04134329357

دیگ آبگرم پر دما

دیگ آبگرم پر دما

یک آبگرم پر دما ( دیگ آبگرم) ، دیگی است که آب را در دماهای بالا، معمولاً بیشتر از ۳۰۰ درجه فارنهایت بدون هیچگونه محدودیت مشخصی از نقطه نظر فشار مورد استفاده قرار می دهد. لیکن طبق قسمت اول آیین نامه دیگ بخار و دیگ آبگرم و مخازن تحت فشار ASME یک دیگ آبگرم پر دما سیستمی است که آب را در دمای بالاتر از ۲۵۰ درجه فارنهایت و در فشار بیشتر از ۱۶۰PSI مورد استفاده قرار می گیرد.

دیگ های آبگرم پر دما معمولاً در دماهای بیشتر از ۵۰۰ درجه فارنهایت طراحی نمی شوند. درعمل دماهای عملیاتی در محدوده ۳۵۰ الی ۴۵۰ درجه فارنهایت؛ بیشتر رایج است و برای بدست آوردن دماهای بالاتر از ۵۰۰ درجه فارنهایت از سیالات دیگر نظیر دائوترم یا سیالات غیر عالی مشابه استفاده می نمایند که دیگ روغن داغ نیز می توان پیشنهاد شوند.

مزایای دیگ آبگرم پر دما

  1. به خاطر داشتن ظرفیت عظیم ذخیره سازی گرما، توسط دیگ آبگرم پر دما می توان کنترلی دقیقتر بر دما داشت. این امر در بسیاری از فرآیند ها حائز اهمیت زیادی می باشد.
  2. مقدار عظیم گرمای موجود در سیستم منبعی از ذخیره گرمایی است. در نتیجه تغییرات بار تاثیری حداقل بر روی دیگ آبگرم پر دما خواهد گذاشت. این دخیره گرمایی استفاده از واحد های کم ظرفیت تر را نیز میسر می سازد.
  3. خوردگی خط لوله برگشت که بطور معمول در دیگهای بخار از مسائل مطرح می باشد؛ در دیگ آبگرم پر دما موجود نیست.
  4. در دیگ آبگرم پر دما، به تله های بخار، تلمبه، مخزن دریافت، دریچه های تهویه و یا سایر وسایل ضروری در خط لوله برگشت بخار چگالیده نیازی نیست. در نتیجه مخازن اولیه و نگهداری کمتر است و هیچ ضایعات بخاری در کار نیست.
  5. در دیگ آبگرم پر دما، آب جبرانی به مقدار کم مورد نیاز است در نتیجه به سیستمهای پر خرج تصفیه آب تغذیه ورودی احتیاج نیست.

معایب دیگ آبگرم پر دما

  1. در ابتدا جهت گرمایش سیستم به زمان طولانی تری احتیاج است.
  2. به هنگام تعمیر یا تعویض باید جهت سرد شدن مدتی طولانی صبر نمود و آب زیادی تخلیه کرد.
  3. اگر مخزن تحت فشار یا لوله ای در سیستم صدمه ببیند، چون دمای آب درون آن بالاتر از نقطه جوش آب در فشار یک اتمسفر است، مقداری از آب با فورانی شدید به بخار آب تبدیل می شود. حتی فوران آب و بخار ناشی از یک نشست کوچک تا قبل از پایین آوردن فشار سیستم می تواند صدمات آبی زیادی را ببار آورد.

برای  دیگ آبگرم پر دما، هم از دیگ آبگرم لوله دودی و هم از دیگ آبگرم لوله آبی استفاده می گردد. مزیت اساسی استفاده از دیگ های لوله دودی برای این منظور ارزانتر بودن آنها در ظرفیت کمتر از ۶۰۰ اسب بخار می باشد.