۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

اعضاء هئیت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت کارنو

  1. حسن مهبدان کارشناس مدیریت با بیش از ۴۰ سال سابقه
  2. اکبر شیداپور کارشناس ارشد تبدیل انرژی با بیش از ۱۷ سال سابقه
  3. بابک مهبدان کارشناس ارشد مکاترونیک با بیش از ۱۷ سال سابقه