04134329357

اجرای لوله کشی

اجرای لوله کشی و نکات جرایی

اجرای لوله کشی و نکات اجرایی بصورت زیر صورت میگیرد:

 1. در مواردی که جوشکاری در عمل دشوار باشد با تصویب دستگاه نظارت اتصالات لوله های فولادی با قطر نامی ۱۰۰ میلیمتر ممکن است از نوع دنده ای باشد.
 2. زیر لوله قائم باید اتصال تخلیه پیش بینی شود. اتصال تخلیه شامل لوله فولادی یا مس با مشخصات سیستم لوله کشی به طول ۳۰سانتی متر و قطر لوله اصلی خواهد بود که در انتهای زیرین آن یک پوش بسته است روی لوله اتصال تخلیه بایستی شیر کف فلزی به قطر نامی ۳/۴ اینچ نصب گردد.
 3. در موتورخانه ها برای تخلیه آب درون لوله ها، شیر کشویی از نوع اتصالات شیلنگی نصب شود اگر قطر لوله اصلی تا ۳ اینچ باشد قطر شیر تخلیه ۳/۴ اینچ و از ۴ تا ۸ اینچ قطر ۱/۲ اینچ بایستی باشد.
 4. پیشنهاد شده حداقل قطر لوله ها در سیستمهای گرمایشی ۳/۴ اینچ باشد.
 5. لوله و دیگر اجزای لوله کشی که دمای سطح آنها از ۱۲۱ درجه سانتی گراد بالاتر باشد.
 6. عبور لوله از دیوار، کف و سقف باید از داخل غلاف صورت گیرد.
 7. لوله کشی باید با توجه به حفاظت در برابر خرابی و آسیب دیدگی، خوردگی، یخ بندان، جلوگیری از ترکم هوا در لوله ها، ضربه قوچ و صرفه جویی در مصالح و دستمزد اجرا شود.
 8. برای جلوگیری از ارتعاش و لرزش دستگاهها به اجزای ساختمان باید روی لوله ها، بست ها و آویزها در نقاط مناسب، لرزه گیرهای نوع مورد تایید نصب کرد.
 9. اتصالات جوشی مستقیم به شیر ها، قطعات انبساط، صافی ها و هر دستگاه دیگری که باید قابل بازکردن باشد مجاز نیست .
 10. جوشکاری باید از نوع لب به لب باشد اگر ضخامت جدار لوله بیش از ۶ میلیمتر یت بیشتر باشد باید لبه دهانه اتصال برای جوشکاری بصورت پخ شکل گیرد و با جوش پر شود.
 11. اتصال باز شو در لوله کشی های فولادی با اتصالات دنده ای از نوع مهره ماسوره و در لوله کشی فولادی با اتصال جوشی از نوع فلنجی باید باشد.
 12. در فواصل مناسب از خطوط طولانی به منظور امکان تغییرات در آینده به هر حال فاصله دو اتصال باز شو نباید از هم بیش از ۳۰ یلیمتر باشد.
 13. لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید کار نکرده و نو باشد و از بکار بردن مصالح کهنه و فرسوده خودداری شود.
 14. به منظور تخلیه آسان و جلوگیری از تجمع آب در لوله در لوله کشی افقی هر جا که قطر نامی لوله تغییر می کند باید از تبدیلهای غیر هم مرکز که قسمت صاف آن در پایین قرار میگیرد استفاده شود.
 15. دفن لوله ها باید در ترازی زیر خط یخ بندان منطقه باشد.
 16. در لوله کشی فولادی به قطر نامی ۳۲mm و کوچکتر به جای زانویی مخصوص اتصال جوشی می توان از روش خم کردن لوله استفاده کرد در اینصورت لوله باید بی درز باشد و خم کاری در حالت سرد و به کمک دستگاه خم کن انجام گیرد خم کاری باید طوری انجام شود که لوله شکستگی پیدا نکند.
 17. در لوله کشی فولادی در صورتی که قطر نامی شاخه انشعاب دست کم یک سایز از نصف قطر نامی کوچکتر باشد می توان بجای سه راهی مخصوص اتصال جوشی لوله انشعاب را مستقیما به لوله اصلی جوش داد.
 18. لوله کشی باید راست، صاف و تا ممکن است در خطوط موازی با دیوار، سقف ها و کف نصب شوند.
 19. نصب لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید بدون فشار عملی گرددمگر انکه دلایل فنی (مانندcold spring ) اعمال فشار را ضروری نماید
 20. خطوط لوله قائم در عبور از یک طبقه به طبقه دیگر ساختمان نبایستی اتصال بازشو(مهره ماسوره و فلنج و غیره ) داشته باشد اتصال بازشو در اینحالت باید دست کم ۳۰ cm  بالاتر از کف هرطبقه قرارگیرد.
 21. مطابق مقررات اجرای لوله کشی سیستم های دما پایین تا قطر ۲ اینچ باید روکار باشد.
 22. درصورت دفن لوله های فلزی،لولهها باید با نوار وچسب مناسب نوارپیچی شوند.
 23. در لوله کشی توکار،لوله ها باید در داخل بستر مناسبی از ماسه نرم قرارگیرند.
 24. قبل از نوارپیچی باید سطح خارجی لوله ها را تمیز نمود.
 25. هنگام جوشکاری لوله ها،دمای محیط نباید کمتر از ۵ درجه سانتی گراد باشد.

عمق یخ بندان

عمقی که پایینتر از آن احتمال یخ زدن وجود ندارد عمق یخبندان گفته می شود.

 • برای مناطق معتدل ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر
 • برای مناطق سردسیر ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر
 • برای مناطق خیلی سردسیر ۱۵۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر

فاصله لوله ها

حداقل فاصله محور لوله های فولادی بدون اتصال فلنجی و بدون عایق از یکدیگر L

اگر لوله ها عایقکاری شده باشند باید ضخامت عایق و روکش آن به این ارقام اضافه شود.

اجرای لوله کشی

اجرای لوله کشی

اجرای لوله کشی

اجرای لوله کشی

اجرای لوله کشی