04134329357

تجهیزات دیگ بخار- سئوالات متداول

تجهیزات دیگ بخار– سئوالات متداول

تجهیزات دیگ بخار- سئوالات متداول بصورت زیر می باشد و به پاره ای سئوالات که اکثر توسط مخاطبان پرسیده شده اند پاسخ داده شده است.

مهمترین تجهیزات دیگ بخار چیست؟

شیر ایمنی.

چه نوع شیر ایمنی باید بر روی دیگ نصب شود؟

نوع جهنده مستقیما بارگذاری شده با فنر مطابق آیین نامه ASME.

شیر ایمنی چگونه باید به دیگ متصل شود؟

بطور مستقیم به یک شیپوره مستقل، سر راه آن به دیگ، هیچ نوع شیری نباید قرار داشته باشد.چنانچه قطر آن از ۳ اینچ، یا فشار آن از psi ۱۵ تجاوز نماید، شیر باید دارای یک اتصال فلنج دار باشد.

بیشترین قطر شیرهای ایمنی باید چه مقدار باشد؟

آیین نامه دیگ های گرمایشی، ۴ اینچ را تصریح مینماید.

مقررات مربوط به شیرهای ایمنی واقع بر بخار داغکن و تخلیه کننده بخار آب با دمای بیشتر از °F ۴۵۰ چه نکاتی را تصریح مینماید.

اتصال این شیرها همواره باید از نوع فلنجی، و جنس آنها باید از فولاد یا فولاد آلیاژی مناسب برای دمای مربوطه باشد، فنر شیر باید در معرض هوا، و نه در معرض بخار آب پر دما قرار گیرد.

برای یک شیر ایمنی ۴ اینچی، حداقل اندازه شیپوره اینکه بطور مستقیم به آن اتصال می یابد، و همچنین لوله تخلیه کاربردی چیست؟

در هر مورد ۴ اینچ.

برای آزمایش چه وسیله اضافی بروی شیرهای ایمنی لازم است؟

یک اهرم بلند کننده.

منظور از پس جهش چیست؟

پس جهش عبارت است از مقدار افت فشار بخار بر حسب PSI، از حالت پرش شیر ایمنی تا بسته شدن شیر.

چه چیزی مقدار پس جهیدن را کنترل میکند؟

حلقه تنظیم پس جهش.

محفظه تخلیه چیست؟

محفظه تخلیه در یک شیر ایمنی، فضایی است که در هنگام بلند شدن اولیه شیر، مساحت قسمت زیرین دیسک شیر واقع در معرض فشار را افزایش میدهد. فشار عمل کننده بر مساحت افزایش یافته، منجر به جهش شیر، یا بلند شدن ثانویه میگردد.

برای سریع باز کردن شیرهای ایمنی، بجز اصل افزایش سطح در معرض فشار توسط محفظه تخلیه، دیگر از چه اصلی میتوان استفاده کرد؟

اصل عکس العمل.

چرا در شیر ایمنی برای باز کردن سریع شیر، از محفظه تخلیه یا اصل عکس العمل جریان استفاده میشود؟

بدون این تدابیر، بلند شدن و نشستن تدریجی شیر، نشیمنگاه شیر را توسط شیارش یا عمل سایشی جریان شدید بخار آب، بسرعت از بین می برد.

در چه زمانی به بیش از یک شیر ایمنی روی دیگ احتیاج است؟

اگر دیگ بیش از  ۵۰۰ سطح گرمایشی، یا (برای دیگ برقی) بیش از KW۵۰۰ توان ورودی داشته باشد.

کار ستون آب نما چیست؟

حذف تلاطم سطح آب در استوانه و شیشه آبنما، بطوریکه بتوان سطح آب را با دقتی بیشتر تعیین نمود.

برای اتصالات لوله ای یک سطون آبنما چه محلقاتی مجاز میباشند؟ چرا تعداد این محلقات محدود میباشد؟

فشار سنج، تنظیم کننده میراساز، تنظیم کننده آب تغذیه، تخلیه، سطح نما، یا اتصالات مشابهی که جریانی ناچیز از آنها عبور کند، هرگونه جریان قابل ملاحظه، باعث نشان دادن نادرست سطح آب میگردد.

شیشه آبنما در چه نقطه ای باید نصب شود؟

در نقطه ای از دیگ که براحتی قابل دیدن باشد، در ضمن پایینترین نقطه قابل دید آن باید حداقل ۲ اینچ بالاتر از پایینترین سطح ایمن آب در دیگ باشد.

(۱) شیرهای آب نما، یا شیرهای آزمایش چه میباشند؟ (۲) تعداد آنها چند است و در کجا باید قرار داده شوند؟

(۱) این شیرها برای نشان دادن سطح اب در دیگ بهنگام وارسی شیشه آبنما بکار میروند.(۲) در دیگ های نوع لکوموتیوی تا قطر ۳۶ اینچ یا در دیگهای آتشدان دار تا ۱ اسب بخار دیگ، به دو عدد از این شیرها احتیاج است. آنها باید در محدوده دید شیشه آبنما و با فاصله مساوی از هم قرار گیرند، چنانچه دو شیشه آبنما در سطح یکسان و حداقل بفاصله ۲ فوت از یکدیگر نصب شوند، به شیرها آبنما احتیاجی نیست.

کدام سه شرط، تعیین کننده وقوع واکنش شیمیایی مورد نیاز جهت سوختن میباشند؟

سه شرط عموما لازم، عبارت است از: (۱) متناسب بودن هوا و سوخت در مخلوط، (۲)اختلاط کامل سوخت و هوا در منطقه احتراق، آنچنانکه تمام ذرات سوخت دارای اکسیژن کافی باشند، (۳) ایجاد و ابقای دمای اشتعال.

چه سوختی دارای دو ارزش گرمایی است؟ علت این ویژگی چیست؟

سوخت های حاوی هیدرون، دارای یک ارزش گرمایی بالا، و یک ارزش گرمایی پایین میباشند. ارزش گرمایی بالا توسط یک گرما سنج تعیین میشود. از این مقدار، گرمای تلف شده توسط بخار آب حاصل از سوختن هیدروژن را باید کسر نمود تا ارزش گرمایی پایین به دست آید. در بیشتر محاسبات مهندسی، از ارزش گرمایی بالا استفاده  میشود.

در رابطه با احتراق سوخت در یک دیگ، هوای اولیه و ثانویه را تعریف نمایید.

هوای اولیه هوایی است که در جنب یا درون مشعل، با سوخت مخلوط میشود، این هوا، در حدود یک سوم کل هوای مورد نیاز احتراق کامل میباشد. هوای ثانویه، هوایی است که از اطراف مشعل یا از میان دریچه های واقع بر کف یا دیوارهای کوره، به درون آن وارد میشود تا جهت کامل شدن احتراق در کوره، هوای اضافی را فراهم آورد. هوای ثانویه، در حدود دو سوم کل هوای مورد نیاز احتراق میباشد.

اثر زیان آور حضور گوگرد در یک سوخت چیست؟

گوگرد سوخته شده، تولید گاز دی اکسید گوگرد،  مینماید. کسر ناچیزی از ، اکسید شده و تولید  مینماید. تشکیل در کوره دیگ ها، میتواند ناشی از فرایند های زیر باشد:

(۱) اکسید شدن  توسط اکسیژن مولکولی، (۲) اکسید شدن  در شعله توسط اکسیژن اتمی، (۳) اکسید شدن کاتالیزوری  .

آزمایش های متعدد در عمل، نشان داده است که وقوع فرایند سوم در مسیرهای جابه جایی، بطور عمده مسئول تشکیل  میباشد. این گاز با آب یا بخار آب، تشکیل اسید سولفوریک میدهد که برای لوله های قسمت های انتهائی مسیرگازهای احتراق، و قسمت های بهره رسان (آبگرمکن)، در دیگ های بزرگتر، خورنده میباشد.

نقطه شبنم یا دمای چگالش بخار اسید سولفریک در گازهای احتراق را باید در نظر داشت (بویژه برای سوخت های پر گوگرد)،  زیرا گازهای احتراق،‌ در طول حرکت خود در مسیر کوره، خنک شده و احتمال چگالش بخار اسید سولفوریک را بوجود میاورد، که باید از وقوع آن جلوگیری نمود.

قوانین جدید جلوگیری از آلودگی هوا، در مورد سوختهای پر گوگرد بسیار سختگیرانه می باشد، زیرا تشخیص داده شده است که گاز ، هوارا آلوده میسازد.

درصد مجاز گوگرد موجود در سوختها، به تدریج از حداکثر پیشین، (۴ درصد)، کاهش یافته و در آینده نزدیک، مقدار آن به یک درصد نیز خواهد رسید. در دیگ های نفت سوز، بویژه آنهاییکه بطور متناوب روشن و خاموش میشوند، گوگرد موجود در سوخت، باعث خوردگی لوله ها در طرف آتش میشود. پس از خاموش نمودن دیگ ، و در طول خنک شدن آن،  با بخار چگالیده، و نیز آب نشت نموده، ترکیب شده و با تشکیل یک محلول اسیدی خورنده، به لوله ها حمله میکند.

منظور از اختلاف فشار متعادل شده چیست؟

دیگ که هم از بادبزن دمشی، و هم از بادبزن مکشی استفاده مینماید را میتوان از نظر میزان هوای مصرفی و گازهای احتراق، آنچنان تنظیم نمود که فشار کوره، بطور تقریبی در مقدار یک اتمسفر ثابت بماند. این عمل باعث میشود که کنترل هوای نشت نموده از کوره، و در نتیجه کنترل نسبت سوخت به هوا در کوره، به نحو بهتری صورت پذیرد.

در صد هوای اضافی مورد استفاده جهت سوزاندن سوختهای مختلف رایج، چه مقدار است؟

برای زغال سنگ، بطور معمول ۵۰ درصد هوای اضافی مصرف می شود. برای سوختهای نفتی مایع، گاز یا زغال سنگ گرد شده، هوای اضافی، در محدوده ۱۰ تا ۳۰ درصد است.

قوانین فدرال مربوط به هوای پاکیزه، (در ایالات متحده آمریکا)، به دیگ ها تا چه ظرفیتی اعمال میشوند؟ پاره ای از مقررات و حدود مجاز را نام ببرید.

برای دیگ های سوزاننده سوختهای فسیلی، و با ظرفیت گرمایشی  ×۲۵۰ و بیشتر، موسسه حفاظت محیط زیست (موسسه ای در ایالات متحده آمریکا)، استانداردهای حداقلی را اعلام داشته است، لیکن در محدوده اعتبار این قوانین، برای ظرفیت های پائین تر از مقدار یاد شده نیز مقرراتی موجود میباشد که عدول از آنها، نقص جدی مخسوب میشود.

پاره ای از این مقررات، بقرار زیر میباشند: (۱) ذرات منتشر شده، نباید از lb ۱/۰ برای هر یک میلیون Btu از انرژی ورودی تجاوز نماید، (۲) تیرگی های گازهای احتراق نباید از ۲۰ درصد تجاوز نماید، لیکن تیرگی تا میزان ۴۰ درصد، به شرط آنکه حداکثر بمدت ۱۰ دقیقه در یکساعت اتفاق افتد، مجاز است، و (۳) نشر دی اکسید گوگرد، به lb ۴/۱ برای هر میلیون Btu از انرژی آزاد شده، محدود شده است.

چه عواملی، بازدهی یک رسوب دهنده را تعیین میکند؟

مدت نگهداری گازهای احتراق، قدرت الکتریکی سیستم تخلیه رسوب دهنده، اندازه ذرات خاکستری معلق، و مقاومت گرد و غبار در مقابل جاری شدن.

سه نوع نخ مصنوعی مورد استفاده در صافی های بافتنی را نام ببرید.

عامل های محدود کننده در صافی های بافتنی یا جذب کننده ها ، فرسایش سریع، ناتوانی تحمل دماهای بالا، و خورده شدن توسط گازهای احتراق میباشند. پیشرفت الیاف مصنوعی نظیر پلی استر، اکریلیک و فایبر گلاس، کاربرد صافی های باتنی را بمیزانی وسیع گسترش داده است.

خوردگی کم دما در یک دیگ، به چه مفهومی است؟

خوردگی کم ما، زمانی اتفاق می افتد که گازهای احتراق، با سطوحی در دمای کمتر از نقطه شبنم بخارهای خورنده موجود در گاز احتراق، تماس می یابند. در صورتی که دمای آب تغذیه، بسیار کم باشد، منطقه کم دما، در ناحیه ورودی آب به گرمکن، بوجود می آی.

انتهای سر هوا گرمکن نیز میتواند جزء مناطق کم دما باشد. نواحی کم دما در دیگ های نوع دریائی- اسکاتلندی، که بطور متناوب خاموش-روشن میشوند یا در طول مرحله پاکسازی کوره توسط دمیدن هوا نیز ممکن است پدید آیند.

دماهای کم باعث میشود که گاز  با بخار آب، تشکیل بخار اسید سولفریک دهد. این فرآیند در محدوده دمایی ۲۰۰ یا C° ۵۰۰ صورت میگیرد. چگالش بخار اسید سولفوریک، تشکیل اسید سولفوریک مایع میدهد که برای فلز دیگ محلولی بسیار خورنده است.

درپوش قابل ذوب را توصیف نمایید.

این درپوش، غلافی رزوه دار از جنس برنج یا برنز با یک مغزی مخروطی شکل از جنس قلع تقریبا خالص است. در چاره های از دیگ های کم فشار یا فشار متوسط، این درپوش در پایین ترین سطح ایمن آب نصب میشود،

بگونه ای که انتهای کوچک مغزی مخروطی شکل آن هم معرض اولین گذرهای ناشی از احتراق قرار گیرد.اگر سطح آب به ارتفاعی خطرناک برسد، مغزی درپوش به علت طرح خاص آن ذوب گشته، و بخارهای خروجی، یک سیستم صوتی اعلام خطر را به صدا در می آورد.

در چه نوع دیگ و به چه دلیل دربهای مربوط به آتشکاری دیگ را باید به چفت های خود قفل شونده تجهیز نمود؟

در دیگ های لوله آبی، و به منظور جلوگیری از باز شدن سریع درب، که ناشی از ایجاد فشار مثبت در کوره بهنگام ترکیدگی لوله ها، انفجار گازهای احتراق، و غیره می باشد.

در خطوط فشارسنج در کجا و به چه دلیل به سیفون احتیاج است؟

این وسیله از یک چنبره یا شترگلو در لوله منتهی به فشارسنج، برای گیرانداختن بخار چگالیده و جلوگیری از ورود بخار آب به لوله بوردون تشکیل شده است.این وسیله از قرار گرفتن لوله، فنرها و دیگر قطعات حساس فشارسنج، در معرض بخار پر دما جلوگیری مینماید.

اختلاف اصولی بین یک گرمکن آب تغذیه باز و بسته چیست؟

گرمکن باز، بخار کم فشار را در تماس مستقیم با آب قرار داده، و در فشار اتمسفر یا کمی بالاتر از آن کار میکند. گرمکن آب تغذیه بسته عبارتست از یک پوسته و تعدادی لوله که تماس غیر مستقیم را بین بخار و آب برقرار میسازد. این گرمکن میتواند در فشارهای بالا نیز کار کند.

چه اختلاف عمده ای بین کارکرد یک گرمکن هواگیر و یک گرمکن باز وجود دارد؟

گرمکن باز، موجودی اکسیژن آب تغذیه را توسط گرمایش آن تا حدود ° F ۲۱۲  کاهش داده و فشار آن تقریبا فشاراتمسفر باشد. گرمکن نوع هواگیر، در عمل تمام اکسیژن محلول در آب را با گرمایش آب تغذیه توسط بخار در فشار psi۳۰ یا بیشتر، از آب جدا میکند. پوسته این گرمکن، از طریق یک تلمبه خلاء و به وسیله یک چگالنده به بیرون متصل میشود.

نصب چه تجهیزاتی را به روی یک آب گرمکن توصیه مینمایید؟

فشارسنج، شیر کاهش فشار، شیر تخلیه، دماسنج های آب ورودی و خروجی، ثبت کننده ها یا نشان دهنده های دمای هوای ورودی و گازهای خروجی.

رسوبات معمولی چگونه از لوله های تبخیر کننده جدا میشوند؟

بوسیله پوست اندازی، ناشی انبساط و انقباض اجباری لوله ها.

مزایا و اشکالات تلمبه های آب تغذیه که با موتور یا بخار آب بحرکت در می آیند چه هستند؟

تلمبه موتوری، مقدار لوله کشی های بخار را کاهش میدهد. بطور معمول در حالتی که سیستم گرمکن آب تغذیه، بخار مصرفی را از توربین اصلی میگیرد، این نوع تلمبه ترجیح داده میشود. تلمبه ای که با بخار به حرکت در می آید.

بر خلاف تلمبه های موتوری، تحت تاثیر قطع جریان در مدارهای برقی واقع نمیشوند، بطور معمول برای یک چنین وضعیت اضطراری، حداقل یک تلمبه آب خروجی از سیستم این تلمبه ها را میتوان به یک گرمکن آب تغذیه متصل نمود.

در حالتی که یک تزریق کننده از بخار آب در فشاری برابر فشار دیگ استفاده میکند، به چه نحو آب را در مقابل فشار دیگ بداخل آن وارد میکند؟

بعلت کم شدن مساحت مقطع شیپوره، سرعت مخلوط آب و بخار آب افزایش یافته و مخلوط، قطرات آب را با خود حمل مینماید بطوری که نیروی حاصل از حرکت آنها باعث جریان یافتن آب به دیگ میشود.

تله بخار چیست؟ و حضور آن در چه محلی از تاسیسات دیگ انتظار میرود؟

تله بخار وسیله ای برای جدا نمودن بخارهای چگالیده از فضای بخار، و به حداقل رساندن تلفات بخار میباشد. تله بخار بطور معمول در روی جداسازهای مربوط به خطوط بخار بکار میرود.

کار شیر فشارشکن یا تنظیم فشار چیست؟ در کجا میتوان یکی از آنها را یافت؟

این شیر برای کاهش یک فشار معین، به یک فشار موردنظر کمتر و ثابت بکار میرود. بعنوان مثال، در نظر است که از یک خط بخار که در فشار psi۴۰۰، برای تولید نیرو مورد بهره برداری است، یک خط انشعابی برای یک گرمکن با فشار طراحی psi۷۵ گرفته شود. در روی چنین خطی باید یک شیر فشار شکن نصب شود، و برای حفظ فشار گرمکن در یک محدوده از پیش تعیین شده، تنظیم گردد.

وظیفه بادبزن های دمشی و مکشی چیست؟

بادبزن های دمشی هوارا به فضای احتراق میدمد. بادبزن مکشی گازها و محصولات احتراق را مکیده و آنرا به قست پایین دودکش می راند.

جهت حفظ ایمنی، نصب چه دستگاهی بین بادبزن های دمشی و مکشی ضروری است؟

یک دستگاه رابط، بطوری که بادبزن دمشی با خاموش شدن بادبزن مکشی نتواند به کار افتد، در غیر این صورت، شعله از درب ها و دریچه های دید به بیرون زبانه میکشد.

استفاده از شیرهای قطع، در خطوط اتصالی بین دیگ و ستون آبنما، در چه صورت مجاز میباشند؟

در صورتی که این شیرها از نوع یوغ دار و برون پیچ با ساقه برخیزنده، یا سماوری یا راه مستقیم که وضعیت باز یا بسته بودن آنها بسادگی قابل تشخیص است، باشند. این شیرها باید قفل و لاک و مهر شوند.

به چه دلیل در روی خط آب تغذیه، شیرهای یک طرفه لازم میباشند؟

بخاطر اینکه فشار داخل داخل دیگ در مورد گسیختن لوله کشی، آب را بعقب نراند. نصب این شیر به کار تلمبه تغذیه یا تزریق کننده کمک مینماید.

حداقل و حداکثر اندازه مجاز برای شیرهای تخلیه یا اتصالات مربوطه به چه میباشند؟

حداقل یک اینچ، حداکثر ۱/۲ ۲ اینچ، مگر برای دیگ های باسطح گرمایشی ۱۰۰ فوت مربع یا کمتر، که برای آنها حداقل اندازه  ۳/۴اینچ میباشد.

منحرف کننده چیست؟ و به چه منظور بروی درب های انفجار نصب میشود؟

منحرف کننده، صفحه ای فلزی است که در روکاری دیگ در جلوی درب های انفجار قرار دارد، جلوگیری نماید.

چه نیرویی تله های سطلی را به کار می اندازد؟

نیروی ثقل.

سطل یا شناور تله ها از چه موادی ساخته میشوند؟

فلز مقاوم در برابر خوردگی.

چرا تله برگشتی بعداز هر تخلیه باید به فضای آزاد مرتبط گردد؟

چون فشار درون بدنه تله، بالاتر از فشار بخار آب چگالیده در خط برگشت میباشد، اگر تله به فضای آزاد مرتبط نگردد، شیر یکطرفه برگشت، بسته خواهد ماند. با مرتبط کردن تله به فضای آزاد، بخار آب چگالیده در خطوط برگشت، میتواند آزادانه به تله وارد شود و با کج کردن شناور آن، و باز کردن خروجی تله، شیر یکطرفه برگشت را دوباره مسدود نماید.

 (الف)یک خلاء سنج بر حسب چه وتحدی مدرج میشود؟

(ب) چه رابطه ای بین این واحد و psi وجود دارد؟

(الف) بر حسب اینچ جیوه خلاء.

(ب) هر اینچ جیوه خلاء، psi ۴۹/۰ پایینتراز فشار اتمسفر میباشد. (در سطح دریا فشار برابر است با psi ۷/۱۴).

فشارسنج مرکب چیست؟

این فشارسنج، در یک طرف خط صفر، فشار مثبت را بر حسب psi نشان میدهد و در طرف دیگر، فشار منفی (خلاء) را بر حسب اینچ جیوه.

در نصب یک خط بخار، که بخار آب را به فاصله ای قابل ملاحظه از دیگ انتقال میدهد، چهار موضوعی را که باید در نظر در نظر گرفته شوند نام ببرید؟

موضوع های عایق کاری، تکیه گاه، انبساط ، و تخلیه.

دو دستگاه ضروری را که در طرف کم فشار شیر تنظیم کننده به کار میروند، نام برده و در مورد آنها توضیح دهید؟

جهت حفاظت دستگاه های کم فشار در مقابل فشار زیادی که ممکن است بخاطر خرابی تنظیم کننده پیش آید، مورد احتیاج است.

یک دیگ ساخته شده مطابق آیین نامه ASME، دارای  ۶۵۰ سطح گرمایشی میباشد. شیر ایمنی این دیگ برای فشار psi ۱۰۰ تنظیم شده است.

برای تغذیه دیگ از دو سیستم، یعنی آب شهر با فشار psi ۱۱۰ و تلمبه استفاده میشود.لازم است که دیگ در فشار psi۱۵۰ مورد بهره برداری قرار گیرد. شما چه کارهایی را توصیه مینمایید و چرا؟

فنر جدیدی برای شیر ایمنی توصیه میشود.یک وسیله اضافی برای وارد کردن آب به دیگ(تلمبه یا تزریق کننده) لازم است، زیرا فشار آب شهر در  psi۱۱۰ قرار داشته و برای وارد کردن آب تغذیه به دیگ کافی نیست. اتصالات برای فشار psi۱۵۰ مناسب باشند. بهنگام فزونی گرفتن فشار از psi ۱۰۰، به دو شیر تخلیه احتیاج است. فشارسنج باید تا حدود psi۲۵۰ مندرج شده باشد.

در دیگی که در فشار psi۶۵ کار میکند، کوچکترین اندازه اتصالات تغذیه و تخلیه، در صورتی که فشار تنظیم شیر ایمنی psi۹۰ باشد، چیست؟

برای تغذیه ۱/۲اینچ، برای تخلیه ۳/۴ اینچ.

تحت چه شرایطی آیین نامه، نصب شیرهای قطع یا شیرهای سماوری در روی اتصالات مربوط به ستون آبنما را مجاز میداند؟

به شرطی که این شیرها، از نوع کشوئی یوغ دار برون پیچ باشد یا از نوع سماوری که دسته آن بطور دائم به خود شیر متصل است و نیز بهنگام باز بودن، امتداد آن در جهت جریان قرار گیرد.

 (الف) حداقل و حداکثر مقدار˝پس جهیدن˝ مجاز در یک شیر ایمنی چه مقدار میباشد؟

(ب)در موقع لزوم این مقدار چگونه میزان میشود؟

(ج) تلرانس مثبت یا منفی مجاز برای فشار باز شدن یک شیر ایمنی با فشار تنظیم psi۱۵۰ چیست؟

(الف) حداقل مقدار آن نباید از psi۲ و حداکثر مقدار آن از ۹۶ در صد فشار تنظیم شیر کمتر باشد.

(ب)تنها توسط سازنده یا نماینده سازنده.

(ج) ±۳ درصد.

دامنه مجازز تنظیم فنر شیر ایمنی که مطابق آئین نامه ASME در فشارهای (الف) psi۲۹۰ و (ب) psi ۱۹۰ تنظیم شده از چه میباشد؟

(الف) ±۵ درصد، (ب) ±۱۰ درصد.

چرا شیر ایمنی نباید بر روی شیپوره مربوط به خط اصلی بخار قرار گیرد؟

زیرا یک اختلاف فشار (بعلت جریان بخار در لوله ) بین فشار دیگ و فشار زیر نشیمن گاه شیر ایمنی وجود خواهد داشت. همچنین جریان بخار در لوله باعث میشود که شیر بطور مداوم بازو بسته شده و به نشیمن کاه و دیسک آن صدمه وارد نماید. چنانچه دیگ دارای لوله خشک کن (محفظه ای در داخل استوانه بخار و سر راه بخار آب خروجی، جهت گرفتن قطعات آب از بخار) باشد. احتمال انسداد این لوله زیاد است و در نتیجه شیر میتواند در موقع افزایش فشار عمل کند. در خط بخار بین شیر ایمنی و دیگ میتوان یک شیر قطع ریان قرار داد.

خطا و بازدهی حجمی تلمبه چیست؟

خطای تلمبه اختلاف بین تخلیه نظری(تئوری) و تخلیه واقعی تلمبه است، که بطور معمول بر حسب درصدی از تخلیه نظری بیان میشود. مقدار خطا، بین ۳ تا ۱۵ درصد متغیر است. بازدهی حجمی یک تلمبه پیستونی عبارت است از نسبت حجم آب فرستاده شده در عمل به مقدار تخلیه نظری تلمبه.

به چه علت ستون آبنما به شیر تخلیه احتیاج دارد؟ و به چه دلیل حداقل قطر آن باید  اینچ باشد؟

برای تخلیه رسوبات ته نشین شده در آن امکان انسداد اتصال پایینی وجود دارد که منجر به غلط نشان دادن سطح آب میگردد، اندازه های کوچکتر براحتی توسط مواد ته نشین شده مسدود میشوند.

به چه دلیلی شیر تخلیه ستون آبنما از نوع کروی نیست؟

بعلت اینکه مانع یا حفره موجود در این نوع شیر، یک تله طبیعی برای گیر انداختن مواد ته نشین شونده یا رسوب، تشکیل میدهد.

سه کار عمده یک شیر تخلیه

تخلیه گل و لای و رسوب لزج، کنترل غلظت آب دیگ، و کنترل اضطراری بهنگام بالا بودن  غیر عادی سطح آب.

زانوهای خط تخلیه بین شیر و دیگ، کدامیک از جنس های چدن یا فولاد انتخاب میشوند

تا فشار psi۵۰۰، چدن مجاز میباشد. برای فشارهای بالاتر، فولاد مقرر شده است. برای کلیه فشارهای بیشتر از psig۱۵، فولاد ترجیح داده میشود

کار اکثر فشارسنج ها بر چه اساسی است

بر اساس حرکت لوله بوردون. لوله بوردون یک لوله خمیده است که بهنگام قرار گرفتن تحت فشار داخلی، تمایل به حذف خمیدگی و راست شدن دارد.

 در دیگ های عمودی لوله دار، چرا گام(فاصله مرکز تا مرکز) پیچهای مهاری را از جانب داخل آتشدان، و نه از خارج پوسته اندازه میگیرند

برای آنکه، این ورق کوره است که بطور معمول به مهار کردن احتیاج دارد، و نه ورق پوسته. در نتیجه گام پیچ های مقاوم، از داخل کوره اندازگیری می شود.

بیشترین فشار مجاز برای کوره مهار نشده یک دیگ عمودی لوله دودی، بقطر خارجی ۲۰ اینچ، با دهانه (فاصله بین صفحات انتهایی متصل به کوره) ۲۵/۷۸ اینچ، و ضخامت  اینچ، چقدر است؟

۱۲۰<۵/۱۵۶==

کوره ساده یک دیگ دریایی اسکاتلندی، به طول ۹۶ اینچ، و قطر خارجی ۳۶ اینچ، در وسط طول خود دارای یک حلقه آدامسون است. جهت تحمل فشار psi۱۵۰، ضخامت ورق کوره باید چه مقدار باشد؟

In/477=t

سه روش تقویت کوره، جهت مقاومت در مقابل فرو ریختن را نام ببرید.

در دیگ های عمودی لوله دار،توسط پیچهای مهاری،در کوره های افقی، توسط استفاده از حلقه آدامسون و چین دار کردن کوره.

حلقه ادامسون چیست؟ و در کجا و برای چه منظوری استفاده میشود

حلقه آدامسون، نوعی اتصال لبه دار، واقع بین دو یا چند قطعه از کوره های ساده می باشد.ممکن است فقط از یک حلقه در وسط کوره، یا چندین حلقه بفاصله حداقل ۸ اینچ از یکدیگر، در طول کوره استفاده نمود. این حلقه، بعنوان یک تقویت کننده عمل کرده  و جهت مقابله با فرو ریختن، به کوره استحکام می بخشد. حلقه بین قسمت های لبه دار، نیز بعنوان یک پرکنند، جهت درزگیری عمل می نماید.

یک دیگ با دمای زیاد، lb۵۰۰۰۰ وزن دارد، و توسط تیرهای حمال واقع بر چند ستون، نگاه داشته میشود. دیگ در چهار نقطه، دارای اتصالات مناسب جهت اتصال به قلاب های U شکل میباشد. این قلاب ها، به همراه مهره و واشرهای مربوطه عرضه میشوند. دیگ، توسط این چهار قلاب، به تیرهای حمال آویزان است. تنش مجاز این قلاب ها،  میباشد. قطر این قلاب ها در ضعیفترین مقطع چقدر است؟

هر قلاب باید باری معادل lb۵۰۰۰۰ تقسیم بر ۴، یعنی lb ۱۲۵۰۰ را تحمل نماید. مساحت مورد نیاز برای مقطع قلاب، ۱۲۵۰۰، تقسیم بر ۶۰۰۰، یعنی  ۰۸۳/۲ میباشد. قطر قلاب مورد نیاز، جذر حاصل تقسیم ۰۸۳/۲ بر ۷۸۵۴/۰، یعنی in ۶۳/۱ میباشد. در نتیجه، قطر قلاب باید ۱ اینچ باشد.

چه کسی مسئول برقراری و حفظ سیستم کنترل کیفیت برای دیگهای نیرو، مورد استفاده در ساختمانها میباشد

سازنده دیگ یا مونتاژکاری که مجوز تأیید شده از جانب ASME را دارا بوده و یا در حال گرفتن آن میباشد.

بطور اختصار توضیح دهید که سازنده، چه اطلاعاتی را باید در پرونده کنترل کیفیت نگهداری نماید.

یک پرونده، بطور کلی باید حاوی مطالب زیر باشد:

  1. نسخه ای از نقشه های مخزن در حال ساخت یا سوار شدن،
  2.  محاسبات، جهت اثبات اینکه مقررات آیین نامه، در رابطه با ضخامت ها، مواد، و موارد مشابه، برآورده گشته است،
  3.  هویت مواد مصرفی، شامل ابعاد، و کیفیتی که برآوردن آن، از کارخانه سازنده فولاد یا تامین کنندگان دیگر، خواسته شده است،
  4. بازرسی انجام شده بر روی مواد و ساخت، در طول ساخت و موارد معین شده،
  5. مدارکی دال بر صلاحیت افراد مجری آزمایش های غیر مخرب،
  6. مدارکی دال بر صلاحیت افراد مجری جوشکاری ها،
  7. مدارک مربوط به ازمایشهای غیر مخرب، از جمله فیلم های پرتونگاری و سایر مدارک،
  8. تعمیرات صورت گرفته، آزمایش هیدرواستاتیکی انجام یافته، و پرونده ای از اوراق اطلاعاتی دیگ یا مخزن تحت فشار.

الف) چه کسی مسئول نگهداری پرونده یک مخزن ساخته شده مطابق با آیین نامه ASME میباشد؟

(ب)این مدارک برای چه مدتی باید نگهداشته شود؟

(الف) سازنده یا مونتاژ کار دارای مجوز، تایید شده از جانب ASME، مخازن هسته ای، از این قانون مستثنی می باشد. در مورد اینگونه مخازن، مطابق قوانین کمیسیون تنظیمی هسته ای (در ایالات متحده امریکا) و مقررات آیین نامه ASME، مالک تاسیسات هسته ای مسئول نگهداری این پرونده ها میباشد.

(ب) مطابق بخش اول آیین نامه ASME بمدت ۵ سال.

دیگ بخار کارنو

دیگ بخار کارنو