04134329357

اسمز معکوس

اسمز معکوس

امروزه برای تصفیه آب مورد استفاده در بخشهای مختلف از سیستم معکوس استفاده فراوانی می برند.اساس کار این دستگاهها برعبور ملکولهای غیریونی مثل آب از یک غشا با روزنه های بسیار ریز بنا شده است.این غشاها به صورتی ساخته شده اند که مولکولهای خنثی را براحتی از خود عبور می دهندو به همین دلیل آب ورودی به سیستم ، که دارای املاح مختلف است به آب تقریبا خالص تبدیل می گردد. در سیستم اسمز معکوس ،جریان ورودی یا خوراک به دو جریان آب تصفیه شده و پساب غلیظ تبدیل میشود.

در صنعت امروزی برای تصفیه آب مورد استفاده در بخشهای تولید بخار و فرآیند خود از سیستم اسمز معکوس استفاده فراوانی میشود و البته این روش بهترین روش نمک زدایی از آبهای لب شور است زیرا سیستم پیچیده ای ندارند و راهبری آن قابل کنترل تر از سایر روشها است که باتوجه به توسعه روشهای پیشرفته تولید غشاهای مورد استفاده در این با فشار زیاد روش (غشا پلیمری) بکارگیری این روش توجیه بیشتری در کاربری های صنعتی دارد.

در فرآیند اسمز معکوس آب  با فشار زیاد از یک سری غشا نیمه تراوا عبور داده می شود.

این فشار خارجی از فشار اسمز طبیعی بیشتر است و درنتیجه مولکول های کوچکتر از منافذ غشا عبور میکنند درحالی که مولکولهای بزرگتر ،قادر به عبور از غشا نیستند و سپس در جریانی جانبی از کنار غشا عبور داده شده و دفع می گردند،در حقیقت اسمز معکوس یک روش تصفیه فیزیکی و نوعی فیلتراسیون است که نیاز به مواد شیمیایی ندارند بطوریکه حذف حدود ۹۴-۸۸ درصد می گردد.

اسمز معکوس

 محاسن سیستم اسمز معکوس

 1. اقتصادی بودن سیستم نسبت به روش های دیگر
 2. سیستم پیوسته و مداوم ۲۴ ساعت در شبانه روز
 3. قابلیت دریافت ورودی با TDS بالا
 4. میزان بازدهی بالا در کل سیستم
 5. نرخ بالای بازیافت آب های آلوده تا۹۸ درصد
 6. عدم نیاز به فضای زیاد
 7. نیاز به حداقل شستشو
 8. جلوگیری از عبور سلیکات تا ۹۰ درصد
 9. عدم نیاز به اپراتور
 10. سهولت در کار
 11. هزینه کم تعمیر
 12. سادگی فرآیند اسمز معکوس (RO)
 13. ظرفیتهای تولید متعدد
 14. عدم بکارگیری مواد زیان بخش برای انسان
 15. مصرف پایین انرژی
 16. استفاده از حداقل مواد شیمیایی در سیستم اسمز معکوس
 17. از بین بردن تمامی آلاینده ها
 18. عدم آسیب به محیط زیست
 19. پایین بودن هزینه نصب و راه اندازی
 20. قابلیت جداسازی عناصر سمی

 

معایب سیستم اسمز معکوس

 1. محدودیت در ظرفیت آبدهی سیستم وجود دارد
 2. سبب بر هم زدن تعادل نسبت کلسیم و کربنات و کاهش اکسیژن محلول و موجب تغییر در مزه آب می شود
 3. نیاز به تعویض فیلتر ها دارد که هزینه بر می باشد.