04134329357

خصوصیات مبرد موثر و کارآمد

خصوصیات مبرد موثر و کارآمد

خصوصیات مبرد موثر و کار آمد را می توان بصورت زیر بیان نمود:

حرارت نهان تبخیر مبرد موثر و کار آمد

حرارت نهان تبخیر یک مبرد بایستی حدالمقدور بالا باشد برای اینکه بالا بودن حرارت نهان تبخیر باعث میگردد تا مقدار کمی مبرد،‌ مقدار زیادی حرارات را هنگام تبخیر در اوپراتور جذب نماید.

دما و فشار بحرانی مبرد

گاز یا بخار، دمای حداکثری دارد و در آن دما، تقطیر و به مایع تبدیل میشود و در بالای این دما بدون توجه به فشاری که بر آن وارد گردد به صورت گاز باقی میماند بر همین اساس دمای بحرانی یک مبرد بایستی بسیار بیشتر از دمای تقطیر آن باشد.

هنگامی که دمای بحرانی پایین باشد قدرت لازم برای متراکم کردن بخار بسرعت افزایش یافته و اگر این فشار بسیار پایین باشد امکان تقطیر بخار در کندانسور وجود ندارد و بر همین اساس بایستی مبرد از فشار بحرانی نسبتا بالایی برخوردار باشد.

دمای جوش مبرد

از مهمترین خاصیت ترمودینامیکی یک مبرد دمای جوش طبیعی آن است این دما بایستی در فشار آتمسفر پایین باشد تا نیازی به ایجاد خلا و فشاری کمتر از آتمسفر نباشد.

 گرمای ویژه مبرد مایع

گرما باید تا حد امکان پایین باشد تا مقدار بخاری که در مرحله انبساط درون شیر انبساط بوجود میآید حداقل باشد و به این وسیله قدرت تبرید مبرد بیشترو ظرفیت تبرید آن بهتر شود واحد گرمای ویژه در سیستم SI، ژول بر کیلوگرم درجه کلوین میباشد.

فشار تقطیر و جوشش مبرد

به منظور جلوگیری از نفوذ هوا و رطوبت از خارج به داخل سیستم، فشار کندانسور و تبخیر کننده می بایستی تا حد امکان بالای فشار آتمسفر باشد. البته این دو فشار نباید زیاد بالا باشد زیرا این امر باعث نیاز به کمپرسور، کندانسون و اوپراتور بزرگتر و سنگین میشود که هذینه قیمت اولیه سیستم را افزایش خواهد داد.

حجم مبرد بخار مکش در هر تن

حجم مبرد بخار مکش در هر تن تعیین کننده نوع کمپرسور مورد نیاز برای سیستم تبرید بوده و مقدار آن نشان دهنده ی اندازه کمپرسور است این مقدار عموما میبایستی کم باشد تا اندازه کمپرسور نیز کوچک شود.

ضریب عملکرد

این ظریب یکی از مهمترین عوامل در تعیین مبرد ها به شمار می رود و کارایی ماشین تبریز را نشان میدهد. که خود در واقع اثر تبرید با کار انجام شده است. ظریب عملکرد نشان دهنده هزینه کارکرد یک سیستم تبرید بوده و هرچه مقدار آن بالاتر باشد هذینه کارکرد کمتر خواهد بود.

ضریب هدایت حرارتی

یک مبرد موثر و کارآمد بایستی از ظریب هدایت حرارتی بالایی برخوردار باشد تا انتقال حرارت در اوپراتور و کندانسور به سرعت انجام گیرد در نتیجه طول لوله ها کوتاهتر و اقتصادی شود واحد ضریب حرارتی در سیستم SI وات بر متر درجه کلوین میباشد.

ویسکوزیته مبرد کارآمد

ویسکوزیته مبرد موثر و کارآمد مایع می بایستی تا حد امکان کم باشد تا افت فشار کم شده و اصطکاک و مقاومت نیز هنگام حرکت مبرد کم باشد واحد ویسکوزیته در سیستم SI، پاسکال ثانیه میباشد.

شدت مقاومت الکتریکی مبرد

شدت مقاومت الکتریکی مبرد بایستی بالا باشد این عامل بویژه در کمپرسورهای بسته یا هرمتیک که موتور الکتریکی در معرض مبرد و بخار آن قرار دارد بسیار مهم است.

سمی بودن مبرد

یک مبرد خوب باید حتی الامکان سمی نباشد.

اشتعال پدیری مبرد

اشتعال پذیری یک مبرد بسیار مهم است و یک مبرد خوب باید قابل احتراق نباشد.

اثرروی لایه ازن

پتانسیل تخریب لایه ازن

لایه ازن در قسمت بالای اتمسفر مانند یک فیلتر در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش خورشید عمل میکند این اشعه برای سلامتی انسان ها و موجودات بسیار مضر است تحقیقات نشان میدهد که لایه ازن به دلیل گازهای CFC، هالون ها و برومید در حال نازکتر شدن است.

پتانسیل تخریب لایه ازن یک گاز را با ODP نمایش میدهند و یکی از مشخصه های هر گاز میباشد. ODP گازها را با R-11 میسنجند. طبق کنوانسیون های بین المللی این اثر برای مبرد ها باید صفر باشد.

 اثر گلخانه ای 

گازهای گلخانه ای گازهایی هستند که در اتمسفر زمین جمع میشوند و مانع از خروج نور خورشید منعکس شده از سطح زمین میشوند بنابراین نور خورشید به دام افتاده و باعث افزایش دمای زمین میشود که در نتیجه باعث ذوب شدن یخ های قطب ها شده و سطح آب دریاها افزایش میابد و خیلی مشکلات دیگر برای کره زمین بوجود می آورد. اثر گلخانه ای گاز ها را با GWP نمایش میدهند.

CFCs به دلیل داشت نعامل کلرین و پایداری شیمیایی کم برای محیط زیست مضر بوده و همچنین اثرات تخریبی زیاد بر روی لایه ازن ( ODP بالا)‌، تولید آنها و استفاده از آنها در تاسیسات جدید ممنوع شده است اگرچه کاربرد آنها هم اکنون در تجهیزات موجود مجاز است. این گروه شامل: R-11,R-12,R-13,R-113,R-114,R-115,R-500,R-502 هستند.

اثر گلخانه ای باعث گرم شدن زمین میشود. اثر گلخانه ای مبرد ها حتی الامکان پایین باشد.

سایر مشخصات مبرد ها

علاوه بر موارد ذکرشده یک مبرد خوب بایستی نشت آن به آسانی قابل ردیابی باشد، غیر خورنده، سازگار با روغن کمپرسور و قیمت آن نیز مناسب باشد.

بطور کلی موارد فوق از خصوصیات مبرد موثر و کارآمد می باشد.