04134329357

بخار فلاش

بخار فلاش

بخار فلاش چیست و چرا باید از آن استفاده نمود

بخار فلاش از کندانس داغ متصاعد شده و زمانی که فشار کندانس کاهش می یابد. حتی آب در دمای محیط اتاق (۲۰ درجه  سانتی گراد) می تواند به جوش آید.

اگر و تنها اگر فشار به اندازه کافی کاهش یابد. در واقع می توان گفت بخار فلاش به اندازه بخار بخار تهیه شده از بویلر کاربردی است.

بخار فلاش

برداشت بخار از دیگ بخار

زمانی که بخار از بویلر برداشت می گردد و دیگ بخار دچارافت فشار میگردد.

حجمی از آب داخل دیگ می گردد تا به همراه بخار زنده ( تولید شده توسط حرارت مستقیم سوخت) ظرفیت مورد نیاز را تامین نماید.

از ٖآنجا که هر دو نوع بخار در دیگ بخار تولید می شود غیر ممکن هست بتوان هر دو را از هم جدا نمود و فقط زمان فلاش شدن در فشار پایین رخ می دهد.

مانند خروجی تله های بخار امکان استفاده گسترده از بخار فلاش وجود دارد که متاسفانه این کاربرد منجر به نتیجه اشتباه می گردد و تصور می رود که بخار بسیار کم ارزشتر از بخار زنده می باشد.

دستیابی به بیشترین راندمان

در هر سیستم بخار جهت دستیابی به بیشترین راندمان، بخار از کندانس جا می شود و جهت مصارف فشار پایین به کار میرود.

هر کیلوگرم بخار که توسط دیگ بخار تولید می شود دیگر نیاز به تولید آن نیست، همچنین معادل هر کیلوگرم بخار است که به اتمسفر ونت می شده است.

از دلایل مهم بازیافت بخار مسایل اقتصادی و محیط زیستی میباشد.

مقدار

اگر شرایط به کارگیری بخار محیا گردد لازم است بدانیم چقدر بخار در سیستم تشکیل می شود.

این مقدار به آسانی توسط محاسبات مشخص تعیین می گردد و یا قابل ملاحظه در جداول و نمودارها می باشد.

بخار فلاش