04134329357

ایردرایرهای انحلالی

ایردرایرهای انحلالی

ایردرایرهای انحلالی درحضور آب تغییر حالت داده و حل می شود و حلال حاصل تخلیه میگردد؛ در نتیجه هم آب جدا می شود و هم مقداری از جاذب.

در این روش از مواد شیمیایی برای جذب آب و حل شدن با آن استفاده می شود.

مواد جاذب آب معمولا بر پایه کلرید سدیم بوده و بنابراین نمک نامیده می شوند.

در عمل خشک کردن هوای فشرده از میان توده نمک عبور داه می شود.

در اینجا رطوبت هوا توسط توده نمک جذب شده و از محل مناسب خارج می گردد. (ایردرایرهای انحلالی‌)

مزایا

از مزایای این نوع فیلترها این است که نیاز به هیچ گونه انرژی خارجی و یا اتصال به سیستم دیگری ندارد.فقط یک لوله نزدیک به کف برای تخلیه رطوبت آب لازم است.

درایرهای آب شونده دارای کمترین کارایی هستند و کارایی آن اگر دمای هوای ورودی به بیش از c38ْ برسداز بین میرود.و بنابراین یک افتر کولرکارآمد لازم برای خنک کردن هوا است.

نوع ماده جاذب تاثیر زیادی در کیفیت هوا دارد. مواد جاذب نوع نمکی معمولا نقطه شبنم را ْc7   تاc12ْ کاهش می دهند در حالیکه کربنات پتاسیم نقطه شبنم راF30ْ کاهش می دهد.

مقایسه

اما در مقایسه با سایر روش های خشک کردن این روش دارای کمترین هزینه اولیه است.هزینه اپراتوری آن نیز نسبتاَ مناسب است و فقط باید ماده جاذب شارژ شود.

خشک کن های انحلالی قادر به جذب مقادیرزیادی از بخار آب هستند. برای مثال یک کیلو گرم نمک قادر است ۱۳ کیلو گرم آب را جذب نماید.بنابراین  در این روش مرتباَ باید نمک به مخزن اضافه گردد.

علاوه براین به دلیل مصرف شدن نمک،نقطه شبنم هوای تحت فشاربه تدریج افزایش می یابد.

در این روش درجه حرارت هوای ورودی نباید از۳۰ درجه سانتی گراد بیشتر باشد.همچنین باید در خروجی این خشک کن فیلتر مناسبی برای به تله انداختن گرد و غبار نمک که ممکن است به همراه هوا خارج شودنصب شود.

این ذرات نمک در تجهیزات نیوماتیکی رسوب کرده و باعث ایجاد مشکل می شوند.در این روش می توان به نقطه شبنم تحت فشارتا حد صفر درجه سانتی گراد دست یافت.

خشک کردن سرمایشی:

در روش کردن سرمایشی(Refrigeration Air Dryers)  

هوای فشرده حدود ْc7/1 تا ْc5 سرد می شود.تجهیزات مورد نیاز این روش یک واحد سرد کننده و یک مبدل حرارتی است.

هوای گرم خروجی از کمپرسور

هوای گرم خروجی از کمپرسور تا نقطه شبنم تحت فشار مذکور سرد شده و بدین ترتیب مقداری از رطوبت خود را با توجه  به تفاوت دمای هوای ورودی و نقطه شبنم تنظیم شده از دست می دهد.

هوای سرد خروجی

هوای سرد خروجی  بلافاصله وارد یک فیلتر شده و در اینجا تمام ذرات جامد و مقداری از روغن راکه از کمپرسور با خود آورده است را نیز باقی می گذارد.

در این روش می توان ۸۰٪ تا ۹۰٪ روغن موجود در هوا را نیز جدا نمود. بالاخره هوای سرد خشک شده پس از عبور از یک مبدل حرارتی مجدداَ تا حد مطلوب گرم خواهد شد.برای گرم کردن مجدد هوا می توان از کندانسور سیستم تبرید استفاه نمود.

سیستم سرمایش را می توان تنظیم نمود و بنابراین نقطه شبنم را نیز می توان کنترل نمود.

حداقل نقطه شبنم تحت فشار قابل حصول از این روش ۷/۱ درجه سانتی گراد است ولی حد نرمال آن ۲ تا ۵ درجه سانتی گراد است.

دمای هوای ورودی به خشک کن سرمایشی

دمای هوای ورودی به خشک کن سرمایشی ممکن است به ۶۰ درجه سانتی گراد هم برسد که البته بهتر است برای خشک کردن کامل تر دمای هوای ورودی تا حد کامل کاهش یابد.

دستیابی به نقطه شبنم تحت فشار

دستیابی به نقطه شبنم تحت فشار تا حد ۵ درجه سانتی گراد کافی است و بنابراین این روش می تواند اقتصادی ترین روش خشک کردن هوای فشرده در کاربردهای مختلف محسوب گردد.

این نوع روش متداولترین روش خشک کردن هوا است و به علاوه هیچ گونه ناخالصی به جریان هوا وارد نمی کند.

بزرگترین محدودیت آنها این است که نمی توانند نقطه شبنم پایین تر ازc2ْ را تامین کنند.

در غیر اینصورت رطوبت روی کویلها یخ می زند برای مقاصد عملی، برای نقطه شبنم c3ْ تا c4ْ به کار می روند.علاوه بر این ممکن است در پاره ای از موارد نیاز به گرم کردن مجدد هوا باشد.

اساس استاندارد  National Fluid Power Association manual T/3.27.2

بر اساس استاندارد  National Fluid Power Association manual T/3.27.2،دما و فشار ورودی به درایر به ترتیب c38ْ و kpa 690  و دمای محیط c38ْ باشد،درایر بایستی قادر به تولید هوای خروجی با نقطه شبنم c0ْ تا c5ْ و حداکثر افت فشار kpa34 باشد.

این نوع خشک کردن توسط سرویس کاران و متخصصین مربوطه به دلیل تعمیرات و مشکلات عملکردی کمتر و عمر بیشتر، پیشنهاد می گردد.

نکات اجرایی سیستم هوای فشرده:

 • برای تعمیرات و سرویس دستگاه ها، فضای مناسب اطراف دستگاه ها و نیز جرثقیل ثقفی حتی الامکان پیش بینی شود.
 • روشنایی مناسب باید در کمپرسورخانه در نظر گرفته شود.
 • لوله های عمودی باید در انتهای خود یک شیر جهت خارج کردن رطوبت تقطیر شده داشته باشند.
 • انشعابات همیشه از سمت بالایی یا کناری لوله های اصلی گرفته می شوند.
 • خروجی تجهیزات باید کمی بالاتراز انتهای لوله عمودی در نظر گرفته شوند در غیر این صورت آب تقطیر شده به تدریج به داخل تجهیزات راه می یابد.
 • عبور لوله ها روی دیوارها باید در ارتفاع مناسب (حداقل ۳ متری) اجرا گردد.
 • وله ها باید از نوع فولادی بی درز طبق (استاندارد۲۴۴۸ DIN  یا مشابه ) باشد.
 • فشار تست تا فشار کاری psig200 باید حداقل psig300 و در فشارهای بالاتر از ۵/۱ برابر فشار کاری باشد.
 • مدت زمان تست ۱ ساعت و سیال تست هوا و یا گاز ازت می باشد.
 • به منظور انجام تست باید تمام سرهای باز با فلنج کور مسدود شوند.
 • در پایین ترین نقاط باید شیر تخلیه نصب گردد.
 • کلیه شیرهای تخلیه از نوع ball valve  دنده ای و حداقل PIN6 باشند.
 • کلیه لوله ها و ساپورتهای داخل کانال باید اسند بلاست و ضد زنگ شوند.
 • رنگ لوله ها باید مطابق استاندارد باشد. 
 • کلیه تبدیل ها از نوع خارج از مرکز باشد و قسمت صاف آن در زیر قرار گیرد.
 • در انتهای شیب لوله ها و در زیر لوله ها تله برای تخلیه آب از سیستم نصب گردد.
 • زیر تمامی مخازن هوای فشرده باید تراپ مناسب جهت تخلیه آب پیش بینی شود.
 • پیمانکار مجری موظف است روش جوشکاری WPS را تهیه و تایید دستگاه نظارت برساند.
 • مجری موظف است که کلیه نقشه های اجرایی را کنترل و در صورت تداخل و یا ایرادی در آنها سریعا به صورت کتبی به دستگاه نظارت اعلام نماید.
 • مجری موظف است قبل از هر گونه عملیلتی داخل لوله ها را تمیز نماید تا از ورود هر گونه مواد خارجی به شیرآلات و دستگاهها ممانعت به عمل آید.
 • پیمانکار مجری باید برای عملیات اجرایی از افراد ماهر و برای عملیات جوشکاری ار افراد دارای مجوز لازم استفاده نماید.