سطح آب در آبنما
 • استفاده از شیر تخلیه، درصورت وجود برای کنترل سطح آب
 • تخلیه محفظه احتراق برای خروج گازهای نسوخته
 • تمیزکاری شیشه اسکنر شعله
 • قراردادن شیر قطعه بخار اصلی در وضعیت باز
 • بازکردن شیر ورود آب سرد به آبرسان، باز کردن شیرهای مکش و تخلیه در پمپ های خلا و تراکم و تنظیم کلیدهای برقی در وضعیت مناسب
 • کنترل فشار عملیاتی دیگ بخار
 • کنترل بازنشانی دستی، در صورت وجود، در کنترل حد بالای فشار و قطع کننده کم آبی
 • تنظیم شیر گاز دستی یا منبع نفت کوره دستی در وضعیت باز
 • تنظیم مدار قطع کن در وضعیت روشن
 • قراردادن کلید های اضطراری دیگ بخار در وضعیت روشن
 • قرار دادن کلید راه اندازی کنترل دیگ در وضعیت روشن یا استارت
 • بالا بردن دما و فشار به آرامی
 • طی راه اندازی ، قدم زدن در اطراف دیگ بخار و مشاهده عملکرد تجهیزات و لوله کشی
 • بلافاصله بعد از خاموش کردن مشعل بازرسی ستون آب و باز کردن شیرهای تخلیه برای تنظیم سطح آب
 • وارد کردن موارد زیر در دفتر سوابق
 1. تاریخ و ساعت راه اندازی
 2. نابسامانیهای مشاهده شده و اقدامات اصلاحی انجام شده
 3. زمان قطع کنرل گرهای مشعل در فشار معین، آزمونهای انجام شده و موارد مشابه
 4. امضای متصدی
 • کنترل شیر ایمنی برای شواهد جوشش، انجام آزمون اهرم تخلیه

در صورتی که شرایط غیر عادی طی اقزایش تدریجی فشار یا خاموش کردن پیش آید بلافاصله کلید اضطراری را باز کنید و تا زمانیکه مشکل مشخص نشده و اصلاح نگردد دیگ بخار را راه اندازی نکنید.