04134329357

آیین نامه ساخت دیگ های بخار

دیگ های بخار کم فشار، گرمایش با آب گرم و تامین آب گرم

این مقررات به دو بخش تقسیم می شود:

 1. دیگ های فولادی
 2. دیگ های چدنی

این مقررات برای دستگاههایی مثل دیگ بخار معمولی و آبگرمکن گازی برای تولید آب گرم خانگی به کار نمیرود.

دیگ های فولادی

 • مقررات مربوط به دیگ های فولادی:
 1. برای همه دیگ های بخار در محدوده فشار کمتر از ۱۵lb/in²
 2. برای دیگ های آب گرم فولادی با قطر کمتر از ۶۰in یا فشار کاری ۱۶۰lb/in² یا دمای کمتر از ۲۵۰F
 3. برای شرایط خارج از محدوده فوق مقررات دیگ های برقی اعمال می شود.
 • در جایی که از حداکثر فشار کاری مجاز در دیگ های فولادی استفاده می شود به فشار درجه یا فشار بالاتر از اتمسفر به LB/IN² اشاره دارد.
 • حداکثر فشار کاری مجاز در دیگ های فولادی ساخته شده تحت این مقررات برای دیگ های کم فشار از ۱۵LB/IN² بیشتر نخواهد بود.
 • حداکثر فشار کاری مجاز در پوسته یا بشکه دیگ بخار فولادی و دیگ های آبگرم با استحکام ضعیف ترین قسمت تعیین می شود که از ورق استحکام کششی مهر شده روی آن طبق بند S-17 بخش ۲ آیین نامه بازده اتصالی طولی یا لیگمان بین سوراخ های لوله در پوسته یا بشکه ، قطر داخلی بخش، ضریب ایمنی استفاده می شود، اما در هر حال فشاری که ضریب ایمنی بر اساس آن تعیین می شود، کمتر از ۳۰LB است.

مواد

مشخصات مواد مهم مورد استفاده در ساخت دیگ های بخار و قطعاتی از آنها که در برابر فشار داخلی مقاومت می کنند، غیر از مواردی که در اینجا برای دیگ های بخار جوشی آمده در بندهای S-1 و S-213 بخش ۲ آیین نامه داده شده است.

ورق فولادی مورد استفاده برای دیگ بخار تحت فشار همچنین سوراخ آدم رو و دست رو و سایر قطعات تحت فشار، بست ها و گیره های ساخته شده از ورق های فولادیْ غیر از فلز پایه برای جوشکاری.

بست های ساخته شده از قطعات جوش داده شده از آهن چکش کاری با کیفیت داده شده در مشخصات میلگرد پالایشی.

استحکام مواد

استحکام کششی ورق فولادی:

در تعیین حداکثر فشار کاری مجاز، استحکام کششی مواد استفاده در محاسبات ورق های فولادی همان است که از روی ورق ها مهر شده است، که برای صفحات فولادی غیر از آنهایی که استحکام کششی کمتری دارند، حداقل محدوده قید شده یا ۵۵۰۰۰LB/IN² است.

استحکام فشاری ورق فولادی :

مقاومت فشاری ورق فولادی برابر با ۹۵۰۰۰LB/IN² سطح مقطع گرفته می شود.

استحکام پرچ در برش :

در محاسبه استحکام نهایی پرچ ها در برش از مقادیر زیر به LB/IN² سطح مقطع محور پرچ استفاده می شود.

کمترین ضخامت ورق :

 • کمترین ضخامت هر ورق در دیگ بخار تحت فشار باید ۱/۴IN باشد.
 • کمترین ضخامت ورق کلاهک و لوله در دیگ های گرمایشی فولادی با قطرهای مختلف
قطر ورق پوسته لوله یا کلاهک
۴۲ اینچ یا کمتر ۱/۴ ۵/۱۶
بین ۴۲ تا ۶۰ اینچ ۵/۱۶ ۳/۸
بیش از ۶۰ تا ۷۸ اینچ ۳/۸ ۷/۱۶
بیش از ۷۸ اینچ ۷/۱۶ ۱/۲