04134329357

دیگ بخار ترکیبی

دیگ بخار ترکیبی

دیگ بخار ترکیبی که به طور معمول به عنوان یک دیگ بخار ترکیبی از دو لوله آب و  لوله دود بویلر دیگ تشکیل شده است. این نوع دیگها در  هند بسیار رایج می باشند و می توانند برای تولید و استفاده از بخار در صنایع مختلف مانند برنج میلز، کارخانه های شکر، صنایع لاستیکی و بسیاری دیگر استفاده شوند.

سیستم های مهندسی ترمودینامیکی دارای تجربه فراوان در تولید دیگهای بخار ترکیبی هستند. مدل های ترکیبی ما و مدل های اولترا هر دو تحت دیگ بخار ترکیبی دسته بندی می شوند. به طور کلی، طراحی دیگ بخار ترکیبی، از دو دیواره آب (غشاء) و طراحی بدنه و لوله می باشند.

دیواره آب به عنوان یک محفظه کوره عمل می کند که در آن احتراق سوخت اتفاق می افتد. در اینجا لوله ها،کوره را احاطه کرده و جریان آب داخل لوله های غشایی جریان می یابد. سوخت بر روی گریت کوره تغذیه می شود و هوا از طریق طرفداران پیشگیرانه اجاق زیر گیت ها تامین می شود و به عنوان سوخت در تماس با هوا و گرما، فرایند احتراق اتفاق می افتد.

این محدوده که در آن بیشترین انتقال حرارت تابش بین گازهای دود و آب اتفاق می افتد. پس از فرآیند احتراق، گازهای دودکش وارد منطقه شل و لوله می شوند، در حالی که گازهای دودکش از طریق سرعت بالا در داخل لوله ها حرکت می کنند و آب روی قسمت پوسته است. این ناحیه ای است که انتقال گرما در بین گازهای دود و آب اتفاق می افتد.

تفاوت اصلی بین مدل دیگ بخار ترکیبی و مدل اولترا این است که پوسته در موارد مدل ترکیبی در سری با غشاء قرار داده شده است در حالی که در مورد مدل اولترا، پوسته در بالای غشاء قرار داده شده و در نتیجه اولترا دارای رد پایینی نسبت به مدل ترکیبی دارد.

دیگ های بخار بسته بندی

دیگهای بخار ما کارآمدترین دیگهای بخار برای صرفه جویی در هزینه و صرفه جویی در سوخت هستند. غلاف غشاء دیواری آب و لوله های دود از مزایای هر دو دیگ بخار لوله و همچنین دیگ بخار لوله دود است و از این رو ویژگی هر دو این طرح را داراست.

حجم کوره بالا ما در بویلرترکیبی حداکثر تابش حرارت از گازهای دود را در دماهای بالا استخراج می کند در حالیکه در دماهای پایین سرعت بالا گازهای دودمان مسئول استخراج حداکثر گرمای گرما است.

دیگ بخار با سوخت زیست توده

انتقال گرما در طول حرکت خود در :

  • آب موجود در لوله ها در غشاء دیواره آب
  • آب موجود در پوسته بویلر از طریق لوله ها

این نوع دیگ بخار سطح بالایی از قابلیت اطمینان و عملیات بدون دردسر را می دهند. آنها به طور موثر در فشار متوسط و جریان بخار کار می کنند، بر خلاف دیگ های بخارپز نوع بسته بندی شده می باشند.

فروش دیگ بخار از ظرفیت ۸۰ کیلو بر ساعت تا ۳۰ تن در ساعت