04134329357

تعمیر و نگهداری دیگ بخار

تعمیر و نگهداری دیگ بخار

دارندگان دیگ بخار که اغلب صاحبان صنایع و کارخانجات صنعتی هستند به خوبی  از حساسیت کار بویلر بخار با خبر هستند ولی اغلب افراد متخصص برای این امر را ندارند.

دیگ های بخار پس از خرید نیاز به مراقبت و گاهاَ نیاز به تعمیر و نگهداری اصولی توسط افراد متخصص این کار را طلب می کند.

در راستای تعمیر و نگهداری این شرکت در کنار کارفرمایان بوده و با بهره گیری از افراد متخصص و متعهد آماده انعقاد قرارداد در جهت حفظ و نگهداری سیستم موتورخانه ها می باشد.

در صورت نگهداری ناصحیح و غیر اصولی دیگ سریعا آسیب دیده و علاوه بر خسارات مالی و می تواند نهایتاَ باعث ایجاد انفجار و صدمات جانی گردد.

از جمله خدمات می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

  • تست و آزمایش دیگ های بخار و آبگرم و منابع تحت فشار و ارائه گواهی بازرسی
  • تعویض لوله های آسیب دیده
  • رسوب زدایی و اسید شویی
  • تعویض قطعات و تجهیزات و تامین آنها
  • تعویض کوره
  • پایپینگ ( لوله کشی )
  • ارائه نقشه اجرایی
  • رفع عیب های احتمالی
  • تعویض تجهیزات کنترلی معیوب
  • تعمیر تابلو برق و قسمتهای سیم کشی
تعمیر و نگهداری دیگ بخار

تعمیر و نگهداری دیگ بخار