04134329357

تعمیر دیگ بخار

تعمیر دیگ بخار

تعمیر دیگ بخار با توجه به مدت کارکرد بویلر و میزان آسیب در قسمتهای مختلف امکان پذیر است.

گاهاَ بر اثر نگهداری نا صحیح و یا بی اطلاعی اوپراتورها لوله های دیگ آسیب دیده و نیاز به تعویض لوله دارد.

گاهی نیز شبکه ها به دلیل قلیایی بودن آب موجب خوردگی شده و سوراخهایی در شبکه ایجاد می شوند.

تنظیم مشعل و کنترل تجهیزات برقی و کنترلی و تست ضخامت سنجی از خدمات شرکت کارنو می باشد.

این شرکت با بهره گیری از تیم فنی با تجربه آماده ارائه خدمات تعمیرات میباشد.

تعمیرات دیگ بخار